Polska Regionalna ma 16 regionów
Autor: Ludwik Ratajczak   
02.06.2015.

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej.

Samorządowi przekazać uprawnienia polityczne (ustawodawcze). Jest to najdalsza forma "upodmiotowienia" regionu.

Polska Regionalna ma 16 regionów


W województwie (dużym regionie) działa Sejm regionalny (nie sejmik samorządowy) i rząd regionalny (niezależnie od nazwy, jaką mu się przypisze), z premierem na czele, (Warszawa tego słowa nie lubi), który wykonuje również funkcje reprezentacji rządu centralnego (może się nazywać wojewoda). Niezależnie od tego jaki zakres (ustawodawstwo) mu przypiszemy, zostanie przekazany sejmowi regonalnemu, a w jakim będzie on tylko wykonywał zadania publiczne (administracyjne). Prawdziwy samorząd to pieniądze. Dziś główne podatki to: PIT, CIT, AKCYZA i VAT, z tych podatków dziś żyje rząd i samorządy. Dobrze dziś wiedzą samorządy gmin, że rząd ustalone kwoty podatków, przez dodatkowe zadania , które im daje rząd, budżet się zmniejsza. Gminy protestują. Dlatego w cywilizowanych państwach, podział podatków reguluje konstytucja. Podatki PIT, CIT, VAT i AKCYZA stanowią budżet Polski. Mamy 16 regionów, zawsze mówimy, że to są regiony a nie województwa. Regiony dostają 50% wszystkich podatków (PIT, CIT, VAT i AKCYZA) wypracowanych w regionie. A rząd dostaje 50% wszystkich podatków od 16 regionów. I za te pieniądze rządzi, utrzymuje administrację państwową, wojsko, policję, ale tylko kryminalną. Ma też obowiązek pomagać regionom słabszym. Robimy rozliczenie z podatków 16 regionów, będziemy mieli tabelę 1 - 16 regionu. Będziemy wiedzieli, który region jest najlepszy i najgorszy. Może się okazać, że będą regiony deficytowe. Rozliczamy wszystkie gminy, powiaty i 16 regionów. Wtedy też pokażą się upadłe gminy, powiaty i może też regiony. Upadłe gminy, powiaty są rozdzielane do sąsiednich gmin, to samo z powiatami. Ten mój szkic pokazuje drogę do normalności, żeby się nie kłócić o służbę zdrowia, to te 6% budżetu zostaje w każdym regionie, mamy 16 Kas Chorych i jeżeli region uważa, że ma mało pieniędzy na służbę zdrowi, to może powiększyć budżet ale tylko ze swojego regionu i płacić nie 6% a 7% na służbę zdrowia. Takie rozliczenie podatków musi dziś władza mieć, ale je utajnia. Ja je zrobiłem w 1995 roku takie rozliczenie. Z 49 województw okazało się, ze 21 jest bankrutami. Żeby je utrzymać, trzeba wydać 2 mld. 111mln. zł. rocznie. Z 49 województw zostało 16 i jestem ciekaw dlaczego rząd dziś Polski tak nie rozlicza. Bo by się dowiedział, prawdy, kto na tę Polskę pracuje, a kto kosztem Polski żyje. POLACY MUSZĄ WIEDZIEĆ CAŁĄ PRAWDĘ, ALE TA PRAWDA BĘDZIE GORZKA. Tusk napisał, że jak to się ujawni, może nastąpić "Bunt Prowincji". Bo dowiedzą się regiony jak były okrdane przez kolejne rządy. Ile pieniędzy straciły w tym 25-leciu. Te 50% podatków, które zostają w regionie, jest dzielone na: gminy 48%, powiaty 23%, regiony 19%.

Czyli mamy jasne reguły gry, samorządy się rozwijają, ale tylko przez rozwój gospodarczy, też rząd centralny. Tak urządzony jest świat. NIKT NIKOGO NIE OKRADA. Kadego roku mamy pełne rozliczenie dochodów i wydatków w gminie, powiecie, regionie, rządzie.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484