ARTYKUŁY
Z KATEGORII
15 lat Polski w Unii Europejskiej


1 maja 2004 r. - Polska została przyjęta do Unii Europejskiej
 
Czytaj o Wilhelmie II budowniczym centrum Poznania


JEŻELI PAŃSTWO NIE PRZECZYTACIE TEGO ARTYKUŁU NIE ZROZUMIECIE NIGDY WIELKOPOLSKI
 
STOP KOPALNI!


Życie oddamy, ale ziemi nie oddamy.
 
Żeby Wielkopolski nie okradali idziemy w kierunku Katalonii


Tak powinno być rozliczone 16 województw, dlaczego rządy tego nie robią?
 
Pendolino pociąg dla mieszkańców Warszawy

Koszt tego przedsięwzięcia

PKP kupiło 20 składów Pendolino za 400 min. euro, ale cały kon­trakt licząc w tym budowę zaplecza technicznego i utrzymanie tych pociągów przez 17 lat, bo na tyle opiewa ten kontrakt - to do­datkowy koszt 665 min euro.

 
Polska Regionalna ma 16 regionów

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej.

Samorządowi przekazać uprawnienia polityczne (ustawodawcze). Jest to najdalsza forma "upodmiotowienia" regionu.
 
Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy

Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy. Prezydent Jacek jaśkowiak chce to zrobić, ale nie wie jak.

 
CZYTAJ NASZĄ WIELKOPOLSKĘ - KLIKNIJ ARCHIWUM


Archiwum otwiera wszystkie numery Naszej Wielkopolski. Wybierasz ten numer co cię interesuje. Masz ikonę POBIERZ. Musisz kliknąć i po kilku sekundach ukazuje ci się cały numer Naszej Wielkopolski. Teraz już możesz przeglądać poszczególne artykuły Naszej Wielkopolski. Naszą Wielkopolskę możesz czytać i też wykorzystywać nasze artykuły, tylko zaznacz, że pochodzą z Naszej Wielkopolski.
 
 
25 Wybitnych Wielkopolan

Tu się Polska zaczęła


Na 25-lecie II Rzeczypospolitej wybraliśmy 25 najwybitniejszych Wielkopolan.

Obchodzimy w tym roku 25 - lecie powstania demokratycznej Polski, jest to wspaniały rok, gdzie możemy podsumować nasze wspaniałe osiągnięcia.
 
Rząd w Warszawie chce sprzedać Targi Poznańskie
Redaktor: Redakcja   
29.11.2012.
WIEK XIX CZAS WIELKICH WYSTAW
Wiek XIX przyniósł istotne zmiany w sposobie prezenta­cji i promocji wytworów ludzkiego geniuszu. Wiek ten bez przesady nazywać można wiekiem wystaw, które przyczy­niły się do rozwoju przemysłu i handlu, nadawały ton archi­tekturze i modzie. Nim epokę tę otworzyła w 1851 roku w Londynie Wielka Wystawa Przemysłowa Wszystkich Na­rodów, poznaniacy zorganizowali w 1850 r. własną wystawę przemysłową.

Crystal Palace Londyn

Wieża Eiffla

Wieża Górnośląska w 1911 roku

TARGI W POZNANIU -1911 Cesarz Wilhelm II ustanowił, że Poznań stał się miastem rezydencjonalnym. Dlatego ustalono, że Poznań będzie stolicą wschodnich Niemiec. Zbudowano Zamek Cesarski, operę, uniwersytet, bibliotekę oraz muzeum. Żeby pokazać siłę niemieckiej gospodarki wybudowano nowoczesne targi w Poznaniu. Niemcy przez te targi pokazali światu swoją potęgę gospodarczą. Ta hala Górnośląska była symbolem potęgi gospodarczej Niemiec. Dziś po latach powinniśmy ją odbudować, byłaby atrakcją światową, mogłaby być cała ze szkła.

Jarogniew Drwęski - pierwszy prezydent Poznania, twórca Targów Poznańskich

Wystawa Krajowa Poznań 1929 rok - PeWuKa

Cyryl Ratajski Prezydent Miasta Poznania

Na tym rusztowaniu mieścił się wielki zbiornik wody dla pierwszych wodociągów Poznania

Zachowana oryginalna konstrukcja stalowa z 1911 roku.

Pokaz mody

Eksponaty pokazywano w szacownych salach Pałacu Działyńskich, a otwarcia wystawy dokonał zasłużo­ny dla kultury polskiej Tytus Dzialyński. Od tego roku wystawy weszły do stałego kalendarza ważnych imprez. W Poznaniu organizowały je Towarzystwo Przemysłowe, i Izba Rzemieślnicza. W 1895 roku staraniem Niemców i Polaków otwarto wielką Wystawę Przemysłową. Wzniesiono imponujące hale wystawowe. Główne wejście nawiązywało do architektury starożytnej. Poznaniacy po­czuli się prawie jak podczas sławnych wystaw londyńskich czy paryskich. Ekspozycja cieszyła się ogromnym zaintere­sowaniem. Były dni, kiedy zwiedzało ją ponad 20 tysięcy osób. Kolejną dużą wystawą była wystawa polskiego prze­mysłu, która odbyła się w dniach od 28 czerwca do 12 lipca 1908 roku. "Wyrazem narastającej polityki germanizacyjnej, w zamierze­niach której Poznań" stać się miał stolicą niemieckiego wscho­du, była Wystawa Wschodnioniemiecka (Ostdeutsche Ausstellung) twająca od 15 maja do 30 września 1911 roku. Jej obszar pokrywał się w dużym stopniu z dzisiejszymi terenami Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaś akcentem do­minującym stała się Wieża Górnośląska, dzieło wybitnego ar­chitekta niemieckiego Hansa Poelziga.


Wieża Eiffla

Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rozpoznawany również jako symbol Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do wysokości we Francji. „Żelazna dama" stoi w zachodniej części centrum miasta, nad Sekwaną, na północno-zachodnim krańcu Pola Marsowego. Wieżę zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w 1889 roku. Miała zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. Po 20 latach budowla miała być rozebrana. Jej konstruktor, Gustaw Eiffel, nie chciał do tego dopuścić. Postanowił przekazać ją nauce. Założył na wieży laboratorium aerodynamiczne i meteorologiczne. Jednak dopiero udane eksperymenty (z udziałem Juliana Ochorowicza, wynalazcy i konstruktora) z umieszczonym na szczycie telegrafem bez drutu ocaliły wieżę i odstąpiono od jej demontażu. W przededniu I wojny światowej stała się obiektem militarnym - łączyła Paryż z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami (do tej pory do łączności używano gołębi pocztowych). Ocalona budowla z czasem stała się największą atrakcją turystyczną Paryża, którą odwiedziło już ponad 200 milionów Francuzów i obywateli świata.


Powszechna Wystawa Krajowa

Do legendy przeszła zorganizowana na terenach MTP Po­wszechna Wystawa Krajowa z 1929 roku. Idea narodziła się już w 1923 roku, Gorącym jej orędownikiem był ówczesny prezydent miasta Poznania Cyryl Ratajski. W 1924 roku pi­sał: Targ Poznański spełni swoją rolę w zupełności, jeśli przygotuje się na rok 1928, dziesięć lat po zmartwychwstaniu Polski - wielki przesąd twórczości narodowej pod postacią Powszechnej Wystawy Krajowej. Propozycja ta zyskała w 1927 roku poparcie najwyższych władz. Protektorat nad Wystawą, zwaną popularnie PeWu-Ką, objął prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, a na czele komitetu honorowego stanął marszałek Józef Piłsudski. Przewodnictwo Zarządu i funkcję dyrek­tora naczelnego powierzono Stanisławowi Wachowiakowi. Twórcy PeWuKi błysnęli niebywałą sprawnością organizacyjną, mimo różnych trudno­ści zdążono na czas. W dniu 16 maja 1929 roku uroczystego otwarcia wystawy dokonał prezydent RP Ignacy Mościcki. Oddał cześć jej twórcom, którzy dokonali nadludzkiej nieraz pracy, Zakończył swe wystąpienie nadzieją, że PeWuKa będzie wielkim przeglądem dorobku gospodarczego i kulturalnego całego Narodu oraz widomym symbolem jego zjednoczenia. Zdobyła silną pozycję, jako najważniejsza impreza handlowa, i zyskała rozgłos międzynarodowy. Liczba państw uczestniczących w Międzynarodowych Targach Poznań­skich wahała się w granicach 10 - 20. Najwierniejszymi wystawcami byli przedstawiciele Niemiec, obok Francji zajmującej największą powierzchnię targową, dalej Au­stria, Wielka Brytania, USA, Czechosłowacja, Szwajcaria. Targi prawie od zarania obrastać zaczęły w imprezy towa­rzyszące. Pierwszą z nich była Wystawa Rolniczo - Przemy­słowa zorganizowana w 1923 roku. Głośnym echem odbiła się Wystawa Ogrodnicza z 1926 roku. Pisano o niej: była ona licznie zwiedzam przez wystawców zagranicznych, którzy uznali ją jednomyślnie za jedną z najbardziej udanych, jaką widzieli.


Twórcy Powszechnej Wystawy Krajowej Prezydent Miasta Poznania Cyryl Ratajski i Eugeniusz Kwiatkowski minister przemysłu i handlu. Na zdjęciach prezentuje się piękna Wieża Górnośląska, symbol przedwojennych targów. Zapobiegliwi poznaniacy po zniszczeniu Wieży Górnośląskiej w 1945 roku pozostawili dolną część. W ten sposób Państwo widzą piękne dzieło stworzone przez Zakłady Górnego Śląska. Dziś symbolem targów jest iglica, którą zamieszczamy tuż obok. W tej hali odbywają się różne imprezy wystawiennicze i reklamowe.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »