ARTYKUŁY
Z KATEGORII
15 lat Polski w Unii Europejskiej


1 maja 2004 r. - Polska została przyjęta do Unii Europejskiej
 
Czytaj o Wilhelmie II budowniczym centrum Poznania


JEŻELI PAŃSTWO NIE PRZECZYTACIE TEGO ARTYKUŁU NIE ZROZUMIECIE NIGDY WIELKOPOLSKI
 
STOP KOPALNI!


Życie oddamy, ale ziemi nie oddamy.
 
Żeby Wielkopolski nie okradali idziemy w kierunku Katalonii


Tak powinno być rozliczone 16 województw, dlaczego rządy tego nie robią?
 
Pendolino pociąg dla mieszkańców Warszawy

Koszt tego przedsięwzięcia

PKP kupiło 20 składów Pendolino za 400 min. euro, ale cały kon­trakt licząc w tym budowę zaplecza technicznego i utrzymanie tych pociągów przez 17 lat, bo na tyle opiewa ten kontrakt - to do­datkowy koszt 665 min euro.

 
Polska Regionalna ma 16 regionów

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej.

Samorządowi przekazać uprawnienia polityczne (ustawodawcze). Jest to najdalsza forma "upodmiotowienia" regionu.
 
Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy

Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy. Prezydent Jacek jaśkowiak chce to zrobić, ale nie wie jak.

 
CZYTAJ NASZĄ WIELKOPOLSKĘ - KLIKNIJ ARCHIWUM


Archiwum otwiera wszystkie numery Naszej Wielkopolski. Wybierasz ten numer co cię interesuje. Masz ikonę POBIERZ. Musisz kliknąć i po kilku sekundach ukazuje ci się cały numer Naszej Wielkopolski. Teraz już możesz przeglądać poszczególne artykuły Naszej Wielkopolski. Naszą Wielkopolskę możesz czytać i też wykorzystywać nasze artykuły, tylko zaznacz, że pochodzą z Naszej Wielkopolski.
 
 
25 Wybitnych Wielkopolan

Tu się Polska zaczęła


Na 25-lecie II Rzeczypospolitej wybraliśmy 25 najwybitniejszych Wielkopolan.

Obchodzimy w tym roku 25 - lecie powstania demokratycznej Polski, jest to wspaniały rok, gdzie możemy podsumować nasze wspaniałe osiągnięcia.
 
Rząd z Warszawy zlikwidował najstarszą uczelnię wojskową w Poznaniu
Autor: Ludwik Ratajczak   
27.12.2012.

Sukcesem Polski było wstąpienie do NATO. Dziś żadne państwo nie mogło­by na własną rękę bronić swych granic, gdyby do wojny doszło,.. Nowocze­sna broń drwi sobie z odle­głości, lekceważy sobie li­nie obronne, fortyfikacje i okopy. Dziś bezpieczeń­stwo państwa zależy od so­juszy wojskowych, w jakich Polska mogłaby swoje gra­nice roztopić.

Z lewej strony gen. bryg. Krzysztof Pajewski

Bronisław Komorowski był w tym czasie Ministrem Obrony Narodowej, to on podjął niezrozumiałą decyzję o likwidacji szkoły w Poznaniu. Spotkałem gen. bryg. prof. dr hab. Krzysztofa Pajewskiego rok po likwidacji szkoły. "Panie redaktorze nie mogę spać, ta decyzja mnie dobiła. Jak można szkołę pancerną odsunąć od poligonu". Dlatego śmierć generała mnie nie dziwiła.

Czpłgi na Cytadeli w Poznaniu

Amerykańskie czołgi w Poznaniu


My wstąpili­śmy do NATO i scedowali­śmy troski obronne na ponadnarodowe sztaby - a więc skwapliwie rezygnu­jąc z militarnej suwerenności. Ale NATO chce od nas silnej i nowoczesnej armii i to najlepiej zawo­dowej. Nowoczesne uzbrojenie kosztuje, ale najważ­niejszy jest żołnierz dobrze wyszkolony. Do tego po­trzeba wyższych szkół, i to na wysokim poziomie. Taką szkolą jest Wyższa Szkoła Oficerska im. Sta­nisława Czarnieckiego w Poznaniu. Ze względu na kadrę naukową, świetną nowo­czesną bazę techniczną miała zostać Akademią Woj­skową, A tu ku zdziwieniu kadry tej szkoły Broni­sław Komorowski - Minister Obrony Narodowej po­dejmuje niezrozumiałą decyzję polityczną i likwi­duje wyższą uczelnię wojskową w Poznaniu. Tej sa­mowoli politycznej przypatruje się premier rządu Jerzy Buzek i prezydent RP - zarazem Zwierzchnik Sił Zbrojnych - Aleksander Kwaśniewski, obydwaj milczą. Znowu zwyciężyła zła decyzja jednej osoby, nie liczy się tradycja długoletniej szkoły, nie liczy się kadra naukowa, która tu mieszka.Dlatego nie dziwię się, że gen. bryg. prof. dr hab. Krzysztof Pajewski, Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej im, Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu odmówił przeniesienia się do Wrocławia. Jest to szkoła z długoletnimi tradycjami, spełnia wszystkie wymagania NATO, ale co najważniejsze obok szkoły jest poligon wojskowy, gdzie studenci mogą ćwiczyć. Takich warunków Wrocław nie ma.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »