ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Czytaj o Wilhelmie II budowniczym centrum Poznania


JEŻELI PAŃSTWO NIE PRZECZYTACIE TEGO ARTYKUŁU NIE ZROZUMIECIE NIGDY WIELKOPOLSKI
 
STOP KOPALNI!


Życie oddamy, ale ziemi nie oddamy.
 
Żeby Wielkopolski nie okradali idziemy w kierunku Katalonii


Tak powinno być rozliczone 16 województw, dlaczego rządy tego nie robią?
 
Pendolino pociąg dla mieszkańców Warszawy

Koszt tego przedsięwzięcia

PKP kupiło 20 składów Pendolino za 400 min. euro, ale cały kon­trakt licząc w tym budowę zaplecza technicznego i utrzymanie tych pociągów przez 17 lat, bo na tyle opiewa ten kontrakt - to do­datkowy koszt 665 min euro.

 
Polska Regionalna ma 16 regionów

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej.

Samorządowi przekazać uprawnienia polityczne (ustawodawcze). Jest to najdalsza forma "upodmiotowienia" regionu.
 
Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy

Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy. Prezydent Jacek jaśkowiak chce to zrobić, ale nie wie jak.

 
CZYTAJ NASZĄ WIELKOPOLSKĘ - KLIKNIJ ARCHIWUM


Archiwum otwiera wszystkie numery Naszej Wielkopolski. Wybierasz ten numer co cię interesuje. Masz ikonę POBIERZ. Musisz kliknąć i po kilku sekundach ukazuje ci się cały numer Naszej Wielkopolski. Teraz już możesz przeglądać poszczególne artykuły Naszej Wielkopolski. Naszą Wielkopolskę możesz czytać i też wykorzystywać nasze artykuły, tylko zaznacz, że pochodzą z Naszej Wielkopolski.
 
 
25 Wybitnych Wielkopolan

Tu się Polska zaczęła


Na 25-lecie II Rzeczypospolitej wybraliśmy 25 najwybitniejszych Wielkopolan.

Obchodzimy w tym roku 25 - lecie powstania demokratycznej Polski, jest to wspaniały rok, gdzie możemy podsumować nasze wspaniałe osiągnięcia.
 
15 lat Polski w Unii Europejskiej
Redaktor: Redakcja   
25.05.2019.

1 maja 2004 r. - Polska została przyjęta do Unii Europejskiej

Oficjalnie Polska znalazła się w Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

Traktat akcesyjny został podpisany 16 kwietnia 2003 r. przez ówczesnego premiera Leszka Millera i szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza. Trzeci podpis na dokumencie złożyła ówczesna minister ds. europejskich Danuta Huebner.

Polska znajduje się w Unii od 15 lat. Ponad dekadę temu rozpoczęliśmy jeden z najbardziej owocnych sojuszy w historii Polski.

Najważniejsze zmiany jakie zaszły po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Usługi oraz towary z Polski zyskały nieograniczony dostęp do rynków unijnych. Jednolity rynek europejski sprzyja konkurencji.

Polski złoty zyskał na znaczeniu. Dzięki temu m.in. obniżyły się koszty obsługi polskiego długu publicznego.

Przystąpiliśmy do Strefy Schengen, co wpłynęło na podróżowanie oraz intensywność współpracy transgranicznej.

Przyjęliśmy unijny porządek prawny. Korzystnym następstwem tej zmiany było przede wszystkim uporządkowanie funkcjonowania gospodarki.

Wprowadziliśmy unijne standardy ochrony środowiska.

Polska zajmuje pozycję jednego z największych beneficjentów UE. W poszczególnych latach otrzymaliśmy następujące kwoty:

2004-2006 – 6,3 mld EUR

2007-2013 – 65 mld EUR

2014-2020 – 75,8 mld EUR

Fragment: Polska Times

Polska bez Unii Europejskiej nie byłaby tą Polską, którą mamy teraz i na pewno nie byłaby tak dobrze rozwijającym się krajem.

 
następny artykuł »