ARTYKUŁY
Z KATEGORII
15 lat Polski w Unii Europejskiej


1 maja 2004 r. - Polska została przyjęta do Unii Europejskiej
 
Czytaj o Wilhelmie II budowniczym centrum Poznania


JEŻELI PAŃSTWO NIE PRZECZYTACIE TEGO ARTYKUŁU NIE ZROZUMIECIE NIGDY WIELKOPOLSKI
 
STOP KOPALNI!


Życie oddamy, ale ziemi nie oddamy.
 
Żeby Wielkopolski nie okradali idziemy w kierunku Katalonii


Tak powinno być rozliczone 16 województw, dlaczego rządy tego nie robią?
 
Pendolino pociąg dla mieszkańców Warszawy

Koszt tego przedsięwzięcia

PKP kupiło 20 składów Pendolino za 400 min. euro, ale cały kon­trakt licząc w tym budowę zaplecza technicznego i utrzymanie tych pociągów przez 17 lat, bo na tyle opiewa ten kontrakt - to do­datkowy koszt 665 min euro.

 
Polska Regionalna ma 16 regionów

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej.

Samorządowi przekazać uprawnienia polityczne (ustawodawcze). Jest to najdalsza forma "upodmiotowienia" regionu.
 
Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy

Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy. Prezydent Jacek jaśkowiak chce to zrobić, ale nie wie jak.

 
CZYTAJ NASZĄ WIELKOPOLSKĘ - KLIKNIJ ARCHIWUM


Archiwum otwiera wszystkie numery Naszej Wielkopolski. Wybierasz ten numer co cię interesuje. Masz ikonę POBIERZ. Musisz kliknąć i po kilku sekundach ukazuje ci się cały numer Naszej Wielkopolski. Teraz już możesz przeglądać poszczególne artykuły Naszej Wielkopolski. Naszą Wielkopolskę możesz czytać i też wykorzystywać nasze artykuły, tylko zaznacz, że pochodzą z Naszej Wielkopolski.
 
 
25 Wybitnych Wielkopolan

Tu się Polska zaczęła


Na 25-lecie II Rzeczypospolitej wybraliśmy 25 najwybitniejszych Wielkopolan.

Obchodzimy w tym roku 25 - lecie powstania demokratycznej Polski, jest to wspaniały rok, gdzie możemy podsumować nasze wspaniałe osiągnięcia.
 
Zwolennik śląskiej autoomii zabity
Redaktor: Redakcja   
13.06.2014.

Tej sprawie zabójstwa chce się przyglądać Prokuratura Generalna

Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing

Policja szuka sprawców morderstwa


Fragmenty artykułu:

"(...)Cała Opolszczyzna jest w szo­ku. Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing leżał w ka­łuży krwi z podciętym gardłem w swoim domu w Krępnej (powiat Krapkowice). Burmistrza znalazł ok. godz. 20.50 we wto­rek jego przyjaciel. Natych­miast zadzwonił po karetkę, ale na pomoc było już za późno. - medycy mogli jedynie stwier­dzić zgon i wezwać policję."

"(...)W szoku są także mieszkań­cy gminy. - To był dobry gospo­darz, który zawsze starał się po­magać - mówi nam Barbara Foriasz ze Zdzieszowic, którą spotkaliśmy pod urzędem. - Tu chyba wszyscy go lubili. W gło­wie mi się nie mieści, że ktoś mógł go zabić."

"(...)Wczoraj prokuratura okrę­gowa w Opolu, która zajęła się sprawą, zleciła biegłym zbada­nie przyczyn zgonu. - Przeprowadziliśmy sekcję zwłok burmistrza Zdzieszowic. Wynika z niej, że został on bru­talnie zamordowany - potwier­dza Lidia Sieradzka z Prokura­tury Okręgowej w Opolu."

"(...)W sierpniu 2013 r. zgłosił na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej" pomysł ekonomicz­nej autonomii Śląska. Domagał się zmiany finansowania samo­rządów w taki sposób, by wię­cej podatków pozostawało na miejscu. Jego pomysł auto­nomii gospodarczej poparły m.in. gminy Mysłowice, Krzanowice oraz Tarnów Opol­ski, a kolejnych kilkanaście sa­morządów szykowało się do je­go poparcia. - Wszystko dobrze się rozkręca! - informował jeszcze kilka dni temu."

Polska Głos Wielkopolski Radosław Dimitrow

ŚLĄZAK, SZWAB I HADZIAJ.

AUTONOMIA - jedno słowo, które w Polsce budzi demony.

Od tego artykułu Bernadetty Waszkielewicz z redakcji "Wprost" wszystko się zaczęło.

Musi być autonomia dla Ślą­ska! A Warszawa niech sobie zrobi Księstwo Warszawskie i tam rzadzi,my nie będziemy przeszkadzać - wzywał burmistiz Zdzieszowic Dieter Przewdzing przed kamerą. Hasło autonomii nie jest nowe, ale tym razem wstrząsnęło całym regionem. Samorządowiec należy bowiem do mniejszo­ści niemieckiej na Opolszczyźnie. Nawet jeśli chciał poruszyć widzów w słusznej sprawie, to wzbudził przede wszystkim emocje naro­dowe. A one tę sprawę przykryły.

ZROBILI Z NAS ŻEBRAKÓW
Intencje burmistrza można zrozumieć. Jego gmina jeszcze niedawno należała do najbo­gatszych w Polsce. Ma największego producenta koksu w Polsce -Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. W ciągu 2O lat budżet tej 18-tysięcznej gminy wzrósł dwukrotnie. Nie było tu nawet bezrobocia, Jeździli za pracą do Niemiec, wielu ma podwójne obywatelstwo, a Przewdzing ściągał inwestorów. W ciągu dekady powstały 44 zakłady. Nagle w 2010 r. koksownię sprzedano. Połączono ze spółką Arcelor Mittal Poland mającą siedzibę w Dąbrowie Górniczej i teraz tam idą podatki. Dla Zdzieszowic to strata aż 10 mln zł. A kolejne firmy też zaczęły przemeldowywać się do innych miast, w tym do Warszawy. W sumie to strata ponad 16 mln. zł. Nic dziwnego, że nerwy puściły 69-letniemu Przewdzingowi, który rządzi tu już 38 lat! Chyba najdłużej w Polsce. Został naczelnikiem jeszcze w PRL, a w III RP wygrywał wszystkie wybory samorządowe. Kandydował z list Mniejszości Niemieckiej. - Tak długo ludzie nie żyją, jak ja urzęduję. Nie zostawię więc ludzi na lodzie - mówi. Ma pretensje, że rząd sprzedał ich matkę żywicielkę bez konsultacji z mieszkańcami. - Śląsk jest rozprzedany. W przedsiębiorstwach kluczowych jest obcy kapitał. Są przejęte.Nigdy Śląsk nie był tak rozkradany jak dziś - żali się.

Dlatego uznał, że o tym, co się dzieje na Śląsku, trzeba decydować tutaj, a nie w sto­licy. - Warszawa nas tak grabi - stwierdza. Pretensji do stolicy ma wiele. Apelował do śląskich parlamentarzystów o zmianę ustawy z 2003 r., która pozwala firmom na dowolne przenoszenie swoich siedzib po terenie kraju. Wynoszą się z Opolszczyzny, bo tutejszej izba skarbowa słynie z częstych i skrupulatnych j kontroli. - I meldują się przede wszystkim w Warszawie, bo tam są kontrolowani raz na trzy lata - twierdzi samorządowiec. Najbardziej jednak narzeka, że gminie zabieranych jest ponad 85 proc. dochodów. W całości wynoszą ok. 350 mln zł, a Zdzie­szowice dostają z tego tylko 14,5 proc., w tym ok. 10 mln jako dotacje dla oświaty. - Z tego powodu zrobiłem rozróbę, bo pogodzić się z tym nie mogę. Wiadomo, że mamy ustrój demokratyczny, ale można przygotować demokratyczna- federalny - tłumaczy dzisiaj.

Jest przekonany, że utworzenie autono­mii, nie tylko śląskiej, będzie lekarstwem na te bolączki. - Słyszałem, że już Małopolska i Wielkopolska myślą o autonomii - twierdzL Faktem jest, że problem z finansami ma większość samorządów. Co roku są obcią­żane kolejnymi zadaniami, ale nie dostają na to dodatkowych środków. Zaciągają więc długi i balansują na granicy bankructwa. Brakuje im ok. 8 mld zł. Wyliczył to Związek Miast Polskich, który rozważa wręcz pozew zbio­rowy przeciwko rządowi. Przewdzing lekarstwa upatruje w państwie autonomicznych regionów. Na wzór niemiecki: - Mamy tam Bawarię, Saksonię, wszystkie landy. Jedna trzecia dochodu idzie do Berlina, w naszym przypadku - do Warszawy. Jedna trzecia do województwa i powiatu, a jedna trzecia zostaje w gminie. Ale zaraz wszyscy wykrzykują, że o Niemcach mówię. Jeśli ktoś nie umie gospo­darzyć na Śląsku, niech da gospodarzyć ślązakom samym!

Wobec ludzi, którzy tu przyjechali po wojnie ze Wschodu, nigdy nie miałem takiego odczucia, żeby ich obraźliwie nazywać.
Fragment artykułu 1 Kwietnia 2013/ Wprost

ŚLĄSKI AUTONOMISTA ZAMORDOWANY Czwartek 20 luty 2014 Gazeta Wyborcza Anna Pawlak Jacek Konopacki Opole

Dieter Przewdzing, burmistrz Zdzieszowic i jeden z czołowych autonomistów śląskich, został zamordowa­ny w swoim domu. Liderzy Mniejszo­ści Niemieckiej sugerują, że zbrodnia mogła mieć podłoże polityczne.

(...)W ostatnich latach zaangażował się w działania na rzecz autonomii Śląska. Krytykował polskie prawo, które pozwala firmom działającym w regionach na przenoszenie z nich głównych siedzib. Przekonywał, że pozbawia to samorządy pieniędzy, w większości na rzecz Warszawy. Jako wyjście proponowal utworzenie autonomicznych regionów. Zdecydowanie popierał au­tonomię Śląska.

Przysporzyło mu to wrogów, szcze­gólnie na prawicy. W zeszłym roku ustą­pienia burmistrza domagali się podczas demonstracji działacze PiS, twierdząc, że nawołuje do oderwania Śląska od Polski i tym samym osłabienia kraju. Poseł PiS Sławomir Kłosowski złożył nawet zawiadomienie do Prokuratury Gene­ralnej o możliwości popełnienia prze­stępstwa przez nawoływanie do sepa­ratyzmu. Choć Przewdzing zaznaczał, że chodzi mu wyłącznie o autonomię gospodarczą samorządów, którym wła­dze centralne dodają coraz więcej za­dań, ale pieniędzy już nie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »