19 września 2009 roku Hipolit Cegielski wrócił do Poznania
13.11.2009.

W sobotę, 19 września 2009 roku, o godzinie 13.00 po salwie armatniej prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerfer odsłoniła wystawiony na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu, pomnik Hipolita Cegielskiego. Tym podniosłym aktem Hipolit Cegielski, legenda pracy organicznej, ikona polskiego patriotyzmu gospodarczego, po 141 latach, wrócił do swego miasta, Poznania.

Pomnik Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Pomnik Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Uroczystość odsłonięcia tego pięknego pomnika była zwieńczeniem realizowanego przez ponad dwa lata projektu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zainicjowanego przez Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, projektu budowy pomnika Hipolitowi Cegielskiemu, który gremialnie poparło społeczeństwo uczestnicząc w zbiórce funduszy na realizacje dzieła. Ponad 1100 osób indywidualnych i ponad 170 darczyńców korporacyjnych złożyło się na ten fundusz.

Ceremonię odsłonięcia i przekazania miastu Poznań pomnika poprzedziło odegranie hymnu narodowego. Przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz województwa i miasta, rządu, parlamentarzystów, przedstawicieli duchowieństwa, fundatorów i darczyńców, delegacje licznych towarzystw i organizacji wielkopolskich, poczty sztandarowe zakładów H. Cegielski, zakładowej Solidarności tych zakładów, szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, oraz bardzo licznych mieszkańców Poznania, powitał członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego – Tadeusz Zwiefka. Po nim zabrał głos Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, który przypomniał dokonania Hipolita Cegielskiego, jego zasługi dla Wielkopolski, jego patriotyzm i oddanie działalności społecznej. Dr Marian Król mówił: „ Hipolit Cegielski należy do grona najwybitniejszych postaci w dziejach Polski i Wielkopolski. Ten wybitny nauczyciel, filolog, wydawca, publicysta, działacz społeczny i wreszcie przemysłowiec, znacząco wpłynął na gospodarkę, kulturę i życie społeczno-polityczne Wielkopolski.

To tutaj, w Poznaniu, przed 163 laty, niedaleko tego miejsca, w którym się znajdujemy, Hipolit Cegielski rozpoczął swoją działalność gospodarczą. We wrześniu 1846 roku Hipolit Cegielski założył sklep z artykułami metalowymi w poznańskim Bazarze, a później utworzył zakłady produkujące maszyny i narzędzia rolnicze, lokomobile i inny osprzęt dla rolnictwa. Początkowo zakłady te mieściły się przy ulicy Koziej, następnie przy ulicy Strzeleckiej. Po jego śmierci zakłady przeniosły swą siedzibę na Wildę, gdzie istnieją do dzisiaj, nosząc dumną nazwę „H. Cegielski - Poznań Spółka Akcyjna”. Dla wielu pokoleń Polaków Hipolit Cegielski stał się piękną ikoną nowoczesności i postępu, dla Europy i świata szanowaną, uznaną polską marką”.

To tutaj, w Poznaniu, przed 163 laty, niedaleko tego miejsca, w którym się znajdujemy, Hipolit Cegielski rozpoczął swoją działalność gospodarczą. We wrześniu 1846 roku Hipolit Cegielski założył sklep z artykułami metalowymi w poznańskim Bazarze, a później utworzył zakłady produkujące maszyny i narzędzia rolnicze, lokomobile i inny osprzęt dla rolnictwa. Początkowo zakłady te mieściły się przy ulicy Koziej, następnie przy ulicy Strzeleckiej. Po jego śmierci zakłady przeniosły swą siedzibę na Wildę, gdzie istnieją do dzisiaj, nosząc dumną nazwę „H. Cegielski - Poznań Spółka Akcyjna”. Dla wielu pokoleń Polaków Hipolit Cegielski stał się piękną ikoną nowoczesności i postępu, dla Europy i świata szanowaną, uznaną polską marką”.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezydent dr Marian Król podziękował wszystkim fundatorom i darczyńcom mówiąc: „Szczególne podziękowania składam dr. Janowi Kulczykowi oraz Dorocie i Wojciechowi Pawłowskim z Poznania. Dziękuję fundatorom wiodącym: dr Janowi Kulczykowi; zarządowi zakładów H. CEGIELSKI - Poznań S.A.; oraz firmom: ATANER – Poznań, HERBAPOL S.A. – Poznań, KREISEL – Poznań, PBG S.A.; Zarządowi Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826