ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Dlaczego teraz po 71 latach piszemy o klęsce 1939 roku
Autor: Ludwik Ratajczak   
15.11.2011.

Bo dziś mamy większą wiedzę. Historyk z USA Ryszard Woytak zrobił wywiad z Gen. Brygady, Szefem Sztabu Wacławem Stachiewiczem. On świetnie wykształcony, prawa ręka Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, miał wiedzę o naszj sile. Wiedział też, że Polska nie ma możliwości prowadzenia wojny z Niemcami. Dlatego zamieszczamy artykuł Ryszarda Woytaka "Dlaczego przegralismy wojnę w 1939 roku z Niemcami Hitlerowskimi". Pokazujemy zdjęcia z 1939 roku wykonane przez Niemców. Widać na nich niemieckie uzbrojenie i naszą klęskę. Poprostu rozbili nas i na tych zdjęciach widać jak zniszczyli Polskę.

Ludwik Ratajczak

NIEMIECKIE UZBROJENIE W 1939 ROKU

Samoloty bombowe

Samoloty myśliwskie Sztukasy

Czołgi niemieckie

Wozy pancerne

"Ewakuacja" Stanisława Szymańskiego, to przeniesienie naszego przemysłu zbrojeniowego na wschód Polski. Z tego artykułu widać nasze opóźnienie wobec uzbrojenia armii niemieckiej. Po przegranej wojnie z Niemcami hitlerowskimi i Związkiem Sowieckim Polska Zachodnia wcielona została do III Rzeszy, kto dziś o tym okresie coś wie, dlatego artykuł prof. Czesława Łuczaka "Mord na Wielkopolsce" w 1939 roku przez Wehrmacht". Wielkopolska została Krajem Warty, na czele stał namiestnik Artur Greiser. To on z Kraju Warty zrobił jeden wielki obóz koncentracyjny, to był główny cel Greisera. Wielkopolan wywieźć, gdzie się da, a opornych wymordować. I piszemy jak swoją strategię realizował w Kraju Warty. Greiser był jedynym dowódcą, który za zbrodnie w Wielkopolsce został powieszony. Niemcy hitlerowskie już wojnę przegrały, a Poznania bronił się tak, jakby to był Berlin. Całe Ziemie Zachodnie zostały doszczętnie zniszczone, większość ludności niemieckiej ucieka razem z wojskiem. To nie można się dziwić, że razem z Armią Czerwoną, poznaniacy zdobywali cytadelę. I teraz , gdy piszę ten felieton, to mimo strasznych klęsk ostatecznie tę wojnę wygraliśmy. Dziś mamy Polskę, gdzie żyją tylko Polscy. Polska weszła do Unii Europejskiej i NATO. Po raz pierwszy nie mamy wrogów na granicach. Dziś Polska jest silnym ogniwem Europy, a co najważniesze mamy bardzo dobre stosunki z Niemcami. Ta straszna wojna w Europie była drogą do zjednoczonej Europy, dziś trzeba jej bronić i umacniać dla dobra nas wszystkich

Co się działo z armiami w 1940 roku.


18-tego czerwca 1940 roku spotkałem się w Bordoux z marsz. Petaiin, gen. Weygand i adm. Darlan. Admirał opisując niepojęte rzeczy, jakie działy się z potężną do tak niedawna armią francuską, użył określenia, iż całe dywizję jak gdyby rozpływały się w powietrzu. "Tout simplement elles se volatilisaient". W pół roku później podobne zjawiska miały miejsce na Bałkanach, gdzie armie opromienione tradycją legendarnej bitności, ginęły w ciągu kilku dni. Było jasnym, że świat cały - nie tylko Polska - został zaskoczony przez rozmiary zbrojeń i przygotowań niemieckich przez nowe środki walki i nowe metody prowadzenia wojny. Nikt już nie wątpił, że na polach bitewnych nastąpił przewrót, największy w dziejach sztuki wojennej.


Gen. Kaziemierz Sosenkowski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »