Dlaczego teraz po 71 latach piszemy o klęsce 1939 roku
Autor: Ludwik Ratajczak   
15.11.2011.

Bo dziś mamy większą wiedzę. Historyk z USA Ryszard Woytak zrobił wywiad z Gen. Brygady, Szefem Sztabu Wacławem Stachiewiczem. On świetnie wykształcony, prawa ręka Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, miał wiedzę o naszj sile. Wiedział też, że Polska nie ma możliwości prowadzenia wojny z Niemcami. Dlatego zamieszczamy artykuł Ryszarda Woytaka "Dlaczego przegralismy wojnę w 1939 roku z Niemcami Hitlerowskimi". Pokazujemy zdjęcia z 1939 roku wykonane przez Niemców. Widać na nich niemieckie uzbrojenie i naszą klęskę. Poprostu rozbili nas i na tych zdjęciach widać jak zniszczyli Polskę.

Ludwik Ratajczak

NIEMIECKIE UZBROJENIE W 1939 ROKU

Samoloty bombowe

Samoloty myśliwskie Sztukasy

Czołgi niemieckie

Wozy pancerne

"Ewakuacja" Stanisława Szymańskiego, to przeniesienie naszego przemysłu zbrojeniowego na wschód Polski. Z tego artykułu widać nasze opóźnienie wobec uzbrojenia armii niemieckiej. Po przegranej wojnie z Niemcami hitlerowskimi i Związkiem Sowieckim Polska Zachodnia wcielona została do III Rzeszy, kto dziś o tym okresie coś wie, dlatego artykuł prof. Czesława Łuczaka "Mord na Wielkopolsce" w 1939 roku przez Wehrmacht". Wielkopolska została Krajem Warty, na czele stał namiestnik Artur Greiser. To on z Kraju Warty zrobił jeden wielki obóz koncentracyjny, to był główny cel Greisera. Wielkopolan wywieźć, gdzie się da, a opornych wymordować. I piszemy jak swoją strategię realizował w Kraju Warty. Greiser był jedynym dowódcą, który za zbrodnie w Wielkopolsce został powieszony. Niemcy hitlerowskie już wojnę przegrały, a Poznania bronił się tak, jakby to był Berlin. Całe Ziemie Zachodnie zostały doszczętnie zniszczone, większość ludności niemieckiej ucieka razem z wojskiem. To nie można się dziwić, że razem z Armią Czerwoną, poznaniacy zdobywali cytadelę. I teraz , gdy piszę ten felieton, to mimo strasznych klęsk ostatecznie tę wojnę wygraliśmy. Dziś mamy Polskę, gdzie żyją tylko Polscy. Polska weszła do Unii Europejskiej i NATO. Po raz pierwszy nie mamy wrogów na granicach. Dziś Polska jest silnym ogniwem Europy, a co najważniesze mamy bardzo dobre stosunki z Niemcami. Ta straszna wojna w Europie była drogą do zjednoczonej Europy, dziś trzeba jej bronić i umacniać dla dobra nas wszystkich

Co się działo z armiami w 1940 roku.


18-tego czerwca 1940 roku spotkałem się w Bordoux z marsz. Petaiin, gen. Weygand i adm. Darlan. Admirał opisując niepojęte rzeczy, jakie działy się z potężną do tak niedawna armią francuską, użył określenia, iż całe dywizję jak gdyby rozpływały się w powietrzu. "Tout simplement elles se volatilisaient". W pół roku później podobne zjawiska miały miejsce na Bałkanach, gdzie armie opromienione tradycją legendarnej bitności, ginęły w ciągu kilku dni. Było jasnym, że świat cały - nie tylko Polska - został zaskoczony przez rozmiary zbrojeń i przygotowań niemieckich przez nowe środki walki i nowe metody prowadzenia wojny. Nikt już nie wątpił, że na polach bitewnych nastąpił przewrót, największy w dziejach sztuki wojennej.


Gen. Kaziemierz Sosenkowski

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826