ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Gen. Stanisław Taczak pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego
Autor: Tadeusz Małachowski   
27.08.2008.

15 listopada 1918 r.

W Warszawie niemieckie wojsko jest rozbrajane kpt. Stanisław Taczak zgłasza się do powstającego Wojska Polskiego, dostaje przydział do VII oddziału sztabu Generalnego WP. Prosi o urlop, bo chce jechać do rodziny, która mieszka w Berlinie. Ma się wstawić w Warszawie 1 stycznia 1919 roku.

Gen. Stanisław Taczak

28 grudnia 1918 r.

Przypadkowo kpt. Stanisław Taczak zatrzymał się w Poznaniu, gdzie trwa drugi dzień Powstania Wielkopolskiego. Spotkał się z bratem ks. Teodorem Taczakiem, który poinformował W. Korfantego, przedstawiciela Sekretariatu, że do Poznania przybył właśnie jego brat oficer Polskiego Sztabu Generalnego. Przypomnę, że 4-5 grudnia w Poznaniu były dniami obrad pierwszego wolnego Sejmu w Polsce, wybranego w demokratycznych wyborach, Sejm - powołał SEKRETARIAT - czyli rząd Zachodniej Polski. Wieczorem zebrał się Sekretariat. Inni Polscy - oficerowie w randze podpółkowników - Mieczysław Bukowiecki. Kazimierz Raszewski nie zgłosili się jeszcze do dyspozycji Komisariatu NRL. Sytuacja była trudna. Po dyskusji uznano, że kpt. Stanisław Taczak jest Wielkopolaninem, oddany sprawie i jest patriotą. Podzielał apolityczność wojska i wyraził zgodę na objęcie dowództwa Powstania Wielkopolskiego - Stanisław Taczak awansowany został w tym dniu do stopnia majora. Zawiadomił sztab w Warszawie.

2 stycznia 1919 r.
Nie Piłsudski o tym decydował

Otrzymał legitymację na listowniku Komisariatu NRL o treści następującej: “Pan major Taczak jest Wodzem Naczelnym Wojsk Polskich w zaborze pruskim", opatrzona podpisami W. Korfantego i Władysława Seydy. A sztab został umieszczony w hotelu “Royal", przy ul. św. Marcin 38 - (22 pokoje).

Zamieszczamy schemat organizacyjny Sekretariatu, który pokazuje jak świetnie zorganizował Stanisław Taczak Sztab Generalny. Czyli Powstanie Wielkopolskie wygrali Wielkopolscy oficerowie i żołnierze. Dnia 16 stycznia 1919 r.
gen. Józef Dowbor Muśnicki oficjalnie objął dowództwo powstania. Gen. Dowbor Muśnicki zakomunikował bezpośrednio podległym mu formacjom: “Komisariat (czytaj rząd)
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu mianował go Naczelnym Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w całej podległej mu dzielnicy". Tymczasem utrzymana została wojskowa jedność oddziałów polskich na ziemiach zdobytych przez Powstańców Wielkopolskich, ze względów międzynarodowych - politycznych samodzielna władza - rząd, odrębność i niepodległość Sił Zbrojnych z byłej dzielnicy pruskiej musi być zachowana. Oddziały Wielkopolskie w tym oficerowie i urzędnicy wymagają potwierdzenia Sekretariatu. Ta niezależność od J. Piłsudskiego i Warszawy była na rękę gen. Dowborowi-Muśnickiemu. Już 17 stycznia 1919 r. Komisariat NRL, wydał dekret o powołaniu pod broń Polaków urodzonych w latach 1897, 1898, 1899. To była jeszcze decyzja Taczaka, która świetnie realizował gen. Dowbor-Muśnicki. Gen. Dowbor-Muśnicki zaczął się otaczać oficerami z dawnego I Korpusu Polskiego w Rosji, sformowanego pod jego komendą w 1917 r.
Wiedział jak go potraktował J. Piłsudski, dlatego ppłk. J. Stachiewicz człowiek J. Piłsudskiego został odwołany. Dnia 9 lutego na szefa sztabu Dowództwa Głównego mianowano Dowborczyka ppłk. S.G. Władysława Andersa.

Wykorzystano materiał z książki prof. Bogusława Polaka “Generał Stanisław Taczak 1874-1960".

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »