ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
JAK RODZIŁO SIĘ PAŃSTWO ZIEM ZACHODNICH
Redaktor: Administrator   
12.04.2012.

W dnia 3-5 grudnia 1918 roku obradował Sejm Ziem Zachodnich Polski.

W tym okresie ziemie należały do Niemiec. Na Sejm zjechali się delegaci, którzy wybrali Naczelną Radę Ludową, która się składała z 80 posłów. Ci posłowie wybrali Komisariat, czytaj rząd. A Komisariat NRL wybrał przewodniczącego, czyli prezesa prowincji i też komisarzy.

POLSKI SEJM DZIELNICOWY


W Poznaniu powstał rząd, który nosił nazwę SEKRETARIAT, zamiast ministrów byli komisarze. To nazewnictow miało zmylić władze niemieckie, które nie godziły się na powstanie niezależnej władzy. Brak porozumienia z Piłsudskim w Warszawie zmusił elity polityczne Polski Zachodniej do utworzenia rządu Ziem Zachodnich. Od 6 grudnia Ziemie Zachodnie Polski, szybko zaczęły budować swoje struktury, musimy też pamiętać, że w czasie wyborów delegatów, wybraliśmy Rady Ludowe Powiatów i odrazu wiedzieliśmy, gdzie sięga Polska Zachodnia. Dlatego powstało Państwo Zachodnie. Bo Piłsudski chciał budować Polskę tylko na wschodzie, co nie było akceptowane przez KNP Dmowskiego w Paryżu i też siły polityczne Zachodniej Polski z Wielkopolski, Pomorza i Śląska. Piłsudski miał dobre stosunki z Niemcami i sytuacja na Zachodzie Polski te stosunki psuła. Niemcy otworzyli mu drogę do Rosji i niech tam buduje Polskę, ale nie kosztem Niemiec. Dlatego ten spór o budowanie granicy na zachodzie Polski. Ale Piłsudski u siebie miał 200 tys. wojska niemieckiego, a 30 tys. w Warszawie. Piłsudski musiał robić wszystko żeby ich usunąć ze wschodniej Polski. Dlatego sytuacja w poznańskim w tym okresie szkodziła mu, bo psuła jego porozumienie z Niemcami. Silny rząd na Zachodzie Polski, utworzył drugi front i to z Niemcami. Powstało drugie dowództwo, bez jego udziału.

Major Stanisław Taczak pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego.

Stanisław Taczak walczył w niemieckiej armii na wschodzie. Kiedy Piłsudski objął w Warszawie władzę i też wojsko, podpisane porozumienie o wyjściu wojska, ze wschodniej Polski spowodowało, że kpt. Stanisław Taczak wstąpił do Wojska Polskiego w Warszawie. Zgłosił się do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych jako pierwszy Polak z armii niemieckiej i otrzymał przydział do Oddziału VII (naukowego)Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Taczak rodzinę miał w Berlinie, pojechał do żony by załatwić sprawy rodzinne. W drodze powrotnej zatrzymał się u rodziny w Poznaniu 28. XII.1918r.. Powstanie trwa drugi dzień i Komisarz Korfanty z Sekretariatu (rządu zachodniego) mianuje go dowódcą Powstania Wielkopolskiego, awansując z kapitana na majora. Taczak zadzwonił do Warszawy, ale na słowo, że w Poznaniu jest powstanie i on będzie jego dowódcą usłyszał głośny śmiech. Tak, tak, zawiadomię Piłsudskiego. Sekretariat - rząd Zachodni ustalił, że przy nominacji złoży przysięgę " "Służyć wiernie Wielkopolsce".

5 l 1918 r. Stanisławowi Taczakowi formalnie podporządkowano oddziały polskie w całym zaborze pruskim, zarówno jawne jak i tajne, uznając w ten sposób jedność wszystkich sił pod wspólnym dowództwem w Poznaniu. W praktyce mjr. Taczak zaczynał wszystko od początku, bez niezbędnej kadry oficerów, bez zorganizowanych służb, nie znając ludzi i nie mając kontaktu z terenem. W pierwszym rzędzie Dowództwu Głównemu podporządkowano 24 komendy powiatowe. Dnia 7 l 1919 r. obszar Wielkopolski podzielono na 7 okręgów wojskowych, a 13 stycznia utworzono dwa dalsze. Głównodowodzący i jego sztab sformowali też dowództwa frontowe jako ruchome dowództwa operacyjne. Zwarta linia frontu polsko-niemieckiego była gwarancją nie tylko możliwości rozszerzenia zasięgu powstania, ale także utrzymania polskiego stanu posiadania w przypadku ofensywy niemieckiej. Stanisław Taczak, chcąc zabezpieczyć Poznań, centrum i ognisko powstania, rozkazał opanować niemiecką stację lotniczą na Ławicy, co nastąpiło w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. Dziewiętnaście dni pracy Sztabu Dowództwa Głównego, od 28 grudnia 1918 r. do 15 stycznia 1919 r., przypadło na najważniejszy okres w przebiegu powstania w Wielkopolsce. Efekty działalności pierwszego głównodowodzącego przeszły wszelkie oczekiwania. Mimo że na wynikach powstania zaciążyły skutki utraty czasu, niezawinione zresztą przez Dowództwo Główne, to do końca pierwszej dekady stycznia majorowi Taczakowi udało się skutecznie osłonić osiągnięcia powstania, utworzyć silny front umożliwiający rozwinięcie działań zaczepnych własnymi siłami. Taczak i sztab Dowództwa Głównego wyznaczył też realne cele operacyjne powstania i stworzył podstawę do ich realizacji. 10 stycznia 1919 r. siły powstańcze łącznie 13900 ludzi. W dniu 16 stycznia 1919 roku, z przyczyn personalnych (zbyt niski stopień) i politycznych (dopuszczał do organizacji rad żołnierskich), przekazał dowództwo gen. Józefowi Dowborowi-Muśnickiemu samemu obejmując stanowisko drugiego kwatermistrza Okręgu Generalnego, a następnie zastępcy szefa.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »