Konferencja pokojowa w Paryżu
Autor: Krzysztof Kawalec   
17.04.2012.
Gdy rozpoczęła się konferencja pokojowa, Paderewski pierwszy delegat Polski – był w Paryżu nieobecny. Do tego czasu obowiązki głównego reprezentanta interesów Polski pełnił Dmowski. Dniem próby okazał się dlań 29 stycznia 1919r., gdy został wezwany przed oblicze Rady Dziesięciu i przedstawił całokształt kwestii polskiej. Referat wygłosił równolegle w dwóch językach, po francusku i angielsku, bez notatek...

Konferencja Pokojowa w Paryżu - styczeń 1919 roku.

gen. Najstarszy pomnik Romana Dmowskiego znajduje się w Chludowie w Wielkopolsce


(dopiero w drugiej części posiedzenia Dmowski zdołał zaopatrzyć się w mapę). Imponował żelazną logiką, dopiero wtedy okazało się, że nie tylko powstanie państwa zachodniego, oraz zwycięskie Powstanie Wielkopolskie pokazało uczestnikom, że też Polska jest na ziemiach niemieckich, Dmowski sugerował, że ujawnione w czasie wojny zamiary Berlina, dążącego do stworzenia Polski kadłubowej, bez ziem zachodnich. O ile wokół programu działań na wschodzie dzieliły opinię polską silne kontrowersje, o tyle właściwie nie było ich w kwestii granicy zachodniej. Wystąpienie Dmowskiego na konferencji pokojowej spotkało się z uznaniem nawet brytyjskiego premiera Davida Lloyda George'a. Wiemy, że był nieprzychylny Polsce. Składając 28 czerwca 1919 roku. - obok Paderewskiego swój podppis pod tekstem traktatu wersalskiego, Dmowski doznawał uczucia triumfu (...). Nastrój triumfu udzielił się i innym polskim uczestnikom uroczystości, którym dane było ją oglądać. Podpis delegacji polskiej, złożony pod tekstem traktatu, symbolizował powrót na mapę państwa, ktorego byt mógł się wcześniej wydawać przekreślony na zawsze. Dzieło rozbiorów ulega przekreśleniu, odradzająca się Polska nie będzie już tworem ani kadłubowym, ani izolowanym.

Powrócił do Warszawy i został usunięty przez Piłsudskiego na boczny tor, był mu już nie potrzebny. Miał Armię Hallera.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826