ARTYKUŁY
Z KATEGORII
POLSKI SEJM DZIELNICOWY

3-5 Grudnia 1918 roku kobiety z Ziem Zachodnich jako pierwsze w Europie otrzymały prawa wyborcze.

 
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski
Redaktor: Administrator   
17.04.2012.

Józef Piłsudski Naczelnik Państwa w dniach 25-27 października 1919r. w Poznaniu.

Na czele Państwa Zachodniego stał Sekretariat czytaj rząd, niezależny od Piłsudskiego. Na czele Sekretariatu stał Wojciech Trąmpczyński. Piłsudski nie zgodził się, żeby posłowie wybrani przez sejm wielkopolski brali udział w wybranym sejmie warszawskim. 26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego.

Historyczne zdjęcie z października 1919 roku w Poznaniu. Tak długo jak Piłsudski nie dowodził naszym wojskiem, tak długo nie było połącznia Ziem Zachodnich z Polską. Piłsudski idzie przed kompanią honorową Wojska Wielkopolskiego, obok niego nasz premier u Paderewskiego minister Władysław Seyda. Pierwszy z lewej gen. Kazimierz Roszewski. 20 marca 1919 roku został mianowany Szefem Wydziału Wojskowego Komisariatu, czytaj rządu. Został komisarzem - czytaj ministrem d/s wojska.

Dwóch dowódców gen. Józef Dowbor Muśnicki i Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Ta wizyta miała uczcić Powstanie Wielkopolskie, ale najważniejsze zadanie to oddać Wojsko Wielkopolskie Piłsudskiemu. Piłsudski wszystko robił, żeby zjednoczyć sobie te środowiska poznańskie, które były mu niezbędne.


Zgodził się na udział posłów, którzy byli w parlamencie Rzeszy Niemieckiej. Nie uznał Państwa Ziem Zachodnich, żeby nie narazić się Niemcom. Ale Sejm w Warszawie 14 lutego 1919 roku wybiera na marszałka Sejmu Ustawodawczego Wojciecha Trąmpczyńskiego z Poznania. Gdy premierem został Ignacy Paderewski, ustala, że Ziemie Zachodnie Polski reprezentuje w jego rządzie minister Władysław Seyda. Ale w Polsce Zachodniej nadal rządzi Sekretariat.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »