Naczelnik Państwa Józef Piłsudski
Redaktor: Administrator   
17.04.2012.

Józef Piłsudski Naczelnik Państwa w dniach 25-27 października 1919r. w Poznaniu.

Na czele Państwa Zachodniego stał Sekretariat czytaj rząd, niezależny od Piłsudskiego. Na czele Sekretariatu stał Wojciech Trąmpczyński. Piłsudski nie zgodził się, żeby posłowie wybrani przez sejm wielkopolski brali udział w wybranym sejmie warszawskim. 26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego.

Historyczne zdjęcie z października 1919 roku w Poznaniu. Tak długo jak Piłsudski nie dowodził naszym wojskiem, tak długo nie było połącznia Ziem Zachodnich z Polską. Piłsudski idzie przed kompanią honorową Wojska Wielkopolskiego, obok niego nasz premier u Paderewskiego minister Władysław Seyda. Pierwszy z lewej gen. Kazimierz Roszewski. 20 marca 1919 roku został mianowany Szefem Wydziału Wojskowego Komisariatu, czytaj rządu. Został komisarzem - czytaj ministrem d/s wojska.

Dwóch dowódców gen. Józef Dowbor Muśnicki i Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Ta wizyta miała uczcić Powstanie Wielkopolskie, ale najważniejsze zadanie to oddać Wojsko Wielkopolskie Piłsudskiemu. Piłsudski wszystko robił, żeby zjednoczyć sobie te środowiska poznańskie, które były mu niezbędne.


Zgodził się na udział posłów, którzy byli w parlamencie Rzeszy Niemieckiej. Nie uznał Państwa Ziem Zachodnich, żeby nie narazić się Niemcom. Ale Sejm w Warszawie 14 lutego 1919 roku wybiera na marszałka Sejmu Ustawodawczego Wojciecha Trąmpczyńskiego z Poznania. Gdy premierem został Ignacy Paderewski, ustala, że Ziemie Zachodnie Polski reprezentuje w jego rządzie minister Władysław Seyda. Ale w Polsce Zachodniej nadal rządzi Sekretariat.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484