ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
PADEREWSKI W POZNANIU
Redaktor: Administrator   
12.04.2012.

Od Ignacego Paderewskiego wszystko się zaczęło.

Przyjazd Ignacego Paderewskiego wybitnego pianisty do Poznania 27 grudnia 1918 roku był początkiem Powstania Wielkopolskiego. Ta data jest znana, bo każdego roku odbywa się uroczysty przyjazd Paderewskiego do Poznania. Witamy go na Dworcu Letnim. W ten sposób utrwalamy jedyne zwycięskie powstanie w Polsce. To powstanie było początkiem drogi przesuwania Polski na Zachód o tym stale powinniśmy pamiętać.

PADEREWSKI W POZNANIU

Paderewski przemawia na dworcu w Poznaniu - rekonstrukcja wydarzeń W rolę Ignacego Paderewskiego wcielił się aktor Edmund Dudziński

Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania - zdjęcie autentyczne

Rogatywka żołnierska Wojska Wielkopolskiego

Wojciech Trąpczyński Prezes Komisariatu - Rządu Wielkopolskiego

gen. Stanisław Taczak -Pierwszy Dowódca Powstania Wielkopolskiego

gen. Józef Dowbor - Muśnicki - Drugi dowódca Powstania Wielkopolskiego

3 grudnia 1918 roku jest świętem narodowym Wielkopolski

Tu w Poznaniu, w Kinie Apollo w dniach 3-5.12.1918r. odbyły się obrady Sejmu Ziem Zachodnich


Wygrane Powstanie Wielkopolskie wzmocniło Państwo Zachodnie

Prezes Prowincji Wojciech Trąpczyński stanął na czele Sekretariatu, czytaj rządu Ziem Zachodnich. Zorganizował Ziemie Zachodnie w silne niezależne państwo, które było wzorem dla Polski.

Gen. Stanisław Taczak
Urodził się 8 kwietnia 1874 roku w Mieszkowie koło Jarocina. 28.12.1918 r.. Wracając z Berlina, kapitan Taczak został przez Wojciecha Korfantego odpowiedzialnego za Wojsko Wielkopolskie mianowany głównodowodzącym Powstania Wielkopolskiego 5.01.1918r. Stanisława Taczaka awansowano do stopnia majora. Taczak zabezpieczył Poznań i Wielkopolskę, już 10 stycznia 1919r. siły powstańcze liczyły łącznie 13 900 osób. Można powiedzieć, że Stanisław Taczak wygrał to powstanie. Państwo Ziem Zachodnich wzmacniało się.

Czego się nie pisze o gen. Stanisławie Taczaku
W przedwojennych podręcznikach szkolnych zakazano pisać, o Powstaniu Wielkopolskim. Teraz też nie jest lepiej.Nie pisano też o gen. Taczaku, że był Naczelnym Dowódcą Powstania Wielkopolskiego, podlegał Sekretariatowi – Rządowi Ziem Zachodnich i nie podlegał Piłsudskiemu. Po włączeniu Wojska Wielkopolskiego pod dowództwo Piłsudskiego walczył i dowodził 34 brygadą piechoty i 17 dywizją piechoty, od 1923 roku był już generałem brygady – odznaczony za walkę z bolszewikami, dostał Krzyż Virtuti Militari V kl.. Gdy rozpoczęły się walki w Zamachu Majowym z Gniezna udał się z wojskiem do Warszawy, jednak kolejarze rozmontowali tory. Ale Piłsudski pamiętał i przeniósł gen. Taczaka w 1928 roku do Lublina, gdzie został dowódcą Okręgu II. Mimo dobrego zdrowia w 1930 r. został przesunięty w stan spoczynku. Wybuch wojny w 1939 roku spowodował, że natychmiast wstąpił do Armii Poznań. Jedyna Armia, która mężnie walczyła nad Bzurą i przedarła się do Warszawy. Trafił do niewoli w okolicy Łowicza, Niemcy zaproponowali mu , żeby wstąpił do Wehrmachtu - odmówił, chcieli go rozstrzelać, przeszedł kilka obozów jenieckich. Był chory, ale w 1947 roku wrócił do Polski. Został aresztowany przez UB i zakazano mu pobytu w Poznaniu. Ponieważ miał rodzinę w Elblągu zgodzono się aby tam odbywał areszt domowy. W 1956 roku, kiedy strzelaliśmy do komunistów zwróciliśmy się do UB, żeby gen. Taczak mógł spędzić resztę życia w Poznaniu – nie zgodzili się, wtedy napisaliśmy, żeby dostał emeryturę, bo jak może żyć bez pieniędzy. Władza Ludowa zgodziła się i dostawał miesięcznie 1200 zł. i to dzięki Spychalskiemu, który znał gen. Taczaka. Kiedy wybuchła Solidarność, zwróciliśmy się do gen. Jaruzelskiego, żeby wyraził zgodę na przywiezienie zwłok gen. Taczaka do Poznania - zgodę taką otrzymano. Było to wielkim świętem dla całej Wielkopolski. Gen. Stanisław Taczak dziś spoczywa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Gen. Józef Dowbor Muśnicki
Dlatego Sekretariat postanowił w dniu 16 stycznia 1919 roku, przekazać dowództwo gen. Józefowi Dowborowi Muśnickiemu. Kontynuował organizację Armii Wielkopolskiej (Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim) wprowadzając m in. Obowiązkową służbę wojskową i powołując pod broń 11 roczników rekrutów, dzięki czemu udało mu się stworzyć blisko 100-tysięczną nowoczesną armię. Jako dowódca popierał idee rozszerzenia powstania w kierunku Gdańska.
Przeciwstawiał się uszczuplaniu wielkopolskich oddziałów na wschód. Był wspaniałym dowódcą, przeszedł drogę od szeregowego do generała w Armii Carskiej. Zbudował Armię Polską w Rosji i przyszedł z nią do Polski. Piłsudski wojsko kazał rozwiązać. Nie wcielił Józefa Dowbora Muśnickiego do swojego wojska, dlatego Sekretariat w Poznaniu, zaproponował mu dowództwo nad Wojskiem Wielkopolskim. Pisze w swoich pamiętnikach jak to było. Odznaczony orderami i krzyżami, było ich 19. Dali mu Rosjanie, Włosi, Anglicy, Estończycy i Łotysze. Ten wybitny generał nie dostał ani jednego odznaczenia od Polski. Piłsudski dał mu w 1920 roku wojsko ukraińskie, żeby nimi dowodził, odmówił, chciał dowodzić Wojskiem Wielkopolskim, nie dano mu, mimo, że je stworzył. Jeżeli nie chciał dowodzić ukraińcami, już 6 października 1920 roku został przeniesiony do rezerwy, a z dniem 31 marca 1924 roku w stan spoczynku. Przyszedł czas, żeby gen. Józefa Dowbora Muśnickiego pochowano na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »