ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Państwowa Straż Pożarna wczoraj i dziś
Autor: Redakcja   
04.09.2008.

Historia Wolsztyńskiej straży pożarnej rozpoczyna się w 1863 r. kiedy to Członkowie Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli organizację strażacką pod nazwą "Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze i Ratownicze".

kpt. mgr inż. Rafał Kociemba
Komendant Powiatowej PSP w Wolsztynie

Dzieci z wizytą u strażaków

Siedziba Straży Pożarnej w Wolsztynie.

Strażacy w akcji

W 1867 r. "Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze i Ratownicze" zostało zreorganizowane i otrzymało nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej. Czynna operacyjna działalność OSP trwała do 1981 roku. Została zaprzestana z uwagi na naturalne zastąpienie jej działań przez Zawodową Straż Pożarną. Do dnia dzisiejszego OSP w Wolsztynie istnieje prowadząc jedynie działalność statutową.

Historia Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczyna się w 1975 roku, gdy w wyniku reorganizacji administracyjnej kraju gmina Wolsztyn zostaje przyłączona do województwa zielonogórskiego. W tym to roku powstaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, a 1 lipca 1975 roku zostaje powołana Zawodowa Straż Pożarna w Wolsztynie.

Z dniem 1 stycznia 1992 roku wchodzi w życie ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, w myśl której powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W okresie I półrocza 1992 roku trwają prace organizacyjne związane ze zmianą struktur i powołaniem nowych. Następuje zmiana rejonizacji w całym kraju, w tym również w województwie zielonogórskim. Zlikwidowana zostaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wolsztynie, a jej dotychczasowy teren działania przejmuje Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, z dniem 1 lipca 1992 roku powołana zostaje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Na dowódcę JRG PSP w Wolsztynie powołany zostaje asp. Kazimierz Wojciski.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej znacznie zwiększyła zakres zadań . Dodatkowe obowiązki wymusiły na strażakach podniesienie znacznie wiedzy i umiejętności, a także wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.

W latach 1992 -1999 następuje znaczne odmłodzenie kadry Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wolsztynie. W 25 rocznicę powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie tj. w kwietniu 1995 roku z inicjatywy dowódcy JRG PSP zawiązał się komitet fundacji sztandaru dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wolsztynie. Przewodniczącym komitetu został Kierownik Urzędu Rejonowego w Wolsztynie Zbigniew Artwiński. Uwieńczeniem prac Komitetu było nadanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych sztandaru Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 3 maja 1996 roku na wolsztyńskim rynku.

W 1999 roku zostaje wprowadzona kolejna reforma administracji publicznej kraju. Powołana została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, a jednostka ratowniczo - gaśnicza  stała się komórką organizacyjną nowo utworzonej komendy. W ten sposób wróciliśmy do struktur organizacyjnych sprzed 1975 roku, aczkolwiek bez gminy Rakoniewice. W nowych granicach administracyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie znalazła się w województwie wielkopolskim i obejmuje 3 gminy : Wolsztyn, Siedlec i Przemęt o łącznej powierzchni ok. 680 km2. Na Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie powołany zostaje kpt. inż. Kazimierz Wojciski.

Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowi Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza i 43 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 9 na terenie gminy Wolsztyn, 15 na gminie Siedlec i 19 na gminie Przemęt. Spośród tych jednostek 10 zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na przestrzeni ostatnich 5 lat jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w likwidacji skutków 2429 zdarzeń; 699 z nich to pożary, 1659 to miejscowe zagrożenia a 71 to alarmy fałszywe.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest 48 strażaków i jeden pracownik cywilny. Komendantem Powiatowym PSP w Wolsztynie jest kpt. mgr inż. Rafał Kociemba.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »