Państwowa Straż Pożarna wczoraj i dziś
Autor: Redakcja   
04.09.2008.

Historia Wolsztyńskiej straży pożarnej rozpoczyna się w 1863 r. kiedy to Członkowie Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli organizację strażacką pod nazwą "Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze i Ratownicze".

kpt. mgr inż. Rafał Kociemba
Komendant Powiatowej PSP w Wolsztynie

Dzieci z wizytą u strażaków

Siedziba Straży Pożarnej w Wolsztynie.

Strażacy w akcji

W 1867 r. "Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze i Ratownicze" zostało zreorganizowane i otrzymało nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej. Czynna operacyjna działalność OSP trwała do 1981 roku. Została zaprzestana z uwagi na naturalne zastąpienie jej działań przez Zawodową Straż Pożarną. Do dnia dzisiejszego OSP w Wolsztynie istnieje prowadząc jedynie działalność statutową.

Historia Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczyna się w 1975 roku, gdy w wyniku reorganizacji administracyjnej kraju gmina Wolsztyn zostaje przyłączona do województwa zielonogórskiego. W tym to roku powstaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, a 1 lipca 1975 roku zostaje powołana Zawodowa Straż Pożarna w Wolsztynie.

Z dniem 1 stycznia 1992 roku wchodzi w życie ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, w myśl której powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W okresie I półrocza 1992 roku trwają prace organizacyjne związane ze zmianą struktur i powołaniem nowych. Następuje zmiana rejonizacji w całym kraju, w tym również w województwie zielonogórskim. Zlikwidowana zostaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wolsztynie, a jej dotychczasowy teren działania przejmuje Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, z dniem 1 lipca 1992 roku powołana zostaje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Na dowódcę JRG PSP w Wolsztynie powołany zostaje asp. Kazimierz Wojciski.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej znacznie zwiększyła zakres zadań . Dodatkowe obowiązki wymusiły na strażakach podniesienie znacznie wiedzy i umiejętności, a także wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.

W latach 1992 -1999 następuje znaczne odmłodzenie kadry Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wolsztynie. W 25 rocznicę powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie tj. w kwietniu 1995 roku z inicjatywy dowódcy JRG PSP zawiązał się komitet fundacji sztandaru dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wolsztynie. Przewodniczącym komitetu został Kierownik Urzędu Rejonowego w Wolsztynie Zbigniew Artwiński. Uwieńczeniem prac Komitetu było nadanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych sztandaru Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 3 maja 1996 roku na wolsztyńskim rynku.

W 1999 roku zostaje wprowadzona kolejna reforma administracji publicznej kraju. Powołana została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, a jednostka ratowniczo - gaśnicza  stała się komórką organizacyjną nowo utworzonej komendy. W ten sposób wróciliśmy do struktur organizacyjnych sprzed 1975 roku, aczkolwiek bez gminy Rakoniewice. W nowych granicach administracyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie znalazła się w województwie wielkopolskim i obejmuje 3 gminy : Wolsztyn, Siedlec i Przemęt o łącznej powierzchni ok. 680 km2. Na Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie powołany zostaje kpt. inż. Kazimierz Wojciski.

Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowi Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza i 43 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 9 na terenie gminy Wolsztyn, 15 na gminie Siedlec i 19 na gminie Przemęt. Spośród tych jednostek 10 zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na przestrzeni ostatnich 5 lat jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w likwidacji skutków 2429 zdarzeń; 699 z nich to pożary, 1659 to miejscowe zagrożenia a 71 to alarmy fałszywe.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest 48 strażaków i jeden pracownik cywilny. Komendantem Powiatowym PSP w Wolsztynie jest kpt. mgr inż. Rafał Kociemba.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826