ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Pierwszy taki przypadek na świecie
Autor: Ludwik Ratajczak   
03.01.2014.
Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.

Generał Władysław Zamoyski -akwaforta Jana Lewickiego z 1852r..

Tytus Działyński


Szanowni Państwo

Musimy zmienić ustawę o Zakładach Kórnickich.

Chciałem Państwu pokazać jak Działyńscy i Zamoyscy przekazali swój wielki majątek Polsce. To był pierwszy taki przypadek w Polsce. Ale Zamoyski walcząc o Morskie Oko, Tatry, Kuźnice wiedział co zrobić, żeby jego wielkiego majątku nie rozkradziono. Wiedział, że tylko ustawa sejmowa może zagwarantować, że ten majątek w całości będzie trwał, a pieniądze z zysków będą przeznaczone na rozwój majątku a także na finansowanie nauki młodych rolników w szkołach średnich i wyższych. Ale przyszła komuna i prezydent Bolesław Bierut Zakłady Kórnickie rozwiązała majątek Działyńskich i Zamoyskich rozbił na drobne części. Majątki rozparcelował, albo utworzył PGR-y. Las upaństwowił, własność w Zakopanem rozdał. A zamek w Kórniku, Bibliotekę oraz Arboretum dał Polskiej Akademii Nauk. I okazało się, że majątku Zakładów Kórnickich już nie ma. Dlatego rząd Jerzego Buzka podjął się restytucji Zakładów Kórnickich. I tak powstała nowa ustawa z dnia 18 września 2001 roku o Fundacji Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr. 130 poz. 1451). Założeniem było zwrócić cały majątek Działyńskich i Zamoyskich Zakładom Kórnickim. Prezydentem jednak w tym czasie był komunista Aleksander Kwaśniewski i on przyczynił się do tego, że Zakłady Kórnickie odzyskały tylko część ziem. Żeby było śmieszniej Pałac Działyńskich w Poznaniu, Arboretum, Zamek Kórnicki, Bibliotekę dostała znów Polska Akademia Nauk w Warszawie. My Wielkopolanie myślimy, że będzie w końcu Polski rząd, który tę absurdalną ustawę zmieni i wszystkie dobra Działyńskich i Zamoyskich odda Zakładom Kórnickim. Dziś Zamek w Kórniku wymaga gruntownego remontu. Biblioteka musi wyjść z Zamku, trzeba wybudować nowy gmach. To samo Arboretum, tu też są zanidbania. Trzeba wybudować letnią salę koncertową, żeby w przepięknej zieleni grać w sezonie koncerty. Tego nie zrobi PAN, bo ta instytucja nie ma pieniędzy. I ona nie jest zainteresowana rozwojem majątku Działyńskich i Zamoyskich. Panowie rządzący Polską, nie okradajcie Wielkopolski z dóbr kultury.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »