Pierwszy taki przypadek na świecie
Autor: Ludwik Ratajczak   
03.01.2014.
Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.

Generał Władysław Zamoyski -akwaforta Jana Lewickiego z 1852r..

Tytus Działyński


Szanowni Państwo

Musimy zmienić ustawę o Zakładach Kórnickich.

Chciałem Państwu pokazać jak Działyńscy i Zamoyscy przekazali swój wielki majątek Polsce. To był pierwszy taki przypadek w Polsce. Ale Zamoyski walcząc o Morskie Oko, Tatry, Kuźnice wiedział co zrobić, żeby jego wielkiego majątku nie rozkradziono. Wiedział, że tylko ustawa sejmowa może zagwarantować, że ten majątek w całości będzie trwał, a pieniądze z zysków będą przeznaczone na rozwój majątku a także na finansowanie nauki młodych rolników w szkołach średnich i wyższych. Ale przyszła komuna i prezydent Bolesław Bierut Zakłady Kórnickie rozwiązała majątek Działyńskich i Zamoyskich rozbił na drobne części. Majątki rozparcelował, albo utworzył PGR-y. Las upaństwowił, własność w Zakopanem rozdał. A zamek w Kórniku, Bibliotekę oraz Arboretum dał Polskiej Akademii Nauk. I okazało się, że majątku Zakładów Kórnickich już nie ma. Dlatego rząd Jerzego Buzka podjął się restytucji Zakładów Kórnickich. I tak powstała nowa ustawa z dnia 18 września 2001 roku o Fundacji Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr. 130 poz. 1451). Założeniem było zwrócić cały majątek Działyńskich i Zamoyskich Zakładom Kórnickim. Prezydentem jednak w tym czasie był komunista Aleksander Kwaśniewski i on przyczynił się do tego, że Zakłady Kórnickie odzyskały tylko część ziem. Żeby było śmieszniej Pałac Działyńskich w Poznaniu, Arboretum, Zamek Kórnicki, Bibliotekę dostała znów Polska Akademia Nauk w Warszawie. My Wielkopolanie myślimy, że będzie w końcu Polski rząd, który tę absurdalną ustawę zmieni i wszystkie dobra Działyńskich i Zamoyskich odda Zakładom Kórnickim. Dziś Zamek w Kórniku wymaga gruntownego remontu. Biblioteka musi wyjść z Zamku, trzeba wybudować nowy gmach. To samo Arboretum, tu też są zanidbania. Trzeba wybudować letnią salę koncertową, żeby w przepięknej zieleni grać w sezonie koncerty. Tego nie zrobi PAN, bo ta instytucja nie ma pieniędzy. I ona nie jest zainteresowana rozwojem majątku Działyńskich i Zamoyskich. Panowie rządzący Polską, nie okradajcie Wielkopolski z dóbr kultury.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484