ARTYKUŁY
Z KATEGORII
POLSKI SEJM DZIELNICOWY

3-5 Grudnia 1918 roku kobiety z Ziem Zachodnich jako pierwsze w Europie otrzymały prawa wyborcze.

 
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Poznańczycy w Wojnie Polsko - Bolszewickiej 1919-1921
Autor: Dr. Bartosz Kruszyński   
24.04.2012.
Udział Poznańczyków, a więc żołnierzy Wielkopolan, w wojnie polsko - bolszewickiej w latach 1919 - 1920 jest mało znany. Stąd też niewiele osób zdaje sobie sprawę, że po powstaniu wielkopolskim, które zakończyło się spektakularnym sukcesem, Wojsko Wielkopolskie zostało wysłane na Kresy Wschodnie, gdzie wzięło udział w wyniszczającym konflikcie, pełnym dramatycznych momentów i heroicznych czynów.

SZTAB POLSKI W ROSJI

Oficerowie sztabu 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej wśród ułanów z 15. pułku ułanów poznańskich. W centrum zdjęcia siedzą od lewej ppłk Władysław Anders, dowódca 15. puł poz., gen. ppor. Michał Milewski, dowódca 27. BP, gen. ppor. Daniel Konarzewski - dowódca 14. DP, ppłk Gustaw Paszkiewicz - dowódca 55. pp poz, rtm. Albert Trager z 15. puł. Bobrujsk, czerwiec 1920 r. (WK)

Gen. Daniel Konarzewski z prawej strony w trakcie inspekcji w 12. eskadrze wywiadowczej na lotnisku Kisielewicze pod Bobrujskiem.


Kiedy zaś Armia Czerwona była bliska zmiażdżenia polskiej niepodległości w sierpniu 1920 r., synowie Wielkopolski stanęli w pierwszej linii, broniąc zagrożonej Ojczyzny. Zatem w zamyśle autora niniejsza publikacja ma upamietniać udział Poznańczyków - zapomnianych bohaterów - w tym konflikcie i stanowić swego rodzaju pomnik, który już od dawna powinien być wystawiony.
Ta unikatowa książka jest rezultatem żmudnych prac autora, który zgromadził i poddał interpretacji rozproszony materiał źródłowy - ponad 800 fotografii, dokumentów, wycinków prasowych, rysunków i map z epoki, zazwyczaj dotąd nieznanych. Znalazły się tutaj także współczesne fotografie artefaktów zachowanych w muzeach i zbiorach prywatnych. Całość została osadzona w wydarzeniach i ułożona w ciąg narracyjny, fascynującą opowieść o losach żołnierzy wielkopolskich podczas wojny polsko - bolszewickiej.

Dr. Bartosz Kruszyński Poznańczycy w Wojnie Polsko - Bolszewickiej 1919 - 1921

Redakcja "Naszej Wielkopolski" wykorzystała fragmenty tej ksiązki, by łatwiej zrozumieć ten czas.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »