Poznańczycy w Wojnie Polsko - Bolszewickiej 1919-1921
Autor: Dr. Bartosz Kruszyński   
24.04.2012.
Udział Poznańczyków, a więc żołnierzy Wielkopolan, w wojnie polsko - bolszewickiej w latach 1919 - 1920 jest mało znany. Stąd też niewiele osób zdaje sobie sprawę, że po powstaniu wielkopolskim, które zakończyło się spektakularnym sukcesem, Wojsko Wielkopolskie zostało wysłane na Kresy Wschodnie, gdzie wzięło udział w wyniszczającym konflikcie, pełnym dramatycznych momentów i heroicznych czynów.

SZTAB POLSKI W ROSJI

Oficerowie sztabu 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej wśród ułanów z 15. pułku ułanów poznańskich. W centrum zdjęcia siedzą od lewej ppłk Władysław Anders, dowódca 15. puł poz., gen. ppor. Michał Milewski, dowódca 27. BP, gen. ppor. Daniel Konarzewski - dowódca 14. DP, ppłk Gustaw Paszkiewicz - dowódca 55. pp poz, rtm. Albert Trager z 15. puł. Bobrujsk, czerwiec 1920 r. (WK)

Gen. Daniel Konarzewski z prawej strony w trakcie inspekcji w 12. eskadrze wywiadowczej na lotnisku Kisielewicze pod Bobrujskiem.


Kiedy zaś Armia Czerwona była bliska zmiażdżenia polskiej niepodległości w sierpniu 1920 r., synowie Wielkopolski stanęli w pierwszej linii, broniąc zagrożonej Ojczyzny. Zatem w zamyśle autora niniejsza publikacja ma upamietniać udział Poznańczyków - zapomnianych bohaterów - w tym konflikcie i stanowić swego rodzaju pomnik, który już od dawna powinien być wystawiony.
Ta unikatowa książka jest rezultatem żmudnych prac autora, który zgromadził i poddał interpretacji rozproszony materiał źródłowy - ponad 800 fotografii, dokumentów, wycinków prasowych, rysunków i map z epoki, zazwyczaj dotąd nieznanych. Znalazły się tutaj także współczesne fotografie artefaktów zachowanych w muzeach i zbiorach prywatnych. Całość została osadzona w wydarzeniach i ułożona w ciąg narracyjny, fascynującą opowieść o losach żołnierzy wielkopolskich podczas wojny polsko - bolszewickiej.

Dr. Bartosz Kruszyński Poznańczycy w Wojnie Polsko - Bolszewickiej 1919 - 1921

Redakcja "Naszej Wielkopolski" wykorzystała fragmenty tej ksiązki, by łatwiej zrozumieć ten czas.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484