Przysięga Wojsk Wielkopolskich
Autor: Redakcja   
17.11.2010.
O wyborach demokratycznych po raz pierwszy w Polsce, zwołano Sejm Ziem Zachodnich do Poznania. Opracowano program, wybrano Naczelną Radę Ludową – 120 osób, a ona wybrała Sekretariat – czytaj rząd Ziem Zachodnich.

1- płk Julian Lange Naczelny Komendant Straży Ludowej b. zaboru pruskiego.
2- gen. Józef Dowbór Muśnicki głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego.

Przybyli na uroczystą przysięgę:
1-płk. Julian Lange, Naczelny Komendant Straży Ludowej, Polski Zachodniej
2-ks. Stanisław Adamski, Członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej
3-gen. Józef Dowbór Muśnicki, głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych
4-gen. Charles Dupont - Francja
5-Adam Paszwiński, Członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej
6-Wojciech Korfanty, Członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej

TEKST PRZYSIĘGI DLA WOJSK WIELKOPOLSKICH.

W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej, i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarjatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisarjat, zawsze i wszędzie posłusznym będę, że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego rzołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową. - Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej.

Po wyborach demokratycznych po raz pierwszy w Polsce, zwołano Sejm Ziem Zachodnich do Poznania. Opracowano program, wybrano Naczelną Radę Ludową – 120 osób, a ona wybrała Sekretariat – czytaj rząd Ziem Zachodnich. O tym fakcie zawiadomiliśmy świat i też Piłsudskiego. Bez demokratycznych wyborów nie może być połączenia Polski. Czyli powstało nowe państwo – Polska Zachodnia. 6 stycznia 1919r. Wysłano list do gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, ażeby objął dowództwo nad powstaniem. Ten list podpisali w imieniu Sekretariatu Wojciech Korfanty i Adam Paszwiński. Piłsudski też, dostał tę informację, ale nie spieszył się, żeby mnie powiadomić pisze gen. Dowbór Muśnicki w dniu 9-ego stycznia pojechałem do Balwederu a Piłsudski powiedział mi: "...mianuję Pana komenderującym wojskiem w Poznaniu". Komendant zażądał żebym nie ogłaszał, że jadę do Poznania z "jego ramienia", oraz polecił jechać w cywilnym ubraniu. Dlaczego – nie wyjaśnił. Bo wtedy nikt nie wiedział, że w Magdeburgu podpisał dokument, że nigdy nie będzie się starał o odzyskanie Śląska, Wielkopolski i Pomorza. A co miał wtedy zrobić, gdyby Niemcom tego nie obiecał nie puscili by go do Warszawy. A tak wiedział, że Niemcy zostawią Polakom broń, a Polska może przesówać się na Wschód, a nie na Zachód. Gen. Dowbór Muśnicki musiał przed Rządem Zachodnim w Poznaniu złożyć przysięgę. I tego samego domagał się od każdego żołnierza Armii Wielkopolskiej. Dlatego pokazujemy tę przysięgę w Poznaniu. Jeżeli jest rząd to mamy przedstawicieli aliantów w Poznaniu. - Moje Wspomnienia - Józef Dowbór Muśnicki

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826