ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Przysięga Wojsk Wielkopolskich
Autor: Redakcja   
17.11.2010.
O wyborach demokratycznych po raz pierwszy w Polsce, zwołano Sejm Ziem Zachodnich do Poznania. Opracowano program, wybrano Naczelną Radę Ludową – 120 osób, a ona wybrała Sekretariat – czytaj rząd Ziem Zachodnich.

1- płk Julian Lange Naczelny Komendant Straży Ludowej b. zaboru pruskiego.
2- gen. Józef Dowbór Muśnicki głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego.

Przybyli na uroczystą przysięgę:
1-płk. Julian Lange, Naczelny Komendant Straży Ludowej, Polski Zachodniej
2-ks. Stanisław Adamski, Członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej
3-gen. Józef Dowbór Muśnicki, głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych
4-gen. Charles Dupont - Francja
5-Adam Paszwiński, Członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej
6-Wojciech Korfanty, Członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej

TEKST PRZYSIĘGI DLA WOJSK WIELKOPOLSKICH.

W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej, i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarjatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisarjat, zawsze i wszędzie posłusznym będę, że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego rzołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową. - Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej.

Po wyborach demokratycznych po raz pierwszy w Polsce, zwołano Sejm Ziem Zachodnich do Poznania. Opracowano program, wybrano Naczelną Radę Ludową – 120 osób, a ona wybrała Sekretariat – czytaj rząd Ziem Zachodnich. O tym fakcie zawiadomiliśmy świat i też Piłsudskiego. Bez demokratycznych wyborów nie może być połączenia Polski. Czyli powstało nowe państwo – Polska Zachodnia. 6 stycznia 1919r. Wysłano list do gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, ażeby objął dowództwo nad powstaniem. Ten list podpisali w imieniu Sekretariatu Wojciech Korfanty i Adam Paszwiński. Piłsudski też, dostał tę informację, ale nie spieszył się, żeby mnie powiadomić pisze gen. Dowbór Muśnicki w dniu 9-ego stycznia pojechałem do Balwederu a Piłsudski powiedział mi: "...mianuję Pana komenderującym wojskiem w Poznaniu". Komendant zażądał żebym nie ogłaszał, że jadę do Poznania z "jego ramienia", oraz polecił jechać w cywilnym ubraniu. Dlaczego – nie wyjaśnił. Bo wtedy nikt nie wiedział, że w Magdeburgu podpisał dokument, że nigdy nie będzie się starał o odzyskanie Śląska, Wielkopolski i Pomorza. A co miał wtedy zrobić, gdyby Niemcom tego nie obiecał nie puscili by go do Warszawy. A tak wiedział, że Niemcy zostawią Polakom broń, a Polska może przesówać się na Wschód, a nie na Zachód. Gen. Dowbór Muśnicki musiał przed Rządem Zachodnim w Poznaniu złożyć przysięgę. I tego samego domagał się od każdego żołnierza Armii Wielkopolskiej. Dlatego pokazujemy tę przysięgę w Poznaniu. Jeżeli jest rząd to mamy przedstawicieli aliantów w Poznaniu. - Moje Wspomnienia - Józef Dowbór Muśnicki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »