ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Twórcy samorządu województwa
Redaktor: Administrator   
07.03.2013.

CO ZROBIĆ ŻEBY BYŁO LEPIEJ

Jerzy Buzek - Premier - To On podjął się ze swoim rządem reformować samorząd, tworząc ustawy o powołaniu powiatów i województw

Dr inż. Marian Krzaklewski, twórca AWS, ugrupowania, które doszło do władzy i powołało rząd jerzego Buzka, który zreformował samorząd. Obok Prof. Michał Kulesza od początku III RP twórca koncepcji budowy państwa regionalnego, z samorządami w gminie i regionie.


Prof. Michał Kulesza na 10-lecie samorządów wojewódzkich powiedział:

-Polska ma 16 regionów i już zawsze trzeba mówić REGION WIELKOPOLSKA, region DOLNY ŚLĄSK.

-Polska ma pięć Okręgów Administracji Wojewódzkiej, gdzie w skład jego wchodzą 3 województwa.

-Gminy mają swój udział w podatkach państwa, a teraz trzeba taki udział zrobić dla powiatów i regionów.

-Wybór władz w powiecie, tak jak to robią gminy, należy odejść od upartyjnienia powiatów - dość kolesiostwa.

-GUS Co roku rozlicza, każdą gminę, powiat, region.

-Płace w samorządach, powinny zależeć od wyników osiąganych przez gminę i powiat. Im większa gmina, powiat, tym większa płaca.

-Aglomeracje są samorządemi mają udział w podatkach państwa. Wybiera się radnych i też powołuje zarząd aglomeracji. Na czele aglomeracji stoi prezydent największego miasta aglomeracji.

-Zamienić Senat na Izbę Samorządową.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »