Twórcy samorządu województwa
Redaktor: Administrator   
07.03.2013.

CO ZROBIĆ ŻEBY BYŁO LEPIEJ

Jerzy Buzek - Premier - To On podjął się ze swoim rządem reformować samorząd, tworząc ustawy o powołaniu powiatów i województw

Dr inż. Marian Krzaklewski, twórca AWS, ugrupowania, które doszło do władzy i powołało rząd jerzego Buzka, który zreformował samorząd. Obok Prof. Michał Kulesza od początku III RP twórca koncepcji budowy państwa regionalnego, z samorządami w gminie i regionie.


Prof. Michał Kulesza na 10-lecie samorządów wojewódzkich powiedział:

-Polska ma 16 regionów i już zawsze trzeba mówić REGION WIELKOPOLSKA, region DOLNY ŚLĄSK.

-Polska ma pięć Okręgów Administracji Wojewódzkiej, gdzie w skład jego wchodzą 3 województwa.

-Gminy mają swój udział w podatkach państwa, a teraz trzeba taki udział zrobić dla powiatów i regionów.

-Wybór władz w powiecie, tak jak to robią gminy, należy odejść od upartyjnienia powiatów - dość kolesiostwa.

-GUS Co roku rozlicza, każdą gminę, powiat, region.

-Płace w samorządach, powinny zależeć od wyników osiąganych przez gminę i powiat. Im większa gmina, powiat, tym większa płaca.

-Aglomeracje są samorządemi mają udział w podatkach państwa. Wybiera się radnych i też powołuje zarząd aglomeracji. Na czele aglomeracji stoi prezydent największego miasta aglomeracji.

-Zamienić Senat na Izbę Samorządową.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484