ARTYKUŁY
Z KATEGORII
POLSKI SEJM DZIELNICOWY

3-5 Grudnia 1918 roku kobiety z Ziem Zachodnich jako pierwsze w Europie otrzymały prawa wyborcze.

 
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Twórcy samorządu województwa
Redaktor: Redakcja   
07.03.2013.

CO ZROBIĆ ŻEBY BYŁO LEPIEJ

Jerzy Buzek - Premier - To On podjął się ze swoim rządem reformować samorząd, tworząc ustawy o powołaniu powiatów i województw

Dr inż. Marian Krzaklewski, twórca AWS, ugrupowania, które doszło do władzy i powołało rząd jerzego Buzka, który zreformował samorząd. Obok Prof. Michał Kulesza od początku III RP twórca koncepcji budowy państwa regionalnego, z samorządami w gminie i regionie.


Prof. Michał Kulesza na 10-lecie samorządów wojewódzkich powiedział:

-Polska ma 16 regionów i już zawsze trzeba mówić REGION WIELKOPOLSKA, region DOLNY ŚLĄSK.

-Polska ma pięć Okręgów Administracji Wojewódzkiej, gdzie w skład jego wchodzą 3 województwa.

-Gminy mają swój udział w podatkach państwa, a teraz trzeba taki udział zrobić dla powiatów i regionów.

-Wybór władz w powiecie, tak jak to robią gminy, należy odejść od upartyjnienia powiatów - dość kolesiostwa.

-GUS Co roku rozlicza, każdą gminę, powiat, region.

-Płace w samorządach, powinny zależeć od wyników osiąganych przez gminę i powiat. Im większa gmina, powiat, tym większa płaca.

-Aglomeracje są samorządemi mają udział w podatkach państwa. Wybiera się radnych i też powołuje zarząd aglomeracji. Na czele aglomeracji stoi prezydent największego miasta aglomeracji.

-Zamienić Senat na Izbę Samorządową.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »