Wielkopolska Demokracja (1827 - 1918)
Historia Wielkopolski
21.01.2008.

Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego (z Wikipedii)

Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego (niem. Provinzailstände) - było to zgromadzenie skupiające wszystkie stany Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a później Prowincji Poznańskiej. Jego skład określiło rozporządzenie wydane w 1824 roku, a zwołano go po raz pierwszy w 1827 roku. Istniał do 1918 roku.

Kompetencje

Sejm pełnił jedynie funkcję doradczą. Miał prawo opiniować projekty aktów prawnych odnoszących się do prowincji, a także niektórych o znaczeniu dla całego kraju. Posłowie mogli także uchwalać petycje i zażalenia przedstawiane królowi pruskiemu.

Skład

Łącznie Sejm stanowiło 48 posłów z trzech stanów: 24 z nich wywodziło się ze szlachty, 16 z mieszczaństwa, a 8 było chłopami. Wszyscy musieli być chrześcijanami. Spośród 24 reprezentantów szlachty 2 (następnie tę liczbę zwiększono do 4) było wirylistami. Pozostali wybierani byli w wyborach bezpośrednich przez posiadaczy majątków ziemskich. Siedem największych miast wybierało swoich posłów w wyborach bezpośrednich, pozostałe miasteczka, a także reprezentanci chłopstwa wybierani byli w wyborach pośrednich. O prawie głosowania dwóch niższych stanów decydował cenzus majątkowy. Kadencja posłów trwała 6 lat przy czym co 3 lata wymieniano połowę składu. Zgodnie z prawem Sejm zbierał się co 2 lata, jednak w praktyce było to rzadziej. Obradom przewodniczył marszałek wybierany ze stanu szlacheckiego.

Samorząd

Samorząd w Prusach był zawsze trzy szczeblowy. Prusacy już w 1808 roku wprowadzili tajne wybory do władz samorządu. A w 1853 roku została zatwierdzona nowa ustawa o gminach, powiatach obwodowych, rejencyjnych i prowincjach. Żeby wejść do parlamentu, czy samorządu trzeba było wygrać wybory w okręgach jedno mandatowych. Wielkopolanie mają ponad 150 lat doświadczeń samorządowych.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826