Wielkopolska wcielona do III Rzeszy
Autor: prof. Czesław Łuczak   
10.01.2012.

Okupacja Ziemi Wielkopolskiej

Hitler powiedział - Pomorze jest niemieckie, o wiele łatwiejsze do zgermanizowania, dlatego należy opornych Polaków wysiedlić, jeżeli nie podpiszą volklisty. Ale Wielkopolski nie da się zgermanizować dlatego trzeba ich wysiedlić, a opornych zabić.

Namiestnik Niemiec Artur Greiser już urzęduje w Wielkopolsce

Podział administracyjny ziem polskich wcielonych do III Rzeszy i Generalna Gubernia.

W Bazarze na balkonie przemawiał w 1918 roku Paderewski i wtedy wybuchło zwycięskie powstanie. Greiser robi przed Bazarem swoje Parteitagi. My tu będziemy wiecznie, a Kraj Warty będzie niemiecki.

Gaulaiter Artur Greiser w galowym mundurze SS na ulicach Poznania

Himmler wraz z Greiserem przed Kompanią Honorową Wehrmachtu


-Hitler na gauleitera NSDAP, na namiestnika Rzeszy mianuje Greisera (Der Reichsshalter).

-Graiser organizuje w dniu 5 września 1939 roku w Poczdamie administrację niemiecką dla Wielkopolski. Udało mu się w ciągu 3 dni sporządzić listę 103 osób.

-26 października 1939 roku Hitler podpisał nominację na namiestnika Rzeszy Okręgu Poznań, którego nazwę zmieniono 29 stycznia 1940 r. na okręg Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Warteland). A 21 października1939 r. podpisał nominację Graisera na gauleitera NSDAP.

-Graiser chciał, żeby Kraj Warty był wielki i chciał taniej siły roboczej. Do tego celu potrzebni mu byli Żydzi, dlatego walczył o Łódź, co zakończyło się zwycięstwem Graisera i 9 listopada 1940r. włączono miasto Łódź do Kraju Warty, poza tym włączono powiat Kutnowski, Żarski, Łódzki, Łęczycki.

-Wcielony do Rzeszy obszar, którego powierzchnia wynosi 43,943 km2 , to jest 47,8% terytoriów Polski. Od tej chwili obowiązywało na tych terenach prawo III Rzeszy.

-Graiser już od pierwszych dni po przejęciu steru rządów w Kraju Warty postanowił uczynić z tego terytorium „poligon narodowego socjalizmu” (Exerzierplatz des National sozjalizmus) i „wzorcowy okręg” (Mustergau), z którego doświadczeń miała korzystać w przyszłości cała Rzesza.

-Nastąpiły gigantyczne wysiedlenia z całej Wielkopolski. W lutym i marcu 1939 r. z Poznania wysiedlono ponad 30 tys. mieszkańców, tak jak stali, zostali okradzeni ze wszystkiego i wywiezieni do GG- Ggeneralne Gubernatorstwo – Wschodnia Polska. W 1944 r. w Kraj Warty było już 1250 tys. Niemców.

GREISER NIEPRZEJEDNANY WRÓG POLSKI I POLAKÓW
W 1939 r. w Środzie Graiser powiedział, że w Kraju Warty władza spoczywa w ręku osoby, która kocha Niemców i nienawidzi Polaków. Do przywódców Hitlerjugend na tym obszarze oznajmił iż: „największym wyrazem miłości do ojczyzny jest nienawiść do Polaków, których nienawidzimy jak dżumy”. Graiser przez cały przedwojenny okres kwestionował wschodnie granice państwowa niemieckiego i był gorącym orędownikiem powrotu do Niemiec ziem polskich należących do nich przed rokiem 1914. Po wcieleniu Kraju Warty i Pomorza do Rzeszy Niemieckiej uważał, że granice wschodnie Niemiec są sprawiedliwe. W 1942 roku na wiecu dla Niemców nazwał Polskę „państwem operetkowym”, dlatego go zlikwidowaliśmy.
Tak zapowiedział swoje rządy w kraju Warty: „To dziś Niemcy” i konsekwentnie będzie przestrzegał na tym terytorium zasady: „niemieckie kierownictwo i bezwzględne podporządkowanie się mu ludności polskiej”.
Powtarzał wielokrotnie, że Niemcy w Kraju Warty są „panami w swojej postawie i działalności, a Polacy parobkami i w odniesieniu do tych ostatnich nie należy się kierować żadnymi sentymentami”.
-Zapowiedział już w 1939 r. całkowitą germanizację Kraju Warty i po wysiedleniu Polaków lub ich wymordowaniu „zasiedlenie go Niemcami, dla których pojęcie „Polska” będzie tylko historycznym wspomnieniem”.

-Odmówił Polakom prawa powoływania się na ich polskie obywatelstwo, którego władze niemieckie już nie uznają i oznajmił, że otrzymali Polacy status „podopiecznego niemieckiej Rzeszy (Schudzangehörige das Deutsches Reiches).

-Graiser wprowadził i zakazał utrzymywanie jakichkolwiek stosunków między Niemcami a Polakami.

-We wrześniu 1939r. powiedział publicznie w Środzie, że za każdego zabitego Niemca zginie 100 Polaków. Dodał jeszcze iż „Polak, który podniesie tylko rękę na Niemca, będzie wymazany z rejestru osób żyjących na swiecie w ciągu 24 godzin stanie się dzieckiem śwmierci”. (Kind des Todes).

-Greiser starał się o rozszerzenie kompetencji Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu. te starania namiestnika zostały uwieńczone sukcesem, gdyż od końca 1942 r. takie sprawy osób oskarżonych o „zdradę stanu” trafiały na wokandę Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu.

-On też wystąpił 1 maja 1942 r. z wnioskiem pozbawienia życia od 25-35 tys. Polaków chorych na gruźlicę. Tę inicjatywę zaakceptował Himmler. Ale Berlin się przestraszył i zakazał.

-W 1940 r. podjął decyzję wymordowania 4,5 tys. osób psychicznie i nerwowo chorych.

-Tolerował on także mordy i prześladowania więźniów.

-Greiser tolerował ponad to rozbijanie polskich małżeństw w wyniku służbowego przenoszenia poszczególnych polskich pracowników do innych miejscowości Kraju Warty oraz deportacje na roboty do Rzeszy.

-Sumiennie realizował wysiedlanie do Generalnego Gubernatorstwa – wysiedlono 400 tys. Wielkopolan z Kraju Warty, ich majątek zabrano i wywieziono do Niemiec.

-Zawsze poszukiwał możliwości wyzbycia się z Kraju Warty kolejnych Polaków. W 1944 r., okupacyjne władze we Francji zwróciły się do Greisera z prośbą dostarczenia in polskiej siły roboczej. Spełnił to życzenie i przekazał do Francji 23 512 osób.

-Nieraz rabował dzieci i też zrodzone z matki Polki i ojca Niemca. Te zrabowane dzieci administracja okupacyjna umieszczała do czasu wywiezienia do Niemiec w specjalonych domach wychowawczych w Bruczkowie, Gnieźnie, Kaliszu, Ludwikowie, Pokrzywnie, Poznaniu, Puszczykowie i Zaniemyślu. Te dzieci adoptowały niemieckie rodziny. Ocenia się, że wywieziono ponad 30 tys. dzieci z Kraju Warty.

Polacy w Kraju Warty mieli wedłóg rozporządzeń Graisera status „parobka”, co doprowadziło Wielkopolan na skraj nędzy. Konfiskowano całe mienie ruchome, płace za prace były niskie o 60 proc. od niemieckiego robotnika.

-Polacy wypędzeni z Kraju Warty musieli opuścic swoje mieszkania i pozostawić Niemcom całe mienie, wyposażenie ich wnętrz, zwłaszcza luksusowe meble i inne przedmioty dużej wratości artystycznej. Te wysiedlenia zawsze były w miastach i to z komfortowych mieszkań. Polacy majacy mieszkania musieli je opuścić, przenieść się do piwnic, strychów, czy na przedmieścia. Nie wolno im było zabrać niczego z mieszkania

-W 1942 r. 2 stycznia, Graiser zarządził obowiązkowe oddanie w ciągu 4 dni sprzentu narciarskiego i futer. za nie wykonanie tego polecenia groziła smierć, albo wywóz do obozu zagłady.

-Policja jak zobaczyła Polkę ubraną w futro ściągała je na ulicy.

-W pierwszych dniach okupacji Niemcy przejęli wszystkie polskie depozyty bankowe. Skończyły sie tez kredyty dla Polaków.

-Nienawiść Graisera do Wielkopolan doszła do tego, że płaca była mniejsza o 6o proc od robotnika niemieckiego . Ustanowił dwa dodatkowe podatki już w 1940r. 1 sierpnia „społeczną daninę wyrównawczą” (Sozialausglechgabe) i od 1 stycznia 1942 r. „daninę Polaków” (Polenabgabe), oraz wyższy anieżeli Niemcom podatek od wynagrodzeń. Zarobki Polaków w Kraju Warty były najniższe na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy.

-Graiser zlikwidował urlopy dla Polaków w Kraju Warty.

-W dniu 20 lipca 1943 r. wyraża zgodę na stosowanie wobec zatrudnionych w przedsiębiorstwach Polaków kar chłosty.

-Zezwolił też pracodawcom nimieckim na karanie pracą w niedziele.

-Kartki żywnościowe były okrojone dla Polaków i w 1942 r. zakazł kupowania na wolnym rynku: ryb, raków, owoców, niektórych jarzyn a nawet majeranku.

-Już od grudnia 1939 roku zakazał wyjazdów z Kraju Warty.

Polak miał być „niewykwalifikowany”, zlikwidował szkolnictwo wszystkich szczebli dla Polaków.

-Już 25 września 1939 r. nakazał usunięcie wszystkich polskich napisów znajdujących się w miejscach publicznych. Zniknęły polskie nazwy ulic, nie wolno było mówić po polsku w przedsiębiorstwach. Cała dokumentacja musiała być robiona po niemiecku.

-Polacy mówili „Graiser – to nowy Kaiser”. „Hitlera i Graisera niech trzaśnie cholera”. Nazywano go też „drugim Hitlerem”, „bandytą”, „rzezimieszkiem”, „łotrem”, „rabusiem”, „najgorszym szelmą”.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826