ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Wielkopolska wcielona do III Rzeszy
Autor: prof. Czesław Łuczak   
10.01.2012.

Okupacja Ziemi Wielkopolskiej

Hitler powiedział - Pomorze jest niemieckie, o wiele łatwiejsze do zgermanizowania, dlatego należy opornych Polaków wysiedlić, jeżeli nie podpiszą volklisty. Ale Wielkopolski nie da się zgermanizować dlatego trzeba ich wysiedlić, a opornych zabić.

Namiestnik Niemiec Artur Greiser już urzęduje w Wielkopolsce

Podział administracyjny ziem polskich wcielonych do III Rzeszy i Generalna Gubernia.

W Bazarze na balkonie przemawiał w 1918 roku Paderewski i wtedy wybuchło zwycięskie powstanie. Greiser robi przed Bazarem swoje Parteitagi. My tu będziemy wiecznie, a Kraj Warty będzie niemiecki.

Gaulaiter Artur Greiser w galowym mundurze SS na ulicach Poznania

Himmler wraz z Greiserem przed Kompanią Honorową Wehrmachtu


-Hitler na gauleitera NSDAP, na namiestnika Rzeszy mianuje Greisera (Der Reichsshalter).

-Graiser organizuje w dniu 5 września 1939 roku w Poczdamie administrację niemiecką dla Wielkopolski. Udało mu się w ciągu 3 dni sporządzić listę 103 osób.

-26 października 1939 roku Hitler podpisał nominację na namiestnika Rzeszy Okręgu Poznań, którego nazwę zmieniono 29 stycznia 1940 r. na okręg Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Warteland). A 21 października1939 r. podpisał nominację Graisera na gauleitera NSDAP.

-Graiser chciał, żeby Kraj Warty był wielki i chciał taniej siły roboczej. Do tego celu potrzebni mu byli Żydzi, dlatego walczył o Łódź, co zakończyło się zwycięstwem Graisera i 9 listopada 1940r. włączono miasto Łódź do Kraju Warty, poza tym włączono powiat Kutnowski, Żarski, Łódzki, Łęczycki.

-Wcielony do Rzeszy obszar, którego powierzchnia wynosi 43,943 km2 , to jest 47,8% terytoriów Polski. Od tej chwili obowiązywało na tych terenach prawo III Rzeszy.

-Graiser już od pierwszych dni po przejęciu steru rządów w Kraju Warty postanowił uczynić z tego terytorium „poligon narodowego socjalizmu” (Exerzierplatz des National sozjalizmus) i „wzorcowy okręg” (Mustergau), z którego doświadczeń miała korzystać w przyszłości cała Rzesza.

-Nastąpiły gigantyczne wysiedlenia z całej Wielkopolski. W lutym i marcu 1939 r. z Poznania wysiedlono ponad 30 tys. mieszkańców, tak jak stali, zostali okradzeni ze wszystkiego i wywiezieni do GG- Ggeneralne Gubernatorstwo – Wschodnia Polska. W 1944 r. w Kraj Warty było już 1250 tys. Niemców.

GREISER NIEPRZEJEDNANY WRÓG POLSKI I POLAKÓW
W 1939 r. w Środzie Graiser powiedział, że w Kraju Warty władza spoczywa w ręku osoby, która kocha Niemców i nienawidzi Polaków. Do przywódców Hitlerjugend na tym obszarze oznajmił iż: „największym wyrazem miłości do ojczyzny jest nienawiść do Polaków, których nienawidzimy jak dżumy”. Graiser przez cały przedwojenny okres kwestionował wschodnie granice państwowa niemieckiego i był gorącym orędownikiem powrotu do Niemiec ziem polskich należących do nich przed rokiem 1914. Po wcieleniu Kraju Warty i Pomorza do Rzeszy Niemieckiej uważał, że granice wschodnie Niemiec są sprawiedliwe. W 1942 roku na wiecu dla Niemców nazwał Polskę „państwem operetkowym”, dlatego go zlikwidowaliśmy.
Tak zapowiedział swoje rządy w kraju Warty: „To dziś Niemcy” i konsekwentnie będzie przestrzegał na tym terytorium zasady: „niemieckie kierownictwo i bezwzględne podporządkowanie się mu ludności polskiej”.
Powtarzał wielokrotnie, że Niemcy w Kraju Warty są „panami w swojej postawie i działalności, a Polacy parobkami i w odniesieniu do tych ostatnich nie należy się kierować żadnymi sentymentami”.
-Zapowiedział już w 1939 r. całkowitą germanizację Kraju Warty i po wysiedleniu Polaków lub ich wymordowaniu „zasiedlenie go Niemcami, dla których pojęcie „Polska” będzie tylko historycznym wspomnieniem”.

-Odmówił Polakom prawa powoływania się na ich polskie obywatelstwo, którego władze niemieckie już nie uznają i oznajmił, że otrzymali Polacy status „podopiecznego niemieckiej Rzeszy (Schudzangehörige das Deutsches Reiches).

-Graiser wprowadził i zakazał utrzymywanie jakichkolwiek stosunków między Niemcami a Polakami.

-We wrześniu 1939r. powiedział publicznie w Środzie, że za każdego zabitego Niemca zginie 100 Polaków. Dodał jeszcze iż „Polak, który podniesie tylko rękę na Niemca, będzie wymazany z rejestru osób żyjących na swiecie w ciągu 24 godzin stanie się dzieckiem śwmierci”. (Kind des Todes).

-Greiser starał się o rozszerzenie kompetencji Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu. te starania namiestnika zostały uwieńczone sukcesem, gdyż od końca 1942 r. takie sprawy osób oskarżonych o „zdradę stanu” trafiały na wokandę Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu.

-On też wystąpił 1 maja 1942 r. z wnioskiem pozbawienia życia od 25-35 tys. Polaków chorych na gruźlicę. Tę inicjatywę zaakceptował Himmler. Ale Berlin się przestraszył i zakazał.

-W 1940 r. podjął decyzję wymordowania 4,5 tys. osób psychicznie i nerwowo chorych.

-Tolerował on także mordy i prześladowania więźniów.

-Greiser tolerował ponad to rozbijanie polskich małżeństw w wyniku służbowego przenoszenia poszczególnych polskich pracowników do innych miejscowości Kraju Warty oraz deportacje na roboty do Rzeszy.

-Sumiennie realizował wysiedlanie do Generalnego Gubernatorstwa – wysiedlono 400 tys. Wielkopolan z Kraju Warty, ich majątek zabrano i wywieziono do Niemiec.

-Zawsze poszukiwał możliwości wyzbycia się z Kraju Warty kolejnych Polaków. W 1944 r., okupacyjne władze we Francji zwróciły się do Greisera z prośbą dostarczenia in polskiej siły roboczej. Spełnił to życzenie i przekazał do Francji 23 512 osób.

-Nieraz rabował dzieci i też zrodzone z matki Polki i ojca Niemca. Te zrabowane dzieci administracja okupacyjna umieszczała do czasu wywiezienia do Niemiec w specjalonych domach wychowawczych w Bruczkowie, Gnieźnie, Kaliszu, Ludwikowie, Pokrzywnie, Poznaniu, Puszczykowie i Zaniemyślu. Te dzieci adoptowały niemieckie rodziny. Ocenia się, że wywieziono ponad 30 tys. dzieci z Kraju Warty.

Polacy w Kraju Warty mieli wedłóg rozporządzeń Graisera status „parobka”, co doprowadziło Wielkopolan na skraj nędzy. Konfiskowano całe mienie ruchome, płace za prace były niskie o 60 proc. od niemieckiego robotnika.

-Polacy wypędzeni z Kraju Warty musieli opuścic swoje mieszkania i pozostawić Niemcom całe mienie, wyposażenie ich wnętrz, zwłaszcza luksusowe meble i inne przedmioty dużej wratości artystycznej. Te wysiedlenia zawsze były w miastach i to z komfortowych mieszkań. Polacy majacy mieszkania musieli je opuścić, przenieść się do piwnic, strychów, czy na przedmieścia. Nie wolno im było zabrać niczego z mieszkania

-W 1942 r. 2 stycznia, Graiser zarządził obowiązkowe oddanie w ciągu 4 dni sprzentu narciarskiego i futer. za nie wykonanie tego polecenia groziła smierć, albo wywóz do obozu zagłady.

-Policja jak zobaczyła Polkę ubraną w futro ściągała je na ulicy.

-W pierwszych dniach okupacji Niemcy przejęli wszystkie polskie depozyty bankowe. Skończyły sie tez kredyty dla Polaków.

-Nienawiść Graisera do Wielkopolan doszła do tego, że płaca była mniejsza o 6o proc od robotnika niemieckiego . Ustanowił dwa dodatkowe podatki już w 1940r. 1 sierpnia „społeczną daninę wyrównawczą” (Sozialausglechgabe) i od 1 stycznia 1942 r. „daninę Polaków” (Polenabgabe), oraz wyższy anieżeli Niemcom podatek od wynagrodzeń. Zarobki Polaków w Kraju Warty były najniższe na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy.

-Graiser zlikwidował urlopy dla Polaków w Kraju Warty.

-W dniu 20 lipca 1943 r. wyraża zgodę na stosowanie wobec zatrudnionych w przedsiębiorstwach Polaków kar chłosty.

-Zezwolił też pracodawcom nimieckim na karanie pracą w niedziele.

-Kartki żywnościowe były okrojone dla Polaków i w 1942 r. zakazł kupowania na wolnym rynku: ryb, raków, owoców, niektórych jarzyn a nawet majeranku.

-Już od grudnia 1939 roku zakazał wyjazdów z Kraju Warty.

Polak miał być „niewykwalifikowany”, zlikwidował szkolnictwo wszystkich szczebli dla Polaków.

-Już 25 września 1939 r. nakazał usunięcie wszystkich polskich napisów znajdujących się w miejscach publicznych. Zniknęły polskie nazwy ulic, nie wolno było mówić po polsku w przedsiębiorstwach. Cała dokumentacja musiała być robiona po niemiecku.

-Polacy mówili „Graiser – to nowy Kaiser”. „Hitlera i Graisera niech trzaśnie cholera”. Nazywano go też „drugim Hitlerem”, „bandytą”, „rzezimieszkiem”, „łotrem”, „rabusiem”, „najgorszym szelmą”.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »