Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko
Redaktor: Administrator   
03.01.2014.

"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska ok. 1892 rok.


Zażydzenie Galicji, temat dla socjologa, uderzyło Zamoyskiego przybywającego z Zachodu z siłą trudną do zrozumienia dla ogółu, który urodził się i wzrósł w światopoglądzie poczytującym Żyda za nieodzowny organ gospodarczy. Ból, z którym mówił, iż przeszło 30% ziemi w Galicji jest w ręku Żydów, bądź jako dzierżawców, bądź jako właścicieli, mamy przed oczami, jakby to było wczoraj. Stanął do walki; wysiłki czynił homeryczne, na pojedynczych odcinkach wybitne uzyskiwał powodzenie, ale rzecz prosta pojęć ogólnych przemienić nie mógł, i dalej, już w niepodległej Polsce, stwierdzić można było w Galicji dużo dzierżawców Żydów w czołowych magnackich majątkach. A owe wysiłki Zamoyskiego powodzeniem wieńczone? - Wymieniliśmy za „Dziennikiem Poznańskim" ziemię utrzymaną w ręku obywateli Polaków. Wspomnijmy też warunki, w których kupił Zakopane: było już ono placówką żydowską: Eichborn, Peltz; po nich Goldfinger miał nastąpić. Tu Zamoyskiego powodzenie ma doniosłość rzec można epokową dla Galicji. Kolej do Zakopanego jest także zwycięstwem odniesionym nad przewagami semityzmu w monarchii. Żydzi bowiem wspólnie z Hohenlohem starali się w Wiedniu, aby przeprowadzić szerokotorową linię Chabówka - Nowy Targ - Węgry, pozostawiając Zakopane na boku. Zamoyski nie tylko uzyskał przeprowadzenie linii Chabówka -Zakopane, ale uczynił, iż linia ta stała się pierwszą w Austrii, którą bez pośrednictwa Żydów zbudowano. Posiadanie Zakopanego otwierało przed Zamoyskim dalsze możliwości podobne; niewątpliwie żadnej nie zaniedbał, a o tym, co osiągnął dajemy tu głos prasie: Żydzi przede wszystkim posiadali na Podhalu prawo propinacji, mieli więc w ręku swym wszystkie karczmy, hotele, zajazdy, browary, gorzelnie. Hr. Zamoyski [...] postarał się o prawo propinacji w swoich dobrach, a następnie na Podhalu"' . Na całym obszarze obszernych dóbr zakopiańskich siedzą po karczmach górale [...] I trzeba dodać, że okolica tutejsza może służyć za wzór trzeźwości innym. I dalej: [...] wszystkie myta w swoich dobrach wydzierżawił góralom, zadowalając się połową tego, co ofiarowywali mu liczni starozakonni. Kto wie, jaką rolę odgrywa siedzący na mycie żyd pijawka, jak umie zręcznie od chłopa wykupić towar za bezcen, ażeby go potem odsprzedać za dwa razy tyle - ten z łatwością pojmie doniosłość takiej reformy! Gdyby tak w całym kraju!... Gdybyśmy Zamoyskich mieli bodaj kilkuset!... Gdyby wyzyskowi i demoralizowaniu ludu wiejskiego „starszy brat" szlachcic położyć chciał tamę u samego dołu - choćby nawet trochę nałożyć własną kieszenią!... Gdyby!... Zakopane i Zakopiańszczyzna są wolne od wyznawców Starego Testamentu, oddychają swobodnie, lud może się rozwijać, dobrobyt jego i kultura rosną i cała zasługa tego należy się Zamoyskiemu . Pisane to było w lat dwanaście po nabyciu Zakopanego przez Zamoyskiego. Jeśli tak stosunkowo krótki czas wystarczył mu, przy wszystkim innym, czym był pochłonięty, na przeprowadzenie „takiej reformy", obejmującej całą kampanię najpierw w stolicy, a potem na miejscu, to chyba tylko dlatego, że napięcie jego woli, żelaznej w ogóle, było w tej dziedzinie jeszcze wyjątkowo silne.

Szanowni Państwo
Opisujemy jak Władysław Zamoyski walczył z Żydami w Galicji. Wtedy Żydzi mieli swoje rodowe nazwiska i byli znani Polakom. Zamoyski Przestrzegał - Polska musi być silna i nie wolno uzależniać się od Żydów. Po wojnie w 1945 roku, kiedy Niemcy w Polsce wymordowali polskich Żydów, to Rosja Sowiecka nie mając zaufania do Polaków przywiozła do Polski 300 - 400 tys. Żydów z Rosji, by rządzili Polską, ale mieli już nazwiska polskie. Dopiero Józef Światło szef UB uciekł na Zachód i zdradził swoich mocodawców. Powiedział również o zbrodniach dokonywanych przz UB rządzonego przez Żydów. Dziś Żydzi w Polsce są niewidoczni, bo mają polskie nazwiska. Nie przejdą na swoje rodowe, jest to dziś niemożliwe, dlatego toczy się wojna w internecie na nazwiska, kto Polak, kto Żyd. Rosjanie nie są świadomi jaką krzywdę Polsce wyrządzili. Nie ma na świecie państwa, żeby Żydzi zmieniali swoje nazwiska na niemieckie, francuskie czy też Angielskie.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484