Wojsko w Państwie Ziem Zachodnich
Redaktor: Administrator   
17.04.2012.
Od początku Sekretariat mianował majora Stanisława Taczaka na dowódcę Powstania Wielkopolskiego, to on przysięgał Sekretariatowi służyć wiernie Wielkopolsce. To On rozbudował swój sztab, który był wzorem dla naśladowania. Wybuch Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 roku, na taką skalę i tak świetnie zorganizowany sztab był sukcesem Powstańców Wielkopolskich.

Zaprzysiężenie Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego 26.01.1919 - plac Wolności w Poznaniu.

Na Placu Wolności na zdjęciu przysięga na wierność Sekretariatu gen. Józef Dowbor Muśnicki głównodowodzący Wojskiem Wielkopolskim. Za nim stoi cały sztab tworzącej się wielkiej 100 tysięcznej armii.


Niemcy tymczasem tłumaczyli zwycięskiej koalicji, że są chętni do pokojowego unormowania stosunków na wschodzie, ale że nie można tego dokonać ze względu na „bandy" i „bolszewizm panujący w Polsce". Powstanie Wielkopolskie usiłowali przedstawić jako przejaw buntu, anarchii i bolszewizmu, które muszą jak najszybciej stłumić w imię wspólnych interesów Zachodu. Rząd Wielkopolski wysłał zatem najlepszych agitatorów, którzy mieli przekonać ludność, że rewolucja w Wielkopolsce oznacza koniec Polski, że to tu kościół od setek lat walczył o Polskę, że to tu przemysłowcy i większość obywateli ziemskich pomagało zachować narodową tożsamość, że to tu powstały różne formy spółdzielczości. Rewolucja - tłumaczono - to anarchia, to skłócenie narodu. Przekonywano, że musi panować dyscyplina, że nowy rząd Wielkopolski potrzebuje pieniędzy. Wezwano ludność do świadczeń na rzecz skarbu państwa, a więc do płacenia podatków, ubezpieczeń, ceł itp. Pieniędzy nie odsyłano do Berlina. Po przejęciu administracji i zlikwidowaniu rad robotniczych i żołnierskich, na terenie Wielkopolski pozostały już tylko demokratycznie wybrane Powiatowe Rady Ludowe, które podlegały Sekretariatowi - rządowi. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy od dziesiątków lat posiadali własną organizację zawodową -Oddział Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego ZZP. W roku 1818 powstał Związek Zawodowy Robotników Rolnych i Leśnych. Już po kilku tygodniach skupiał on 60 tyś. członków. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy w przemyśle, określono zasady wynagradzania, wprowadzono powszechne, równe i tajne prawo wyborcze. Centralne Towarzystwo Gospodarcze opracowało projekt nowego układu zbiorowego pracy w rolnictwie. 2 lutego ZZP przyjęło nowy kontrakt o pracę obowiązujący w całej prowincji. Rząd zmusił opornych właścicieli do respektowania ustalonych zasad Podpisanie kontraktu spowodowało rozładowanie napięcia i umocnienie autorytetu ZZP. Narodowe Stronnictwo Robotnicze (NSR) zdobywało znaczne wpływy, liczyło około 30 tyś. członków.

Rozkaz dzienny nr 12 Dowództwa Głównego Poznań 17 styczeń 1919r.

Komisariat - rząd powołany przez Naczelną Radę Ludową 3-6 grudnia 1918 mianował mnie generała porucznika Naczelnym Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w całej podległej mi dzielnicy zachodniej. Do Was zwracam się oficerowie: Więc wszyscy społem do pracy, bez wiecowań, czczej gadaniny i kłótni. Chwila jest wielka, tworzy się tu w Wielkopolsce przyszła Polska i buduje się szczęście przyszłych pokoleń - o tym nigdy nie zapomnijcie. Nie czas na słowa - Czyn jest potrzebny. Wszyscy do szeregu. Głównodowodzący Dowbor Muśnicki generał Porucznik


Ps. Zachodnia Polska musiała wzmocnić swoje wojska, ażeby utrzymać zdobyte tereny. Potrzebny był genereł z wykształcenia, z dorobkiem wojskowym. I takim generałem był Józef Dowbor Muśnicki. Wtedy on wzmacniał siłę Państwa Zachodniego.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826