ZAMEK KRÓLEWSKI W POZNANIU JUŻ ZBUDOWANY
Autor: Dr Andrzej Gawroński   
11.05.2012.
Jak zagospodarować zamek?

Z ideą odbudowywanego Zamku Królewskiego w Poznaniu kłóci się w sposób oczywisty chęć Dyrekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu do wykorzystania tego „symbolu symboli narodowych” ( godło, barwy, hymn – zob. L. Bojarski „ Godło na Zamku” Gazeta Wyborcza, czerwiec 2010 ) dla ekspozycji cennego skądinąd , ale nieporównywalnej prestiżowo i jakościowo , kolekcji sztuk użytkowych ( koronki, wycinanki, wydmuszki ). Podobnej wagi dysonansem jest chęć zaprowadzenia w historycznej bryle zamku nowoczesnego wystroju wnętrza ( szkło, aluminium ). Muzeum Narodowego w Poznaniu nie uprawnia ( moim zdaniem ) do takiego postępowania sprawowanie zaszczytnej roli inwestora zastępczego. Muzeum Narodowe ma oczywiście autonomię i wynikającą z niej odpowiedzialność za decyzje przysługujące instytucjom budżetowym, czyli finansowanych z podatków obywatelskich. Swoisty paradoks dotyczący roli i zadań muzeum (przecież narodowego ) w wykonaniu MNP polega na zastępowaniu królewskości godnej szacunku, ludowością w priorytetowych miejscach ekspozycyjnych. Ostatnio w praktyce wprowadza się co prawda głęboką i nieokiełznaną ludowość do powszechnej promocji nowoczesnego kraju pt. Polska ( Koko Koko Euro Spoko ). Nie jestem jednak pewien dobrych tego skutków.


Dr Andrzej Gawroński – członek Zarządu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu ( tekst na własną odpowiedzialność)

Uzasadnienie, Załącznik do wystąpienia dr A.GaWrońskiego dnia 08.11.2011. STANOWISKO OKZZ i GL. PROJEKTANTA ODBUDOWY ZAMKU W SPRAWIE 6-SZCZYTOWEJ WERSJI ODBUDOWY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU.

Pierwsze konkretne projekty odbudowy Zamku Królewskiego na Górze Przemysła po II wojnie św. powstały w latach 1949-50, a dalsze w latach 1960-69 (5 projektów koncepcyjnych). Projekt Zbigniewa Zielińskiego (z 1949r - do dzisiaj zachowany w zbiorach Fundacji Gawrońskich ) - nawiązując do powojennej koncepcji odbudowy całej poznańskiej Starówki - oparł się na znanych dobrze „lustracjach" zamkowych z 1565 i 1628r, sztychu Brauna i Hogenberga z 1618r. i natenczas dość skąpych odkryciach archeologicznych . Dokumentowały one jednak wystarczająco dobrze obrys gotyckich piwnic i średniowiecznej Wieży. Tak powstała pierwsza wizja renesansowego Zamku z dominującą wieżą, z 3-kondygnacyjnym budynkiem o 4 (+ 2 ) szczytach kryjących pogrążone dachy. Niestety, ów historycznie pierwszy, sześcioszczytowy projekt zamku królewskiego nie został dopuszczony do realizacji. Projekt Zb. Zielińskiego został zahibernowany decyzją ówczesnego Głównego Konserwatora Zabytków prof. Jana Zachwatowicza (skądinąd zasłużonego dla architektury polskiej) na całe 60 lat.

Dzisiaj, bogatsi jesteśmy o wyniki prac archeologicznych z lat 2003-04, w tym o odkrycie potężnych fundamentów renesansowych loggii na całej wschodniej stronie zamku. Możemy zatem uzupełnić wizję Zielińskiego, jeszcze bardziej przybliżając ją do tej „wiernej przeszłości". Istniejący obecnie na wzgórzu „budynek Raczyńskiego" - Muzeum Sztuk Użytkowych, odbudowany na przełomie lat 50-tych i 60-tych i wpisany do rejestru zabytków, uniemożliwia po dziś dzień odbudowę Zamku Królewskiego w jego monumentalnej skali tj. budynku zwieńczonego 6-cioma szczytami.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484