ŻYDZI POZNAŃSCY I WIELKOPOLSCY
Autor: Redakcja   
19.08.2011.

W 1939 roku większość Żydów z Poznania wyjechała w głąb Polski, a duże część wyemigrowała do USA. W książce pt.: "Lager Glowna" Marii Rutkowskiej w 1939 roku ludność Poznania została wysiedlona do Generalnej Guberni w tym wszyscy pozostali Żydzi. To było pierwsze największe wysiedlenie ludności Poznania wykonane przez Niemców w 1939 roku. Żydzi, którzy znajdowali się w obozach wymienionych na pomniku zostali przywiezieni do Poznania z Łodzi. Dlatego czytając dziś, gdzie mieściły się te podobozy możemy śmiało powiedzieć, że Żydzi pracowali w Poznaniu i okolicach, gdzie też ginęli. Dziś już o tym nikt nie pamięta.

Jedyny pomnik w Poznaniu po zamordowanych przez Niemców Żydach

Napis na pomniku: W LATACH 1940 - 1943 STADION MIEJSKI BYŁ OBOZEM HITLEROWSKIM OBYWATELI POLSKICH POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO W POZNANIU I OKOLICY. OBÓZ TN POSIADAŁ 14 PODOBOZÓW W REJONACH - ANTONINEK, DĘBIEC, MALTA, FRAOWO, GOLĘCIN, JUNIKOWO,KOBYLEPOLE, KRZESINKI, KRZESINY, PIOTROWO, KRZYŻOWNIKI, SMOCHOWICE, STRZESZYN, ŻABIKOWO.

WIĘŹNIÓW WYNISZCZONO GŁODEM, MORDERCZĄ PRACĄ, EGZEKUCJAMI

(Pomnik wymaga renowacji)

Synagoga w Lesznie została wyremontowana i odnowiona. Dziś mieści się tu Muzeum Pamiątek po Żydach leszczyńskich oraz piękna sala koncertowa. W ten sposób czcimy pamięć po Żydach wielkopolskich

To jest dobry przykład jak Żydzi się rozwijali w Kępnie i tak było w całej Wielkopolsce. Ale już w 1903 roku, dużo wyjechało do USA i w głąb Niemiec. Powstanie Państwa Polskiego w 1918 roku spowodowało wyjazd Żydów z Wielkopolski. Czuli się Niemcami a nie Polakami. 1 września 1939 Niemcy wkroczyli do Kępna. Na ulice wyszła miejscowa ludność niemiecka, witając radosnymi okrzykami żołnierzy. Żydzi zamieszkali w Kępnie w ciągu dwóch dni zostali przymusowo wywiezieni do Łodzi przez niemieckie władze, tak jak stali, nie mogli zabrać ze sobą niczego, nawet najbardziej potrzebnych przedmiotów codziennego użytku. Pozostawiony w domach dobytek rozgrabiły nowe władze niemieckie, a potem miejscowi Niemcy. W całej Wielkopolsce po wysiedleniu Żydów i Polaków, całe mienie przechodziło w ręce niemieckie. Kiedy wszystkie cenne dobra wywieźli do Niemiec, sprowadzono rodziny niemieckie i one zasiedlały te mieszkania. Hitler na gauleitera NSDAP mianuje Artura Greisera by rządził Krajem Warty. Greiser chciał, żeby Kraj Warty był wielki i chciał taniej siły roboczej. Do tego celu potrzebni byli Żydzi, dlatego walczył o Łódź co zakończyło się zwycięstwem Greisera 9 listopada 1940 roku, włączono ją do Kraju Warty. Dlatego Żydzi z Łodzi pracowali tu w Poznaniu. Wielkopolska była włączona do III Rzeszy. I tu panowały najgorsze warunki do życia.

Będziemy o tym pisać.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826