ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
ŻYDZI POZNAŃSCY I WIELKOPOLSCY
Autor: Redakcja   
19.08.2011.

W 1939 roku większość Żydów z Poznania wyjechała w głąb Polski, a duże część wyemigrowała do USA. W książce pt.: "Lager Glowna" Marii Rutkowskiej w 1939 roku ludność Poznania została wysiedlona do Generalnej Guberni w tym wszyscy pozostali Żydzi. To było pierwsze największe wysiedlenie ludności Poznania wykonane przez Niemców w 1939 roku. Żydzi, którzy znajdowali się w obozach wymienionych na pomniku zostali przywiezieni do Poznania z Łodzi. Dlatego czytając dziś, gdzie mieściły się te podobozy możemy śmiało powiedzieć, że Żydzi pracowali w Poznaniu i okolicach, gdzie też ginęli. Dziś już o tym nikt nie pamięta.

Jedyny pomnik w Poznaniu po zamordowanych przez Niemców Żydach

Napis na pomniku: W LATACH 1940 - 1943 STADION MIEJSKI BYŁ OBOZEM HITLEROWSKIM OBYWATELI POLSKICH POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO W POZNANIU I OKOLICY. OBÓZ TN POSIADAŁ 14 PODOBOZÓW W REJONACH - ANTONINEK, DĘBIEC, MALTA, FRAOWO, GOLĘCIN, JUNIKOWO,KOBYLEPOLE, KRZESINKI, KRZESINY, PIOTROWO, KRZYŻOWNIKI, SMOCHOWICE, STRZESZYN, ŻABIKOWO.

WIĘŹNIÓW WYNISZCZONO GŁODEM, MORDERCZĄ PRACĄ, EGZEKUCJAMI

(Pomnik wymaga renowacji)

Synagoga w Lesznie została wyremontowana i odnowiona. Dziś mieści się tu Muzeum Pamiątek po Żydach leszczyńskich oraz piękna sala koncertowa. W ten sposób czcimy pamięć po Żydach wielkopolskich

To jest dobry przykład jak Żydzi się rozwijali w Kępnie i tak było w całej Wielkopolsce. Ale już w 1903 roku, dużo wyjechało do USA i w głąb Niemiec. Powstanie Państwa Polskiego w 1918 roku spowodowało wyjazd Żydów z Wielkopolski. Czuli się Niemcami a nie Polakami. 1 września 1939 Niemcy wkroczyli do Kępna. Na ulice wyszła miejscowa ludność niemiecka, witając radosnymi okrzykami żołnierzy. Żydzi zamieszkali w Kępnie w ciągu dwóch dni zostali przymusowo wywiezieni do Łodzi przez niemieckie władze, tak jak stali, nie mogli zabrać ze sobą niczego, nawet najbardziej potrzebnych przedmiotów codziennego użytku. Pozostawiony w domach dobytek rozgrabiły nowe władze niemieckie, a potem miejscowi Niemcy. W całej Wielkopolsce po wysiedleniu Żydów i Polaków, całe mienie przechodziło w ręce niemieckie. Kiedy wszystkie cenne dobra wywieźli do Niemiec, sprowadzono rodziny niemieckie i one zasiedlały te mieszkania. Hitler na gauleitera NSDAP mianuje Artura Greisera by rządził Krajem Warty. Greiser chciał, żeby Kraj Warty był wielki i chciał taniej siły roboczej. Do tego celu potrzebni byli Żydzi, dlatego walczył o Łódź co zakończyło się zwycięstwem Greisera 9 listopada 1940 roku, włączono ją do Kraju Warty. Dlatego Żydzi z Łodzi pracowali tu w Poznaniu. Wielkopolska była włączona do III Rzeszy. I tu panowały najgorsze warunki do życia.

Będziemy o tym pisać.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »