ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Zamek Królewski w Poznaniu
Autor: Redakcja   
17.11.2010.
Architekt Zbigniew Zieliński po powrocie do Poznania w 1932 roku ze studiów na Politechnice w Wolnym Mieście Gdańsku, zajął się swoim ukochanym poznańskim Starym Miastem.

Projekt Zamku Królewskiego wykonany w latach pięćdziesiątych przez Zbigniewa Zielińskiego. Zieliński chciał przebudować ścianę przednią starego Zamku Królewskiego, wtedy by powstała piękna, długa ściana z loggiami. Cały Zamek Królewski zbudowany z cegły a loggie w kolorze jasnego beżu.

W roku 1938, jako pracownik Zarządu Miasta Poznania, zgłosił pisemny (dotąd niepublikowany) projekt rewitalizacji i naprawy architektonicznej Starego Rynku (pełnego różnorakich naleciałości stylów, epok i zwykłej aktywności merkantylnej). Wkrótce potem II wojna światowa bezwzględnie rozwiązała ten problem. Stare Miasto zostało zniszczone niemal w osiemdziesięciu procentach. Podobnej dewastacji uległ również Zamek Przemysła wskutek bombardowania i pożaru. Po wojennej pożodze Władze Miasta powierzyły Zielińskiemu wraz z zespołem opracowanie projektu jego odbudowy. Stary Rynek w Poznaniu to do dziś największa rekonstrukcja staromiejska w Europie. Nie zdecydowano się na kompletną odnowę – do dziś stanowi to swoisty „wyrzut sumienia” Poznaniaków (Arsenał, Sukiennice, Bogate Kramy), choć miasto podejmowało wielokrotnie decyzje sprzyjające zakończeniu rekonstrukcji.

Architekt Zbigniew Zieliński jest twórcą pierwszego projektu odbudowy Zamku Przemysła w Poznaniu (1949–1950). Fundacja Gawrońskich obok wielu innych znaczących i zasłużonych instytucji podejmowała dyskusję na temat tego problemu poważnie. Kalendarium wydarzeń związanych z dążeniem do odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu: Rok 2002 – Na łamach prasy pojawia się artykuł w miesięczniku Nasza Wielkopolska - Odbudujemy Zamek Przemysła, w którym po raz pierwszy opinii publicznej pokazane zostają projekty odbudowy Zamku Królewskiego wg planów Zbigniewa Zielińskiego, pozostających w posiadaniu Fundacji Gawrońskich. Październik 2002 – Podczas Pierwszego Balu Dyplomatycznego "Do Europy z polską tradycją", poświęconemu odbudowie Zamku Przemysła, dr Andrzej Gawroński podnosi kwestię konieczności odbudowy Zamku – symbolu nowo odkrywanej, wspólnej europejskiej prawdy na osi Berlin–Poznań–Warszawa (w nawiązaniu do trwającej odbudowy ostatniego "zamku cesarskiego" w Europie – Zamku Wilhelmowskiego). Ponadto obiecuje w imieniu Fundacji Gawrońskich uczynić Wazę Wielką stworzoną w latach 1929/30 w chodzieskiej Fabryce Fajansów Stanisława Mańczaka, Towarzystwo Akcyjne, przedstawiającą wizerunki trzech zamków królewskich w Polsce pierwszą darowizną odbudowanego Zamku.

Dystrybucja cegiełek na odbudowę Zamku Przemysła w Poznaniu (w trakcie balu) odbywać ma się corocznie z zabytkową „Wazą Wielką” w tle. Marzec 2003 – dr Andrzej Gawroński - z woli rodziny gestor i depozytariusz materiałów archiwalnych po Zbigniewie Zielińskim przekazuje kompletne założenia projektowe prof. Zielińskiego z roku 1948 wraz z innymi materiałami faktograficznymi, ilustrującymi historię Zamku Królewskiego panu prof. Jerzemu Gurawskiemu, celem stworzenia projektu Zamku Przemysła bazującego na powyższym, uwzględniającego współczesną koncepcję funkcjonowania Zamku i rewitalizacji Wzgórza Przemysła (jako element szlaku królewskiego: Wzgórze Przemysła–Stary Rynek–Ostrów Tumski). Rok 2005 – podjęcie wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich (oddział Poznań) oraz Fundacji Gawrońskich dotyczącej ufundowania ogólnopolskiej nagrody im. prof. Zbigniewa Zielińskiego w zakresie odbudowy, rekonstrukcji, rewitalizacji, modernizacji i ochrony zabytków. Celem dorocznej nagrody ma być uhonorowanie najlepszych prac dyplomowych opracowanych przez studentów wyższych uczelni w Polsce prowadzących odnośne kierunki.

Styczeń 2005 – przy ul. Ludgardy w Poznaniu, odbyła się sesja specjalna, podczas której, dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Przybyły miało miejsce zestawienie dwóch modeli odbudowy – model Zamku Królewskiego według Witolda Milewskiego, z wykorzystaniem koncepcji projektowej Zbigniewa Zielińskiego oraz model Starego Rynku według Zbigniewa Zielińskiego. Zestawienie to przedstawia spójną koncepcję odbudowy, która nigdy do końca nie została zrealizowana. Radni powzięli wiec decyzję o opracowaniu zadania inwestycyjnego nazwanego roboczo "Zakończeniem odbudowy Starego Rynku w Poznaniu". Styczeń 2007 – przesłanie Wojewodzie Wielkopolskiemu – Tadeuszowi Dziubie – stworzonego dla celów ilustracyjnych projektu posadowienia Zamku wobec gabarytów Starego Rynku na podstawie prac Zbigniewa Zielińskiego. Lipiec 2007 – wystosowanie listu do Władz Miasta i Województwa (decydentów), stawiającego tezę o konieczności odbudowy Zamku Przemysława oraz propozycji nowej dyskusji na temat alternatyw dla zwycięskiego projektu Waldemara Milewskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »