Zamek Królewski w Poznaniu
Autor: Redakcja   
17.11.2010.
Architekt Zbigniew Zieliński po powrocie do Poznania w 1932 roku ze studiów na Politechnice w Wolnym Mieście Gdańsku, zajął się swoim ukochanym poznańskim Starym Miastem.

Projekt Zamku Królewskiego wykonany w latach pięćdziesiątych przez Zbigniewa Zielińskiego. Zieliński chciał przebudować ścianę przednią starego Zamku Królewskiego, wtedy by powstała piękna, długa ściana z loggiami. Cały Zamek Królewski zbudowany z cegły a loggie w kolorze jasnego beżu.

W roku 1938, jako pracownik Zarządu Miasta Poznania, zgłosił pisemny (dotąd niepublikowany) projekt rewitalizacji i naprawy architektonicznej Starego Rynku (pełnego różnorakich naleciałości stylów, epok i zwykłej aktywności merkantylnej). Wkrótce potem II wojna światowa bezwzględnie rozwiązała ten problem. Stare Miasto zostało zniszczone niemal w osiemdziesięciu procentach. Podobnej dewastacji uległ również Zamek Przemysła wskutek bombardowania i pożaru. Po wojennej pożodze Władze Miasta powierzyły Zielińskiemu wraz z zespołem opracowanie projektu jego odbudowy. Stary Rynek w Poznaniu to do dziś największa rekonstrukcja staromiejska w Europie. Nie zdecydowano się na kompletną odnowę – do dziś stanowi to swoisty „wyrzut sumienia” Poznaniaków (Arsenał, Sukiennice, Bogate Kramy), choć miasto podejmowało wielokrotnie decyzje sprzyjające zakończeniu rekonstrukcji.

Architekt Zbigniew Zieliński jest twórcą pierwszego projektu odbudowy Zamku Przemysła w Poznaniu (1949–1950). Fundacja Gawrońskich obok wielu innych znaczących i zasłużonych instytucji podejmowała dyskusję na temat tego problemu poważnie. Kalendarium wydarzeń związanych z dążeniem do odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu: Rok 2002 – Na łamach prasy pojawia się artykuł w miesięczniku Nasza Wielkopolska - Odbudujemy Zamek Przemysła, w którym po raz pierwszy opinii publicznej pokazane zostają projekty odbudowy Zamku Królewskiego wg planów Zbigniewa Zielińskiego, pozostających w posiadaniu Fundacji Gawrońskich. Październik 2002 – Podczas Pierwszego Balu Dyplomatycznego "Do Europy z polską tradycją", poświęconemu odbudowie Zamku Przemysła, dr Andrzej Gawroński podnosi kwestię konieczności odbudowy Zamku – symbolu nowo odkrywanej, wspólnej europejskiej prawdy na osi Berlin–Poznań–Warszawa (w nawiązaniu do trwającej odbudowy ostatniego "zamku cesarskiego" w Europie – Zamku Wilhelmowskiego). Ponadto obiecuje w imieniu Fundacji Gawrońskich uczynić Wazę Wielką stworzoną w latach 1929/30 w chodzieskiej Fabryce Fajansów Stanisława Mańczaka, Towarzystwo Akcyjne, przedstawiającą wizerunki trzech zamków królewskich w Polsce pierwszą darowizną odbudowanego Zamku.

Dystrybucja cegiełek na odbudowę Zamku Przemysła w Poznaniu (w trakcie balu) odbywać ma się corocznie z zabytkową „Wazą Wielką” w tle. Marzec 2003 – dr Andrzej Gawroński - z woli rodziny gestor i depozytariusz materiałów archiwalnych po Zbigniewie Zielińskim przekazuje kompletne założenia projektowe prof. Zielińskiego z roku 1948 wraz z innymi materiałami faktograficznymi, ilustrującymi historię Zamku Królewskiego panu prof. Jerzemu Gurawskiemu, celem stworzenia projektu Zamku Przemysła bazującego na powyższym, uwzględniającego współczesną koncepcję funkcjonowania Zamku i rewitalizacji Wzgórza Przemysła (jako element szlaku królewskiego: Wzgórze Przemysła–Stary Rynek–Ostrów Tumski). Rok 2005 – podjęcie wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich (oddział Poznań) oraz Fundacji Gawrońskich dotyczącej ufundowania ogólnopolskiej nagrody im. prof. Zbigniewa Zielińskiego w zakresie odbudowy, rekonstrukcji, rewitalizacji, modernizacji i ochrony zabytków. Celem dorocznej nagrody ma być uhonorowanie najlepszych prac dyplomowych opracowanych przez studentów wyższych uczelni w Polsce prowadzących odnośne kierunki.

Styczeń 2005 – przy ul. Ludgardy w Poznaniu, odbyła się sesja specjalna, podczas której, dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Przybyły miało miejsce zestawienie dwóch modeli odbudowy – model Zamku Królewskiego według Witolda Milewskiego, z wykorzystaniem koncepcji projektowej Zbigniewa Zielińskiego oraz model Starego Rynku według Zbigniewa Zielińskiego. Zestawienie to przedstawia spójną koncepcję odbudowy, która nigdy do końca nie została zrealizowana. Radni powzięli wiec decyzję o opracowaniu zadania inwestycyjnego nazwanego roboczo "Zakończeniem odbudowy Starego Rynku w Poznaniu". Styczeń 2007 – przesłanie Wojewodzie Wielkopolskiemu – Tadeuszowi Dziubie – stworzonego dla celów ilustracyjnych projektu posadowienia Zamku wobec gabarytów Starego Rynku na podstawie prac Zbigniewa Zielińskiego. Lipiec 2007 – wystosowanie listu do Władz Miasta i Województwa (decydentów), stawiającego tezę o konieczności odbudowy Zamku Przemysława oraz propozycji nowej dyskusji na temat alternatyw dla zwycięskiego projektu Waldemara Milewskiego.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826