ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Zbrodnie niemieckie w Kraju Warty
Autor: Agnieszka Streich   
10.01.2012.
Egzekucje Wielkopolan wykonywane przez Wehrmacht, w każdym mieście na rynku było największą zbrodnią w 1939 roku wobec ludności cywilnej w Wielkopolsce. Łącznie rozstrzelano 900 obywateli w większości Polaków, ale też Żydów. To była zemsta za udane Powstanie Wielkopolskie. Niemcy mieszkający w Wielkopolsce dawali listę najważniejszych ludzi w mieście. Zabijano urzędników, nauczycieli, księży, przedsiębiorców, powstańców, harcerzy.

Erica Steinbach stanęła w obronie wypędzonych Niemców z Polski. Jednak odbywało się to w bardzo dobrych warunkach. Dlatego przypominamy, jak Niemcy wysiedlali Wielkopolan

Co ten mężczyzna myśli? Za co mnie rozstrzeliwują? Co ja im zrobiłem? Dlaczego strzela 2 żołnierzy Wehrmachtu, żeby mieli sumienie czyste? Poprostu to są pospolici bandyci.

Tak rozpoczynało się wysiedlanie ludności Wielkopolski

Nasze straty w Kraju Warty 1939 – 1945
-zamordowano 450 tys. obywateli

-20 tys. zmarło z wycieńczenia, ciężkiej pracy i złego wyżywienia

-20 tys. podczas działań frontowych.

Udokumentowano, że w Kraju Warty Grajzera zamordowano 490 tys. osób.
-Wywieziono do Rzeszy na roboty z Kraju Warty 609309 osób

-Wywieziono do GG 400 tys. osób. Pierwsze wywózki do GG odbywały się w latach 1939 i 1940. Cały majątek bogatych Wielkopolan został zagrabiony, a cenne rzeczy natychmiast wywiezione do Rzeszy.

-Niemcy wywieźli z Kraju Warty 30 tys. dzieci do germanizacji.

Wcielenie Kraju Warty do III Rzeszy
-Już w 1940 roku do Kraju Warty przybyło:

-45 tys. członków SA

-48 tys. członków SS

-40 tys. było w Hitlerjugend

-31 tys. było w Bund Deutscher Mädel (BDM)

-34 tys. Nationalsozialistischer Flieger Korps (WSKR)

-Do tego trzeba doliczyć Niemców, którzy tu mieszkali, to oni przygotowali listy ludzi do rozstrzelania oraz tych, którzy mieli zginąć w obozach.

-W 1945 roku w Kraju Warty było 1 milion 200 tys. Niemców. Jeżeli uwzględnimy wywóz do GG, zamordowanych i pracujących w Niemczech, to z Wielkopolski ubyło 1,5 mln Polaków.


A historycy w Warszawie zapomnieli o zbrodniach w Wielkopolsce?
Dlatego Państwu przypominamy te zbrodnie Niemców na Wielkopolsce. Bo nadal uważamy, że powinno powstać muzeum multimedialne zbrodni w Kraju Warty dokonywanych przez Artura Grajzera. Zrobić trzeba wszystko ażeby odkłamać historię okupacji Wielkopolski napisaną przez historyków warszawskich.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »