Zbrodnie niemieckie w Kraju Warty
Autor: Agnieszka Streich   
10.01.2012.
Egzekucje Wielkopolan wykonywane przez Wehrmacht, w każdym mieście na rynku było największą zbrodnią w 1939 roku wobec ludności cywilnej w Wielkopolsce. Łącznie rozstrzelano 900 obywateli w większości Polaków, ale też Żydów. To była zemsta za udane Powstanie Wielkopolskie. Niemcy mieszkający w Wielkopolsce dawali listę najważniejszych ludzi w mieście. Zabijano urzędników, nauczycieli, księży, przedsiębiorców, powstańców, harcerzy.

Erica Steinbach stanęła w obronie wypędzonych Niemców z Polski. Jednak odbywało się to w bardzo dobrych warunkach. Dlatego przypominamy, jak Niemcy wysiedlali Wielkopolan

Co ten mężczyzna myśli? Za co mnie rozstrzeliwują? Co ja im zrobiłem? Dlaczego strzela 2 żołnierzy Wehrmachtu, żeby mieli sumienie czyste? Poprostu to są pospolici bandyci.

Tak rozpoczynało się wysiedlanie ludności Wielkopolski

Nasze straty w Kraju Warty 1939 – 1945
-zamordowano 450 tys. obywateli

-20 tys. zmarło z wycieńczenia, ciężkiej pracy i złego wyżywienia

-20 tys. podczas działań frontowych.

Udokumentowano, że w Kraju Warty Grajzera zamordowano 490 tys. osób.
-Wywieziono do Rzeszy na roboty z Kraju Warty 609309 osób

-Wywieziono do GG 400 tys. osób. Pierwsze wywózki do GG odbywały się w latach 1939 i 1940. Cały majątek bogatych Wielkopolan został zagrabiony, a cenne rzeczy natychmiast wywiezione do Rzeszy.

-Niemcy wywieźli z Kraju Warty 30 tys. dzieci do germanizacji.

Wcielenie Kraju Warty do III Rzeszy
-Już w 1940 roku do Kraju Warty przybyło:

-45 tys. członków SA

-48 tys. członków SS

-40 tys. było w Hitlerjugend

-31 tys. było w Bund Deutscher Mädel (BDM)

-34 tys. Nationalsozialistischer Flieger Korps (WSKR)

-Do tego trzeba doliczyć Niemców, którzy tu mieszkali, to oni przygotowali listy ludzi do rozstrzelania oraz tych, którzy mieli zginąć w obozach.

-W 1945 roku w Kraju Warty było 1 milion 200 tys. Niemców. Jeżeli uwzględnimy wywóz do GG, zamordowanych i pracujących w Niemczech, to z Wielkopolski ubyło 1,5 mln Polaków.


A historycy w Warszawie zapomnieli o zbrodniach w Wielkopolsce?
Dlatego Państwu przypominamy te zbrodnie Niemców na Wielkopolsce. Bo nadal uważamy, że powinno powstać muzeum multimedialne zbrodni w Kraju Warty dokonywanych przez Artura Grajzera. Zrobić trzeba wszystko ażeby odkłamać historię okupacji Wielkopolski napisaną przez historyków warszawskich.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826