Image
ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Ryszard Woytak

Zajmował się tą historią Polski, którą nie zajmowali się polscy historycy w kraju.

 
 
Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej


Dekoracja chorągwi pułków 14. Dywizji Piechoty Wielko­polskiej Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Zelwa, 5 grudnia 1920 r.
 
Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu

 
Na zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Decydujące rozmowy trzech Józefów w Poznaniu


Na Zamku Prezydentów Polski Józef Piłsudski przemówił do władz Wielkopolski

Szanowni Wielkopolanie

Dlaczego Redakcja Naszej Wielkopolski zamieszcza przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Poznaniu i też przemówienieo zakończeniu walk z bolszewikami w Wołkowysku w 1920 roku. Te dwa przemówienia powinny być czytane w każdej szkole w Wielkopolsce. Ponieważ te przemówienia zostały utajnione przez historyków Warszawskich i pamiętajcie Wielkopolanie, że Konstytucja Marcowa to nasze dzieło. Samorząd był w gminie, powiecie i województwie, a Śląsk miał autonomię. Polska powstała dzięki nam Wielkopolanom i była nowoczesnym krajem europejskim.
 
...NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI

Papież Jan Paweł II musiał przypomnieć Polakom, że w Wielkopolsce Polska chrześcijańska powstała i zaznaczył, że my o tę Polskę zawsze dbaliśmy. Dlatego przytaczamy rządzącym obecną Polską co to jest według Jan Pawła II dialog

 
Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce


Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce.
Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Poznania, podczas uroczystej XXXIX se­sji Rady Miasta Poznania.
 
Tragiczny Proces


Marek Rezler

LIKWIDACJA POZNAŃSKIEGO

GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY

l 15 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
 
Pierwszy taki przypadek na świecie

Pierwszy taki przypadek na świecie, że polska arystokracja cały swój wielki majątek przekazuje narodowi.
 
Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko


"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko".

Helena z Lubomirskich Stanisława Gawrońska

Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).
 
Żydzi w Lesznie
Historia Wielkopolski
13.12.2007.

Historia leszczyńskich Żydów sięga pierwszej połowy XVI wieku. Uzyskawszy od Andrzeja Lesz­czyńskiego, dawnego właściciela, pozwolenie na osiedlenie się, stopniowo zdominowali oni życie ekonomiczne miasta. W 1626 roku Rafał V i Bogusław Leszczyńscy nadali Żydom w Lesznie spe­cjalny przywilej regulujący stosunki pomiędzy gminą żydowską, a władzami miejskimi i właścicie­lami grodu. Na mocy tego przywileju, Żydzi otrzymali do zasiedlenia odrębną dzielnicę.w pobliżu siedziby Leszczyńskich oraz pozwolenie na budowę pierwszej synagogi i założenie cmentarza.

Szybki rozwój gminy żydowskiej spowodował, że stała się ona jedną z największych w Rzeczypospolitej. Wyróżniała się ona na polu działalności gospodarczej oraz kulturalnej. Szerokie kon­takty handlowe sięgały Turcji, Persji,Chin i Rosji. Leszczyńscy Żydzi opanowali ponadto najważ­niejsze targi środkowoeuropejskie w Lipsku i Frankfurcie,a także w Jarosławiu i Brodach. Liczni uczeni wywodzący się z Leszna piastowali urzędy rabinów we Włoszech, Anglii, Niderlandach, Niemczech i Francji. Wielką sławą cieszyła się leszczyńska jesziwa - szkoła rabinów, skupiająca setki studentów z Polski, Prus, Czech i Moraw. W wieku XVIII Żydzi leszczyńscy przejęli zwierzchnictwo nad ziemstwem wielkopolskim, dystan­sując największe wówczas gminy; w Kaliszu, Poznaniu i Krotoszynie. Od 1714 do 1764 roku miejscowy kahał reprezentował wielkopolskich Żydów na posiedzeniach sejmu czterech ziem - Waad’u - najwyższego żydowskiego organu władzy w Polsce. Upadek Państwa Polskiego u schyłku XVIII wieku i zmiana przynależności administracyjnej spowodowały zachwianie się dotychczasowych podstaw życia Żydów w Lesznie. Odmienność warunków politycznych i gospodarczych oraz postępujący odpływ ludności w wieku XIX, po­głębiły rozmiary spadku pozycji i znaczenia gminy. W początkach XX wieku liczyła ona zaledwie kilkaset osób, by zmniejszyć swój stan do niespełna dwustu w okresie istnienia II Rzeczypospolitej.

Ostatni zamieszkujący Leszno Żydzi, podobnie jak niemal całe żydostwo europejskie, ulegli zagładzie w dobie holocaustu, tragicznym okresie unicestwiania żywych i wymazywania pamięci o umarłych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »