Bogusław Zalewski - Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
Kultura i sztuka
26.02.2008.

W jaki sposób, jakimi metodami Polska Izba Przemysłu Targowego zamierza działać na rzecz środowiska targowego?

Po blisko czternastu latach funkcjonowania formalnych struktur rynku targowego w Polsce w formie stowarzyszenia, środowisko targowe postanowiło przekształcić swoją organizację w formę Izby Gospodarczej. Decyzja ta motywowana była możliwością skorzystania z uprawnień, jakie oferuje ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych. Nakłada ona na władze parlamentarne i rządowe obowiązek konsultacji z izbami przy kształtowaniu prawa dotyczącego środowisk reprezentowanych przez izbę. Ponadto status izby pozwala nam na członkostwo w innych organizacjach samorządu gospodarczego o charakterze ogólnokrajowym, jak na przykład Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych czy Konfederacja Pracodawców Polskich.

Dyrektor ds. Rozwoju produktów MTP

Nowe Centrum Targowo-Wystawiennicze
w największej polskiej
aglomeracji - Katowice.
13 tys. m2 pow. w nowoczesnym pawilonie, 20 tys. m2 pow. zewnętrznej terenu wystawienniczego i parking na 700 samochodów - oddano do użytku
w 2007 roku.

Równie ważna była chęć poszerzenia organizacji o te kręgi osób i firm, które do tej pory nie były reprezentowane wcale lub były reprezentowane w sposób niewystarczający. Mam tu na myśli hotele, gastronomię, przewoźników, projektantów, firmy marketingowe, biura tłumaczeń, czyli ogromny sektor usług, który w danym regionie często żyje głównie dzięki uczestnikom targów.

W ten sposób, sprzyjając rozwojowi gospodarczemu, wpływając na tworzenie dobrego prawa, promując dobre polskie marki i polski handel zagraniczny, możemy poprawić niezłą przecież i tak sytuację polskiego przemysłu targowego i lobbować na rzecz jego dalszego rozwoju Dewizą naszą wszakże nie jest walka, ale współdziałanie z otoczeniem gospodarczym.

Redakcja:

Targi w innych miastach dynamicznie się rozwijają. Katowice, Warszawa, Kraków. A jaką wizję ma Poznań na dalszy dynamiczny rozwój MTP?

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826