ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Wspaniały rok 2016

W tym roku obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. Chrzest Polski był początkiem Wielkiej Polski. Przypomnieliśmy całemu krajowi,że odbudowaliśmy Zamek Królewski Króla Polski Przemysła II.

 
Obrazy z Galerii Atanazego Raczyńskiego

Galeria Atanazego Raczyńskiego M. Piotr Michałowski i inni (fragment książki). Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu. Po zakończeniu działań wojennych, już maju 1945 roku obrazy z kolekcji Raczyńskiego w Gaju Małym i Obrzycku zostały przejęte przez ówczesnego konserwatora wojewódzkiego Kępińskiego i wywiezione do Poznania. W pierwszych latach powojennej zawieruchy zginęły z magazynów mzeum w Poznaniu kolejne obrazy. m.in, A. Achenbacha,. A Lyncker J.W. Preyera, C Roqueplana oraz medalion gipsowy K. Blasera (kat. Z L 167 25, 26? 39).
 
Wstęp statutu Zakładów Kórnickich

Wstęp statutu, akt donacyjny, o którym pisze Żeromski, że „winien być czytany w szkołach na równi z arcydziełami wieszczów narodowych"
 
Puste sale w Rogalinie

prof. Wojciech Suchocki Z wyposażenia pałacu ocalało niewiele: Kolekcja rodzinnych portretów, kilka mebli, ceramika. Reszta za pieniądze z Unii zostanie odtworzona, tak by pałac przypominał ten, w którym mieszkała rodzina Raczyńskich. Zostanie odtworzona niezwykła biblioteka według projektu Hendla.
 
Warszawo nie okradaj Wielkopolski

Warszawo oddajcie nam nasze Wazy Gołuchowskie W pięknym parku w Gołuchowie (powiat pleszewski) wznosi się malowniczo położony zamek, utrzymany w stylu renesansu francuskiego. Wnętrza mieszczą muzeum – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Znajdują się tam cenne zbiory sztuki, których perłą są tzw. wazy gołuchowskie.
 
Stary Browar

Otwarcie pierwszej części Starego Browaru nastąpiło 5 listopada 2003 roku.

 
TRANSATLANTYK odwiedziło w tym roku 62 tys. osób

TRANSATLANTYK odwiedziło w tym roku 62 tys. osób, czyli o jedną trzecią więcej niż w rok wcześniej.

 
Koncert Yoko Ono na Festiwalu TRANSATLANTYK

Koncert Yoko Ono był jednym z najwspanialszych muzycznych wydarzeń tegorocznego TRANSATLANTYKU

 
"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko" - Premiera filmu o Władysławie hr. Zamoyskim


Helena z Lubomirskich

Stanisława Gawrońska


Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).

Zażydzenie Galicji, temat dla socjologa, uderzyło Zamoyskiego przybywającego z Zachodu z siłą trudną do zrozumienia dla ogółu, który urodził się i wzrósł w światopoglądzie poczytującym Żyda za nieodzowny organ gospodarczy. Ból, z którym mówił, iż przeszło 30% ziemi w Galicji jest w ręku Żydów, bądź jako dzierżawców, bądź jako właścicieli, mamy przed oczami, jakby to było wczoraj. Stanął do walki; wysiłki czynił homeryczne, na pojedynczych odcinkach wybitne uzyskiwał powodzenie, ale rzecz prosta pojęć ogólnych przemienić nie mógł, i dalej, już w niepodległej Polsce, stwierdzić można było w Galicji dużo dzierżawców Żydów w czołowych magnackich majątkach.
 
Zmarł David Warren Brubeck - legenda jazzu

Urodził się 6 grudnia 1920 roku w Concora, zmarł 5 grudnia 2012 roku w Norwalk. Gdyby nie było 1956 roku, walk z komuną w Poznaniu, Brubek nigdy nie przyjechałby do Polski. Dlatego warto przeczytać artykuł Jana Nowaka jeziorańskiego, który zamieszczamy obok "Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce". To wtedy nowa władza komunistyczna pozwoliła przyjechać ze swoim zespołem do Polski Brubekowi.

 
Byliśmy w Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
26.02.2008.

W Firmie ważne znaczenie ma BHP. Spółka należy do światowego potentata w pro­dukcji silników lotniczych. Główne zagrożenia związane są z obsługą maszyn do obróbki skra­wania, obsługą urządzeń do obróbki cieplno­-chemicznej, malowaniem natryskowym, od­tłuszczaniem i trawieniem powierzchni przed lutowaniem i w trakcie oraz składowaniem i ma­gazynowaniem.

W celu ograniczenia zagrożeń pracodawca gruntownie zmodernizował przeję­te hale produkcyjne, w halach zapewniono od­powiednie parametry mikroklimatu, zapewnio­no ograniczenie kontaktu pracowników z sub­stancjami chemicznymi poprzez wyeliminowa­nie ręcznego mycia detali, uruchomiono auto­matyczny proces odtłuszczania elektrochemicznego, co oznacza całkowity brak kontaktu pra­cownika z roztworami chemicznymi, wyelimi­nowano czynniki rakotwórcze (chrom i benzen). Na wydziale obróbki cieplno-chemicznej za­pewniono monitoring stężenia CO. W większo­ści maszyn zainstalowano osłony, blokady elek­tryczne i mechaniczne - pod kątem bezpie­czeństwa zweryfikowano ponad 400 maszyn i urządzeń. Pracodawca wdrożył system zarzą­dzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001 i PN-N-18001, reali­zuje też dodatkowe szkolenia w zakresie udzie­lania pierwszej pomocy. Pierwsze co nas zaskoczyło to informacja, że zakład pracuje 670 dni bez wypadku.

Mówi Prezes Zarządu Bogdan Zmyślony:

“W Pratt & Whitney Kalisz" pod moim przewodnictwem działa komisja bhp i ochrony środowiska, a także podległych jej podkomisji, realizujących zadania opisane w opracowanym do użytku wewnętrznego podręczniku bhp i ochrony środowiska. Komisja na comiesięcznych spotkaniach dokonuje przeglądu stopnia realizacji podstawowych zadań z zakresu bhp i ochrony środowiska, sprawdza ich skuteczność i w miarę potrzeb dokonuje niezbędnych korekt. W skład komisji wchodzą również przedstawiciele załogi".

Załoga zakładu jest młoda, stale uzupełniająca swoje wykształcenie. Jeżeli ktoś studiuje zaocznie, to firma finansuje te studia. Nie stawia też barier gdy pracownik chce odejść. Ale firma robi wszystko, by pracownika związać na stałe. Dobrze pracujesz, uczysz się, dostajesz podwyżkę i twoja płaca systematycznie rośnie. Elementy metalowe produkowane są w najlepszych hutach świata i tu powstają części do słynnych silników firmy Pratt & Whitney. Setka obrabiarek najnowszej generacji i też laserowych umożliwia wysoką jakość produkcji, gdzie prawie nie ma braków. Firma w Kaliszu opracowała i wdrożyła system organizacji produkcji, który jest jednym z najlepszych na świecie. To tu uczą się tej kaliskiej organizacji Japończycy i Amerykanie.

Produkcja jest tak cenna, że wozi się ja do Kanady samolotami z Okęcia. Dlaczego nie z Poznania, bo brak magazynów. Poza tym hałas ciężkich samolotów, a Ławica jest w centrum. Nie my zarabiamy a Warszawa. Dziś Kalisz przejął pałeczkę od Poznania i tu się rodzi wielki przemysł lotniczy. Powstała w Kaliszu Dolina Lotnicza. Reprezentują ją Firmy Lotnicze: Pratt & Whitney, Meyer Tool, VAC AREO i WSK "PZL-Kalisz".

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »