KONFERENCJA COP 14 W POZNANIU DOBIEGŁA KOŃCA
Autor: Redakcja   
17.06.2009.

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 14 zakończyła się 12 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Był to największy szczyt polityczny jaki do tej pory odbył się w Polsce i w tej części Europy. Przedstawicielom krajów z całego świata udało się osiągnąć założony cel: zbliżenie stanowisk krajów dotyczące nowego porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Uczestnicy konferencji uzgodnili m.in. uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego, Poznańską Strategię Transferu Technologii oraz przyjęcie programu działań na rok 2009 w celu podpisania porozumienia w Kopenhadze, zamknięto także przegląd Protokołu z Kioto. Pieniądze z Funduszu Adaptacyjnego będą bardziej dostępne dla krajów rozwijających się, dzięki temu już w przyszłym roku państwa najbardziej zagrożone dramatycznymi skutkami zmian klimatu zaczną realizować pierwsze projekty adaptacyjne. Zgodnie z planem prac na 2009 rok zorganizowane zostaną minimum 4 sesje, na których delegaci uzgodnią ostateczny projekt porozumienia, który będzie przyjęty w Kopenhadze.

Sukcesem szczytu klimatycznego są deklaracje poszczególnych krajów rozwijających się o zamiarze przyłączenia się do zdecydowanych działań redukcyjnych. Redukcję emisji CO2 zadeklarowały też: Australia, Norwegia (do roku 2020 o 30 proc.), Japonia (50% do roku 2050) oraz Stany Zjednoczone (80% do 2050).

Poznań stał się miejscem, gdzie kraje rozwijające się i rozwinięte osiągnęły realne wyniki negocjacji. Wszystkie elementy skomplikowanej mozaiki, jaką jest globalna współpraca krajów na rzecz klimatu, zostały ze sobą połączone. Droga z Bali do Kopenhagi przez Poznań jest przetarta i prosta - dodał Minister Środowiska Maciej Nowicki.

W poznańskim szczycie wzięło udział ponad 12 tysięcy osób z całego świata, akredytacje otrzymało ponad tysiąc dziennikarzy. Mimo dużo większej niż przewidywana liczba gości, sam szczyt jak i wszystkie związane z nim wydarzenia towarzyszące przebiegały bez zakłóceń, co potwierdza sprawność polskich przygotowań. Dobra organizacja zagwarantowała uczestnikom doskonałe warunki do pracy.

Delegaci byli bardzo zadowoleni z profesjonalnej infrastruktury Konferencji COP 14, jaką zapewnili organizatorzy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Świetna organizacja zagwarantowała wszystkim uczestnikom doskonałe warunki do pracy. Dobre recenzje zebrało również samo miasto - mówi Salva Dallalah z Sekretariatu Konwencji (UNFCCC) w Bonn.

Małgorzata Snarska, szefowa zespołu odpowiedzialnego za organizację i promocję COP 14 z ramienia Ministerstwa Środowiska dodaje natomiast: Targi Poznańskie pomogły nam w sprawnej organizacji i przebiegu Konferencji. Oprócz pomieszczeń dla obrad plenarnych czy negocjacji, na ich terenie powstała wystawa „Technologie dla ochrony klimatu”, która zajęła ponad 7 tys. m2 powierzchni i którą odwiedziło do tej pory prawie 40 tys. osób, odbyło się ponad 150 imprez towarzyszących. Na konferencji pojawiło się wiele nowych udogodnień. Udowodniliśmy, że Polska jest przygotowana na organizację wielkich wydarzeń międzynarodowych o randze politycznej.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826