Image
ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Wspaniały rok 2016

W tym roku obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. Chrzest Polski był początkiem Wielkiej Polski. Przypomnieliśmy całemu krajowi,że odbudowaliśmy Zamek Królewski Króla Polski Przemysła II.

 
Obrazy z Galerii Atanazego Raczyńskiego

Galeria Atanazego Raczyńskiego M. Piotr Michałowski i inni (fragment książki). Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu. Po zakończeniu działań wojennych, już maju 1945 roku obrazy z kolekcji Raczyńskiego w Gaju Małym i Obrzycku zostały przejęte przez ówczesnego konserwatora wojewódzkiego Kępińskiego i wywiezione do Poznania. W pierwszych latach powojennej zawieruchy zginęły z magazynów mzeum w Poznaniu kolejne obrazy. m.in, A. Achenbacha,. A Lyncker J.W. Preyera, C Roqueplana oraz medalion gipsowy K. Blasera (kat. Z L 167 25, 26? 39).
 
Wstęp statutu Zakładów Kórnickich

Wstęp statutu, akt donacyjny, o którym pisze Żeromski, że „winien być czytany w szkołach na równi z arcydziełami wieszczów narodowych"
 
Puste sale w Rogalinie

prof. Wojciech Suchocki Z wyposażenia pałacu ocalało niewiele: Kolekcja rodzinnych portretów, kilka mebli, ceramika. Reszta za pieniądze z Unii zostanie odtworzona, tak by pałac przypominał ten, w którym mieszkała rodzina Raczyńskich. Zostanie odtworzona niezwykła biblioteka według projektu Hendla.
 
Warszawo nie okradaj Wielkopolski

Warszawo oddajcie nam nasze Wazy Gołuchowskie W pięknym parku w Gołuchowie (powiat pleszewski) wznosi się malowniczo położony zamek, utrzymany w stylu renesansu francuskiego. Wnętrza mieszczą muzeum – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Znajdują się tam cenne zbiory sztuki, których perłą są tzw. wazy gołuchowskie.
 
Stary Browar

Otwarcie pierwszej części Starego Browaru nastąpiło 5 listopada 2003 roku.

 
TRANSATLANTYK odwiedziło w tym roku 62 tys. osób

TRANSATLANTYK odwiedziło w tym roku 62 tys. osób, czyli o jedną trzecią więcej niż w rok wcześniej.

 
Koncert Yoko Ono na Festiwalu TRANSATLANTYK

Koncert Yoko Ono był jednym z najwspanialszych muzycznych wydarzeń tegorocznego TRANSATLANTYKU

 
"Władysław Zamoyski Zakopane Morskie Oko" - Premiera filmu o Władysławie hr. Zamoyskim


Helena z Lubomirskich

Stanisława Gawrońska


Z rękopiśmiennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej wypływa na światło dzienne opracowanie przygotowane w latach 1939 - 1945 przez Helenę z Lubomirskich Stanisławową Gawrońską (1870 -1950).

Zażydzenie Galicji, temat dla socjologa, uderzyło Zamoyskiego przybywającego z Zachodu z siłą trudną do zrozumienia dla ogółu, który urodził się i wzrósł w światopoglądzie poczytującym Żyda za nieodzowny organ gospodarczy. Ból, z którym mówił, iż przeszło 30% ziemi w Galicji jest w ręku Żydów, bądź jako dzierżawców, bądź jako właścicieli, mamy przed oczami, jakby to było wczoraj. Stanął do walki; wysiłki czynił homeryczne, na pojedynczych odcinkach wybitne uzyskiwał powodzenie, ale rzecz prosta pojęć ogólnych przemienić nie mógł, i dalej, już w niepodległej Polsce, stwierdzić można było w Galicji dużo dzierżawców Żydów w czołowych magnackich majątkach.
 
Zmarł David Warren Brubeck - legenda jazzu

Urodził się 6 grudnia 1920 roku w Concora, zmarł 5 grudnia 2012 roku w Norwalk. Gdyby nie było 1956 roku, walk z komuną w Poznaniu, Brubek nigdy nie przyjechałby do Polski. Dlatego warto przeczytać artykuł Jana Nowaka jeziorańskiego, który zamieszczamy obok "Rok 1956 to początek upadku komunizmu w Polsce". To wtedy nowa władza komunistyczna pozwoliła przyjechać ze swoim zespołem do Polski Brubekowi.

 
Leszno
Kultura i sztuka
14.12.2007.

Dane statystyczne miasta Leszno.

Ratusz w Lesznie.

Słynny deptak leszczyński wyłożony granitowymi płytami.
To gwarantuje idealną czystość.

Piękne kamienice odnowione.

Obszar

Powierzchnia całkowita w km2 31,9

Ludność

Ogółem 63 970, w tym:

• mężczyźni 30 490

• kobiety 33 480

Gęstość zaludnienia na km2 2 005

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 1,29 promila

dla Polski - 0,10 promila

Saldo migracji - 51 osób

Ludność według wieku:

• wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 12 911

• wiek produkcyjny (18 - 59/64 lata) 42 372

• wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 8 687


Mieszkania

Liczba mieszkań: 21 809

W tym stanowiące własność:

• spółdzielni mieszkaniowych 8 843

• osób fizycznych 9 103

• gminy 2 640

• zakładów pracy 742

• TBS 251

• innych podmiotów 230

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (w m2) 23,80

Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu 2,93

Mieszkania oddane do użytku 167

Pozwolenia na budowę nowych obiektów mieszkalnych:

• jednorodzinnych 117

• wielorodzinnych 16

Wydatki z budżetu na remonty budynków komunalnych (w zł) 1 043 270,-


Gospodarka - podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych objętych rejestrem gospodarki narodowej REGON 8 525

• w tym: z kapitałem zagranicznym 112

• w tym: udział podmiotów zatrudniających do 9 osób 94%

Zatrudnienie
Dane dla jednostek zatrudniających powyżej 9 osób - Liczba pracujących 18 758


Zastanówmy się

W Lesznie mamy zarejestrowanych 8,525 firm. Ogółem mieszkańców jest 63,970 minus wiek przedprodukcyjny (0 - 17) 12,911, minus wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 8,687. Czyli (mieszkańcy 63,970 minus 21,598 = 42,372 osób zdolnych do pracy). 42,372 zdolnych do pracy osób podzielmy przez firmy 8,525 - to na jedną firmę przypada 5 osób. Ten wskaźnik pokazuje aktywność gospodarczą mieszkańców Leszna. Dlatego nie dziwimy się, że Leszno ma 30 tys. pojazdów. Jeden pojazd przypada na zaledwie dwóch mieszkańców. Przypomnę, że rok 2007 to szybko spadające bezrobocie, to świadczy, że firmy się rozwijają. Leszno ma 21,809 mieszkań, czyli na jedną osobę przypada 23,8 m2 jest to już europejski wskaźnik. A przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie wynosi 2,93. Zjawiska rozwoju Leszna są widoczne, dlatego miasto swoim wyglądem dziś przypomina miasta Bawarii. Tu w Lesznie nie ma grafficiarzy, którzy w tak bezmyślny sposób niszczą Poznań. Leszczyński patriotyzm to dbanie o swoje miasto. Powiat Leszczyński i całe dawne województwo Leszczyńskie to wzorowe rolnictwa. To wszystko razem tworzy spójną całość i w najbliższych latach przewidujemy zdecydowaną poprawę płac i dalszy rozwój Leszna.


Wynagrodzenie

• Przeciętne miesięczne wyn. brutto (w zł) - 2 047

• Przemysł 1 871

• Handel i naprawy 1 808

• Hotele i restauracje 1 385

• Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 2 042

• Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna 1 774

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) - średnia krajowa 2 380


Bezrobocie

Liczba bezrobotnych w Lesznie 3 214

• w tym udział kobiet 61%

• Stopa bezrobocia w Lesznie 11,0%

• wskaźnik dla kraju 17,6%

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »