Muzeum Narodowe działa i czeka na dotacje
13.11.2009.

Są tematy, które wracają niczym bumerang. Do nich należy poznańskie Muzeum Narodowe wraz ze swoimi oddziałami. Instytucja ogromna, toteż i bagaż spraw - wielki.

Ratusz dla miasta, co dziwne nie jest przez turystów odwiedzany. Czy Ratusz jest zabezpieczony przed pożarem? Schody są drewniane.

Ratusz dla miasta, co dziwne nie jest przez turystów odwiedzany. Czy Ratusz jest zabezpieczony przed pożarem? Schody są drewniane.

Rogalin cały odnowiony, teraz należy go zagospodarować, żeby ludzi mogli go zwiedzać. Ale potrzebne są pieniądze

Rogalin cały odnowiony, teraz należy go zagospodarować, żeby ludzi mogli go zwiedzać. Ale potrzebne są pieniądze

Gmach główny Muzeum piękny, ale należy go odnowić, to jest centrum Poznania, a obok odnowiony hotel Bazar

Gmach główny Muzeum piękny, ale należy go odnowić, to jest centrum Poznania, a obok odnowiony hotel Bazar

Rogalin Cały odnowiony, teraz należy go zagospodarować, żeby ludzie mogli go zwiedzać. Ale potrzebne są pieniądze.

W zespole pałacowo-parkowy w Rogalinie zakończono pierwszy etap prac rewaloryzacyjno-modenizacyjnych. Fundusze pochodziły z tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zasilanego (w ramach funduszy unijnych) przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Tu trzeba koniecznie napisać, że wykonano,,kawał dobrej roboty” (w terminie i zgodnie z harmonogramem), polegający na remoncie generalnym instalacji, wykonaniu prac budowlanych w głównym korpusie, konserwatorskich, sztukatorskich, zamontowaniu klimatyzacji i wentylacji w Galerii Obrazów. Prace trwały dwa lata!

I wydawało się, że skoro chodzi o kontynuowanie przedsięwzięcia, co było jednym z kryteriów przemawiającym za przyjęciem kolejnego wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych to zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Ta druga faza prac miała przywrócić niejako pałac,,do życia” poprzez m.in. wyposażenie głównego gmachu, odtworzenie historycznych wnętrz i otoczenia w kształcie jaki nadali mu właściciele do przełomu XIX i XX wieku. Rogalin pokazywałby więc jak żyli i funkcjonowali mieszkańcy rezydencji, jak były wyposażone poszczególne pomieszczenia itd. W ten sposób spełniałby Rogalin wymogi współczesnego muzealnictwa:, które zmierza do ożywienia muzealnych zbiorów. W projekcie drugiej fazy prac uwzględniono też potrzeby turystów (m.in. miałoby powstać zaplecze hotelowo-gastronomiczne) w tym osób niepełnosprawnych.

Tak więc wniosek spełniał wszystkie wymagania programu Infrastruktura i Środowisko 11-1. Tymczasem, ku zdumieniu i zaskoczeniu muzealników, wniosek odrzucono. Co prawda o ile wcześniej nie znalazł się on nawet na liście rezerwowej, teraz nań trafił. Być może przejdzie na listę projektów kluczowych. Na razie jednak Rogalin pozostaje niedostępny dla zwiedzających. A rozczarowani muzealnicy czekają na... rozwój sytuacji. Dyrektor Muzeum Narodowego prof. dr. hab. Wojciech Suchocki mówi, że będzie szukał innych możliwości realizacji rogalińskiego projektu.

Gmach główny Muzeum piękny, ale należy go odnowić, to jest centrum Poznania, a obok odnowiony hotel „Bazar”

W gmachu głównym poznańskiego Muzeum Narodowego też się wiele się dzieje.

-Zakonserwowaliśmy hol główny, oddaliśmy do celów ekspozycyjnych całość powierzchni, która pierwotnie była do tego przeznaczona, wyprowadzając wszystkie biura, magazyny - wymienia dyrektor Suchocki. - Do końca roku chcemy zakończyć sprawy związane z otwarciem przygotowywanej ekspozycji sztuki starożytnej. Co równie istotne, wyposażyliśmy we wszelkie niezbędne instalacje stary gmach - jest sklimatyzowany, założono instalacje zabezpieczające. Dotyczy to starego i nowego gmachu. Była to spora inwestycja i jest ona w pełni zakończona.

-Czas zatem na elewację gmachu głównego Muzeum. Straszy brudem...

-Tę kwestię ujęliśmy w  naszym wniosku do Funduszy Europejskich. On miał trzy podstawowe składniki. Pierwszy a dla nas zasadniczy to była możliwość uruchomienia jeszcze jednej galerii - na poddaszu od strony Alei Marcinkowskiego, pomyślanej jednocześnie tak, aby miała odrębny dostęp, i mogła być używana zarówno jako część ekspozycji w starym gmachu oraz jako odrębna o nieco specyficznych funkcjach galeria. To wiązało się z częścią projektu, który zarówno zapewniał zewnętrzną komunikację i dostęp do galerii jak i uwzględniał pomieszczenie uzupełniające - jakby recepcję w Muzeum nad dachem nowego skrzydła. Trzecia część wniosku dotyczyła konserwacji elewacji. To nie tylko kwestia oczyszczenia. Mamy przecież i mozaiki, i sgraffito od strony ulicy Ludgardy. Są zniszczone fragmenty - w niektórych miejscach jeszcze pamiętające działania wojenne. Program konserwacji, opracowany kilka lat temu, został wprowadzony do tego projektu o którym wspomniałem na wstępie. Niestety nie dostaliśmy się na przygotowane przez nasze Ministerstwo listy.

Być może w niedalekiej przyszłości tematem-bumerangiem przestaną być niewykorzystane kamieniczki na Starym Rynku. Projekt utworzenia w nich Muzeum Wnętrz Mieszczańskich ma już wiele lat... Według założeń miało ono być elementem rozbudowanego Muzeum Historii Miasta Poznania, znajdującego się w Ratuszu a będącego oddziałem Muzeum Narodowego. Tymczasem miasto powtórzyło ochotę przejęcia Ratusza.

-Rzeczą logiczną jest, że powinno dokonać się to wraz z istniejącym Muzeum Historii Miasta - łącznie z kamieniczkami i kamienicą przy ul. Klasztornej łącząca się z nimi przez podwórze. Mam nadzieję, że nie będzie rozbieżności co do koncepcji rozbudowanego Muzeum Historii Miasta jako jednego zespołu muzealnego - mówi dyrektor Muzeum Narodowego. - Według mojej wiedzy do końca przyszłego roku prawdopodobnie zakończą się kwestie formalne regulujące proces przejmowania Ratusza przez miasto.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826