Osiągnięcia Gminy Mieścisko
Autor: Redakcja   
17.03.2010.

Ogółem działa tu około 280 podmiotów gospodarczych. Jednym z najważniejszych priorytetów gminy są warunki bytowe mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego. Corocznie na ten cel gmina przeznacza znaczną cześć - ok. 25% swego budżetu, a także pozyskuje środki z innych źródeł. Starania władz są wyjątkowo skuteczne, dzięki czemu systematycznie modernizowana i rozbudowywana jest infrastruktura.

W gminie nie ma żadnych problemów z wodą, gdyż, oprócz kilku, wszystkie gospodarstwa podłączone są do sieci wodociągowej. Prawie połowa gospodarstw w gminie (Mieścisko 100%, Popowo Kościelne 60%) ma przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Dla poprawy czystości powietrza atmosferycznego dokonano zmiany ogrzewania węglowego na olejowe lub gazowe w obiektach użyteczności publicznej i szkołach. Z wszechstronnych działań na rzecz ochrony środowiska warto wymienić systematycznie.

Dziś gmina Mieścisko jest dobrym wzorem do naśladowania. Mieszkańcy mają dobre warunki naturalne żeby żyć w czystym środowisku. To też zasługa samorządu i Wójta Andrzeja Banaszyńskiego.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826