Strategia rozwoju infrastrukturalnego WIELKOPOLSKIEJ GILDII ROLNO-OGRODNICZEJ SA
Autor: Redakcja   
24.11.2008.

Zamierzenia na przyszłość

Zamierzenia i plany na przyszłość wynikają z procesów globalizacji rynku produktów ogrodniczych. Proces ten wymusza na rynkach hurtowych określone procesy dostosowawcze. Na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej polegać one będą przede wszystkim na: zwiększeniu zakresu oferowanych produktów i usług; rozwijaniu infrastruktury i systemów zapewniających utrzymanie jakości produktów, inspirowaniu i popieraniu inicjatyw dotyczących koncentracji produkcji; rozwijaniu sfery towarzyszącej rynkowi i wzmocnieniu działań na rzecz wspierania operatorów w zakresie promocji oferowanych przez nich produktów i usług.

 WGRO SA

Zarząd WGRO S.A. mając na uwadze zmieniające się otoczenie konkurencyjne, wymagania oraz oczekiwania uczestników rynku opracował kompleksowy projekt rozwoju infrastrukturalnego. Kierunki tego rozwoju zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą a opracowany dokument zostanie zaprezentowany uczestnikom rynku w IV kwartale 2007 roku.

Strategia ta przewiduje:

  • rozwój branżowy rynku,
  • stworzenie nowych powierzchni magazynowo – chłodniczych,
  • udostępnienie nowych powierzchni handlowych,
  • stworzenie nowych rozwiązań komunikacyjno – logistycznych.

Działania te mają na celu zwiększenie konkurencyjności rynku poprzez polepszenie warunków handlowych dla sprzedających i kupujących, zwiększenie asortymentu towarowego oraz spełnienie wymogów sanitarnych w obrocie żywnością.

W ramach realizacji strategii przewiduje się:

  • dla producentów rolnych - halowe rozwiązania infrastrukturalne (zakładające poprawę warunków i infrastruktury handlu),
  • dla operatorów branży spożywczej (nabiał, mięso, ryby, produkty spożywcze opakowane) – modernizacja istniejącego i budowa nowego kompleksu handlowego,
  • dla operatorów branży florystycznej – nowe powierzchnie handlowe,
  • dla kupujących – stworzenie rozwiązań infrastrukturalnych polepszających warunki zakupów.

Te nowe zadania wymagają rozszerzenia powierzchni rynku. Wszystko wskazuje na to , że kilkuletnie starania o pozyskanie nowych terenów w pobliżu WGRO zakończą się nareszcie po kilku latach sukcesem.

Redakcja:

Gildia chce ten teren kupić, ale miasto od 5 lat nie opracowało planu, gdzie mają być drogi i też linia tramwajowa. Panowie z Zarządu Miasta, to jest po prostu skandal. Gildia była najlepszą firmą w Polsce, ale jak się nie rozwija, to przegrywa z innymi miastami. Miasto może nie budować dróg, linii tramwajowej, ale nie może blokować inwestycji. Ażeby rozbudować Gildię, musi być opracowany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826