Tereny inwestycyjne oferowane przez gminę miejską Wągrowiec
Autor: Redakcja   
19.06.2009.

Lp.

Teren inwestycyjny

Powierzchnia

Przeznaczenie

Uzbrojenie

Własność

Uwagi

1.

Działka przy ulicy Projektowanej,

5,7484 ha

Usługi i działalność produkcyjna

TAK

Gmina Miejska Wągrowiec

2.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

19,5 ha

Działalność przemysłowa

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

TAK

Gmina Miejska Wągrowiec

Linia energetyczna 110 kV w bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwość powiększenia terenu o przylegające działki – nawet do 95 ha. *

3.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

5,03 ha

Działalność przemysłowa

Teren posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

TAK

Prywatna*

4.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

3,9668 ha

Działalność produkcyjna i usług wytwórczych

TAK

Prywatna

Linia energetyczna 110 kV w bezpośrednim sąsiedztwie. *

5.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

1,251 ha

Działalność produkcyjna i usług wytwórczych

TAK

Prywatna

Linia energetyczna 110 kV w bezpośrednim sąsiedztwie. *

6.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

4,5538 ha

Działalność produkcyjna i usług wytwórczych

TAK

Prywatna

Linia energetyczna 110 kV w bezpośrednim sąsiedztwie. *

7.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

6,0606 ha

Działalność produkcyjna i usług wytwórczych

TAK

Prywatna

Linia energetyczna 110 kV w bezpośrednim sąsiedztwie. *

8.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

7,1641 ha

Działalność usługowa i produkcyjna

TAK

Prywatna*

9.

Teren przy ulicy 11 listopada (obwodnica miast)

12,5339 ha

Działalność przemysłowa i usługowa

TAK

Prywatna

Linia energetyczna 110 kV w bezpośrednim sąsiedztwie. *

10.

Teren przy ulicy Gnieźnieńskiej (sąsiedztwo obwodnicy)

1,8217 ha

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

TAK

Prywatna*

* Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz dróg wylotowych na Poznań, Gniezno i Bydgoszcz.

Tereny inwestycyjne oferowane przez gminę miejską Wągrowiec
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826