Wstęp statutu Zakładów Kórnickich
Redaktor: Administrator   
26.09.2013.
Wstęp statutu, akt donacyjny, o którym pisze Żeromski, że „winien być czytany w szkołach na równi z arcydziełami wieszczów narodowych"

hr Władysław Zamoyski


Władysław Zamoyski wraz z siostrą Marią Zamoyską wyzbywają się swojego mienia na rzecz narodu. Całe nasze dobra należą do utworzonej Fundacji pod nazwą: ZAKŁADY KÓRNICKIE, które mają pomnażać i rozwijać ten majątek dla dobra Polski. Dziś Zakłady Kórnickie działają, ale majątek Władysława Zamoyskiego został w wielkiej części rozkradziony.

Wstęp statutu Zakładów Kórnickich
Już dawno, za czasów niewoli, postanowiliśmy to, cośmy posiadali, tak zabezpieczyć, był i nadal polskiej służyło sprawie. Dzisiaj, gdy możemy się zwrócić do Sejmu, do Senatu i do Rządu Polskiego, składamy przed nimi prośbę, by raczyli zamierzonemu przez nas dziełu zapewnić opiekę Rzeczypospolitej i potwierdzić załączony tu statut. Od rozbioru Polski każde powstanie Narodu, celem odzyskania utraconej niepodległości, jakiś przyniosło zaszczyt rodzinie właścicieli Komika: śmierć lub wyrok śmierci na Działyńskiego. My, którym ostatni z nich spuściznę swą przekazał, wydaleni z Kórnika przez Niemców, od długiego, bo trzydziestu kilkuletniego szeregu lat, niejedną musieliśmy przerwać rozpoczętą pracę. Nie mogliśmy niejednego tak wykonać, jak byśmy pragnęli. Mamy jednak nadzieję, że jak uzyskamy potwierdzenie tu przedstawionego statutu, pozwolenie, by majątki nasze nieruchome tak odziedziczone, jak na wrogach zdobyte, zostały zapisane na niepodzielną własność narodową i zapewnienie, że one pozostaną polem pracy polskiej i chrześcijańskiej, a że zarząd Zakładami już w tych majątkach istniejącymi lub mającymi w nich powstać, oddany będzie w ręce ustanowionego tym statutem Kuratorium - to się niejedno da uzupełnić, niejedno uskutecznić na chwałę i pożytek Ojczyzny. Dla zaznaczenia stosunku „Zakładów Kórnickich" do Kościoła i Ojczyzny pragnęlibyśmy gorąco, by patronat nad „Zakładami Kórnickimi" przyjąć raczyli Prezydent Rzeczypospolitej i X. Prymas, do których, jak i do Ich Następców, pełni wiary i nadziei zwracamy się z prośbą serdeczną, by łaskawą raczyli otoczyć opieką dzieło, powstałe z gorącego umiłowania Ojczyzny i z pragnienia, by tych Zakładów praca nie przestała za Bożą pomocą, przy udziale synów wszystkich ziem polskich, w najdalsze czasy polskiej służyć sprawie. Do Kuratorów, do członków Zarządu, do przyszłych Naczelników, Kierowników Zakładów i poszczególnych działów, którzy jakikolwiek udział brać będą w pracy przez Zakłady Kórnickie podjętej, zwracamy się z równie serdeczną prośbą, by strzec raczyli Zakłady Kórnickie przed każdym, którego by nie polecały jego dzielność, zdolność, roztropność, nieskalane ręce, przed wszystkim, co by najlżejszą Krajowi ujmę przynieść mogło, pamiętając, że na pracowniach, które się w ich ręce oddaje, a które z wielu wysiłków i poświęceń powstały, od długiego szeregu lat wrzała praca licznych Polaków i Polek w Imię Boże w służbie Polski.

W Warszawie, 16 lutego 1924.

Marja Zamoyska

Władysław Zanioyski

Domagamy się zwrotu zagarniętych dóbr, które dzisiaj są w innych celach niż Zakłady Kórnickie.

-Pałacu Działyńskich w Poznaniu

-Zamek w Kórniku

-Arboretum w Kórniku

-Biblioteka Kórnicka

To wszystko dziś należy do Warszawy, a nie Wielkopolski.

Wszyscy użytkujący dobra kórnickie, ziemie, lasy muszą płacić czynsz dzierżawny, bo nadal w świetle prawa właścicielem tych ziem są Zakłady Kórnickie. O tym też zapomina Zakopane.

Te sprawy muszą przeprowadzić posłowie w Sejmie z Wielkopolski. Bezprawie komunistyczne nie może trwać wiecznie. Już ponad 20 lat budujemy demokratyczną Polskę, gdzie prywatna własność jest podstawą fundamentu państwa demokratycznego.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484