Centrum kongresowo-biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otwarte
Autor: Redakcja   
21.01.2008.

Miasteczko uczelniane Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozrasta się w imponującym tempie. Na trwałe wpisał się w krajobraz dzielnicy Grunwald efektowny budynek Collegium Stomatologicum przy ulicy Bukowskiej. Teraz nieomal na naszych oczach wyrósł potężny gmach Centrum Kongresowo-Bibliotecznego zlokalizowany przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 37.

Centrum biblioteczno - kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Centrum biblioteczno - kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Nowoczesna aula wykładowa, którą można przedzielić na dwie części

Nowoczesna aula wykładowa, którą można przedzielić na dwie części

Nowy obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków. Stąd też wynikała konieczność dostosowania koncepcji bryły i fasady nowopowstającej budowli do ciągu zabudowy w stylu modernizmu panującego w latach międzywojennych. Głównymi projektantami zostali: mgr im. arch. Grzegorz Sadowski, mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska i mgr inż. arch. Monika Wojtczyk ze Spółki Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska w Poznaniu. Wnętrza zaprojektował architekt wnętrz Miron Regulski. Projekt został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministnl Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Obejmuje on budynek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o łącznej powierzchni 10782 m kw. Powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy wynosi 3508 m kw., powierzchnia niezabudowanej działki wraz z jezdniami, parkingami, chodnikami i terenem zielonym wynosi 6611 m kw. centrum Kongresowo-Biblioteczne, to obiekt o rzucie w kształcie litery "L". Z uwagi na bogactwo architektoniczne i zróżnicowanie przestrzenne stojącego obok Collegium Stomatologicum nie jest kolejna dominantą w najbliższej okolicy, ale raczej spokojnym tłem dla ciągu komunikacyjnego ulicy Przybyszewskiego. Takie elementy architektoniczne jak linia zabudowy nowego obiektu, skala jego wysokości a także podział elewacji i dobór szlachetnych materiałów wykończeniowych w postaci naturalnego piaskowca nawiązują do całego stylu zabudowy Grunwaldu i uwzględniają kontynuację gzymsów sąsiednich domów mieszkalnych. Zakończony I etap robót budowlanych pozwolił doprowadzić do stanu końcowego wszystkie elewacje budynku i dużą część otoczenia. Na podkreślenie zasługuje wkomponowanie wjazdów do parkingów nadziemnych i podziemnych oraz ciągów pieszych z przebudowaniem przejścia przez bardzo ruchliwą ulicę Przybyszewskiego wraz z zainstalowaniem nowej instalacji sygnalizacyjnej przejścia "na żądanie". Zwiększa to nie tylko płynność ruchu w rejonie dojazdu, ale wraz z kamerami monitoringu zainstalowanymi w Centrum Kongresowo-Bibliotecznym zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z nowej inwestycji poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Cały obiekt posiada wszelkie udogodnienia w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Pierwszy etap, który został oddany do eksploatacji 3 października 2007 roku obejmuje powierzchnię użytkową 3290 m kw. Zawiera on salę audytoryjną na 928 miejsc z 4 kabinami dla tłumaczy, salę posiedzeń Senatu UMP na 60 miejsc, pomieszczenia pomocnicze oraz dwa dźwigi osobowe.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826