Absurdy przypadkowości
Autor: mgr Henryk Stander (prawnik)   
03.10.2008.

Dotychczasowy stan jest, w części dotyczącej nazewnictwa, wadliwy, a w części kompetencyjnej wręcz szkodliwy. Wadliwość w zakresie nazewnictwa urzędów poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego polega przede wszystkim na braku konsekwencji. Urzędy te są określane przez rzeczowniki lub przymiotniki, a nazwa Starostwo Powiatowe stanowi w ogóle jakiś niezrozumiały wyjątek. Również nazwy: Marszałek Województwa i Urząd Marszałkowski wydają się sztuczne.

Nazewnictwo to jest niespójne i robi wrażenie chaosu i przypadkowości. Nowe nazwy urzędów, wolne od przedstawionych wad, powinny być następujące:

  • Urząd Gminy (Miejski, Miejsko-Gminny)
  • Urząd Powiatowy
  • Urząd Wojewódzki

Zatem, konsekwentnie, organem samorządowym województwa powinien być wojewoda. Natomiast występująca szkodliwość polega na kuriozalnym stanie dwuwładzy pomiędzy wojewodą, a marszałkiem i dalej – dwoma urzędami: wojewódzkim i marszałkowskim. Obecny stan jest szczególnie uciążliwy, gdy w danym województwie samorząd reprezentuje odmienną opcję polityczną niż rząd.

A więc, województwo powinno mieć charakter wyłącznie samorządowy, a rząd być reprezentowany przez Przedstawiciela Rządu, w randze ministra, wspomaganego przez Biuro Przedstawiciela Rządu.

Wydaje się, że te stosunkowo niewielkie zmiany, likwidowałyby nieznośne wrażenie prowizorki, a utworzone nowe uregulowania w sposób istotny i względnie trwały, usprawniałyby system sprawowania władzy.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484