Aleksander Kwaśniewski poprzez konstytucję III RP zahamował rozwój samorządów
Autor: Zarząd RRW   
17.06.2009.

Po pierwsze poprzez Art. 164 kazał Kwaśniewski zapisać, że jednostka samorządu terytorialnego jest gmina. Miało być zapisane w konstytucji, że samorząd jest w gminie, powiecie i województwie. Ażeby utrudnić działanie samorządu ten mędrzec wymyślił Art. 152.1 Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

W ten sposób konstytucja natychmiast zahamowała reformy samorządowe, mieliśmy samorząd w gminie, a województwa były rządowe. To wtedy zadano mu pytanie kiedy będziemy mieli samorząd w powiecie i województwie? Rząd Jerzego Buzka ustawami zwykłymi powołał powiaty i po walce został zmuszony do powołania 16 województw, zamiast 9 regionów, (ustawy zwykłe, to są takie ustawy, które można w każdej chwili zmienić?) Dorn, chciał zlikwidować powiaty i powołać 35 województw. Zrobił by to, ale Unia zaprotestowała, że nie da pieniędzy Polsce na rozwój. I tak powstał samorząd wojewódzki z marszałkiem na czele i rozpoczęła się 10-letnia walka o kompetencje między Wojewodą a  Marszałkiem. Myśleliśmy, że ten bałagan kompetencyjny załatwi rząd D.Tuska? Ale przykro to stwierdzić, ustawy nadal nie ma. Co dziś trzeba zrobić? Rozliczyć z dochodów i wydatków 16 województw i deficytowe województwa przesunąć do silniejszych. Polska musi mieć 9 regionów. Powiatom dać udział w podatkach państwa. Jeżeli z tego podatku nie wyżyją, stopniowo je likwidować. Polska powinna mieć powiatów nie więcej niż 100. To będzie proces dość długotrwały. Gdy powstaną już regiony, to 60 proc. wszystkich podatków państwa łącznie z Vatem zostaje w regionach. Wtedy regiony miedzy sobą będą rywalizowały, a rozwój gospodarczy będzie szybki. A rząd mając 40 proc. pieniędzy z całej Polski, może pomagać słabszym regionom. Żeby dobrze działało prawo, to pierwszą Izbą jest Sejm a drugą Izbą jest Senat, który zajmuje się prawem samorządowym. Bez zmiany myślenia, bez nowoczesnej wizji Polski nie dogonimy Europy. Co najgorsze nie ma dziś w Polsce partii, która by tak pragmatycznie myślała w sprawach samorządu. Nadal dominuje centralizacja warszawska.

Oto fragmenty konstytucji III RP, które hamowały rozwój samorządu:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997r.
(Dz.U. Nr 78, poz.483)

Rozdział VI
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
ART.152.

Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.

Rozdział VII
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ART.164.

1. Podstawową jesdnostką samorządu terytorialnego jest gmina.

2. Inne jednostki samorządu regionalnego, albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.

3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826