ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Aleksander Kwaśniewski poprzez konstytucję III RP zahamował rozwój samorządów
Autor: Zarząd RRW   
17.06.2009.

Po pierwsze poprzez Art. 164 kazał Kwaśniewski zapisać, że jednostka samorządu terytorialnego jest gmina. Miało być zapisane w konstytucji, że samorząd jest w gminie, powiecie i województwie. Ażeby utrudnić działanie samorządu ten mędrzec wymyślił Art. 152.1 Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

W ten sposób konstytucja natychmiast zahamowała reformy samorządowe, mieliśmy samorząd w gminie, a województwa były rządowe. To wtedy zadano mu pytanie kiedy będziemy mieli samorząd w powiecie i województwie? Rząd Jerzego Buzka ustawami zwykłymi powołał powiaty i po walce został zmuszony do powołania 16 województw, zamiast 9 regionów, (ustawy zwykłe, to są takie ustawy, które można w każdej chwili zmienić?) Dorn, chciał zlikwidować powiaty i powołać 35 województw. Zrobił by to, ale Unia zaprotestowała, że nie da pieniędzy Polsce na rozwój. I tak powstał samorząd wojewódzki z marszałkiem na czele i rozpoczęła się 10-letnia walka o kompetencje między Wojewodą a  Marszałkiem. Myśleliśmy, że ten bałagan kompetencyjny załatwi rząd D.Tuska? Ale przykro to stwierdzić, ustawy nadal nie ma. Co dziś trzeba zrobić? Rozliczyć z dochodów i wydatków 16 województw i deficytowe województwa przesunąć do silniejszych. Polska musi mieć 9 regionów. Powiatom dać udział w podatkach państwa. Jeżeli z tego podatku nie wyżyją, stopniowo je likwidować. Polska powinna mieć powiatów nie więcej niż 100. To będzie proces dość długotrwały. Gdy powstaną już regiony, to 60 proc. wszystkich podatków państwa łącznie z Vatem zostaje w regionach. Wtedy regiony miedzy sobą będą rywalizowały, a rozwój gospodarczy będzie szybki. A rząd mając 40 proc. pieniędzy z całej Polski, może pomagać słabszym regionom. Żeby dobrze działało prawo, to pierwszą Izbą jest Sejm a drugą Izbą jest Senat, który zajmuje się prawem samorządowym. Bez zmiany myślenia, bez nowoczesnej wizji Polski nie dogonimy Europy. Co najgorsze nie ma dziś w Polsce partii, która by tak pragmatycznie myślała w sprawach samorządu. Nadal dominuje centralizacja warszawska.

Oto fragmenty konstytucji III RP, które hamowały rozwój samorządu:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997r.
(Dz.U. Nr 78, poz.483)

Rozdział VI
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
ART.152.

Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.

Rozdział VII
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ART.164.

1. Podstawową jesdnostką samorządu terytorialnego jest gmina.

2. Inne jednostki samorządu regionalnego, albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.

3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »