ARTYKUŁY
Z KATEGORII
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Absurdy przypadkowości

Dotychczasowy stan jest, w części dotyczącej nazewnictwa, wadliwy, a w części kompetencyjnej wręcz szkodliwy. Wadliwość w zakresie nazewnictwa urzędów poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego polega przede wszystkim na braku konsekwencji. Urzędy te są określane przez rzeczowniki lub przymiotniki, a nazwa Starostwo Powiatowe stanowi w ogóle jakiś niezrozumiały wyjątek. Również nazwy: Marszałek Województwa i Urząd Marszałkowski wydają się sztuczne.

 
Gminy są wyjątkiem

Jednym z licznych organów prowadzących procedurę tworzenia budżetu jest Gmina. Gmina realizuje zadania publiczne(o znaczeniu lokalnym), a więc do zakresu działania gminy należą sprawy związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Zaspokojenie tych potrzeb przestaje być domeną państwa. Gmina wykonuje te zadania w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa, czyni to na własną odpowiedzialność, co z kolei oznacza, że staje się ona samodzielnym podmiotem, a państwo(rząd) – poza przypadkami określonymi w przepisach – nie może wkraczać w sferę jej działalności.

 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji
Autor: Redakcja   
25.01.2018.

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

mgr. Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan oraz Prof. Jerzy Stępień wybitny prawnik zwolennik Polski regionalnej.


-Polska ma 16 regionów samorządowych

-Samorząd jest w gminach powiatach i regionach

-Samorządy żyją z podatków państwa (CIT, PIT, VAT i Akcyza) w regionach bo tam są one wypracowywane.

60%wszystkich dochodów Państwa Polskiego zostaje w regionach, bo tam są one wypracowywane.

Podział podatków w regionie:

-Gmina dostaje 60% podatków ze swojej gminy

-Powiat dostaje 27% podatków ze swoich gmin

-Region dostaje 13% podatków ze swoich wszystkich gmin

Region 40% swoich podatków przekazuje rządowi centralnemu w stolicy kraju.

Każda gmina musi mieć ponad 30 tys. mieszkańców

Każdy powiat musi mieć ponad 200 tys. mieszkańców.

Podział na gminy i powiaty odbywa się pod nadzorem Regionu.

W każdym regionie jest samorząd gospodarczy, każda firma przekazuje samorządowi gospodarczemu 1% zysków miesięcznie.

Województwa rządowe są likwidowane i przeniesione do Ministerstwa Administracji.

Każdy region ma Regionalną Kasę Chorych. Składki na zdrowie zostają w regionie. Region sam organizuje sobie służbę zdrowia, gdy występuje brak pieniędzy to do służby zdrowia dopłaca Region i to on może spowodować częściowe dopłaty do usług zdrowotnych.

Panie Prezydencie
Tych zapisów nie wprowadzi Pan do konstytucji, bo na to nie pozwolą elity z Warszawy, które żyją kosztem całej Polski. Pan te zapisy by mógł wprowadzić, gdyby stolica Polski była w Poznaniu albo w Krakowie.
 
następny artykuł »