ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Co to jest autonomia?
03.10.2008.

Projekt Ustawy budżetowej na rok 2008

Projekt Ustawy budżetowej na rok 2008

 • Dochody 281,603.096 tys. zł
 • Wydatki 310, 443.096 tys. zł
 • Wzrost PKB – 5,5 proc
 • Deficyt w 2008 roku ma wynieść 28,630.000 tys. zł.
 • Podatek od towarów i usług (VAT) 111,700.000 tys. zł, czyli o 13,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 27,150.000 tys. zł, czyli o 15,5 proc. więcej niż w roku poprzednim.
 • Podatek od osób fizycznych (PIT) wyniesie 36,154.000 tys. zł, (jest o 3,3 proc. większy niż w 2007r.)

Więc jak z tego wyliczenia widzimy, najważniejszy podatek, to VAT, potm PIT i CIT.

Dochód 281,603.096 tys. zł. Gdyby w Polsce była autonomia, to samorzady by dostały 60 proc. podatków 168,600.000 tys. zł

Czyli rząd centralny by miał 113,000.000 tys. zł.

 • Utrzymanie rzadu, Sejmu i Senatu
 • Wojska
 • Policji Kryminalnej
 • Straży Granicznej
 • Szkół Wyższych
 • Pomoc finansowa regionom słabszym

Uwaga!

Służba Zdrowia ma swój budżet, jest to procent podatków pokrywanych przez wszystkich z podatku od osób prawnych. Chciałem Państwu wyjaśnić pewne sprawy. Samorząd dziś czerpie dochody do działania z podatków. Państwo ustala ile podatków zostaje w gminie i województwie. Powiat nie ma udziału w podatkach państwa, co powoduje, że dostaje subwencje i dotacje. To komplikuje rozwój, bo nie ma swoich pieniędzy. Waldy Dzikowski powiedział, że chcą dać 4 proc. z podatku VAT samorządom. Ale Europa już dawno od subwencji i dotacji odeszła. Wprowadziła do regionów autonomię, więc co to jest ta autonomia.

W województwie (regionie) autonomicznym działa Sejm regionalny (niezależnie od nazwy, jaka mu się przypisze), z premierem na czele, który z urzędu wykonuje również funkcję reprezentacji rządu centralnego (może się nazywać wojewoda). Niezbędny tu jest pełen mechanizm parlamentarny, niezależnie od tego jaki zakres autonomii (ustawodawstwa) przypisany zostanie Sejmowi regionalnemu, a w jakim będzie on tylko wykonywał zadania publiczne,(administracyjne). Dopiero, gdy tak (czy podobnie) ukształtowana administracja samorządowa w terenie zacznie funkcjonować, myśleć ew. można o wprowadzeniu autonomii regionalnej. Autonomia to pieniądze. Regiony dostają 60 proc. wszystkich podatków tu na miejscu wypracowanych (CIT, PIT, VAT, AKCYZA). Te pieniądze dzieli region między gminy, powiaty i region. Wzrost dochodów zależy od dobrej pracy regionów. Ta sytuacja powoduje, że regiony szybko się rozwijają. Rząd ma 40 proc. dochodów z całej Polski na swoje wydatki. W Wielkopolsce sprawdza się powiedzenie:

"Praxis sine teoria sicut omnis sine via", czyli zmysł praktyczny bez wiedzy, bez teorii jest jak wóz, albo samochód bez drogi". Co Lech Kaczyński wie o regionach? A co wie o decentralizacji? Nic nie wie i zabiera głos, strasząc Polaków kataklizmem, jak będzie województwo się rządziło, za własne wypracowane dochody. Czy Prezydent Lech Kaczyński wie, że nie ma materialnej różnicy między administracją rządową a samorządową – obie sprawują administrację publiczną. Gdzie zatem należy szukać różnicy między tymi dwoma formami administracji publicznej i jaka jest istotna cecha norm regulujących działalność samorządową? Różnica ta leży w formie organizacji samorządu. Formą tą jest decentralizacja. Decentralizacja oznacza w najszerszym tego słowa znaczeniu tego rodzaju system prawny, w którym obok najwyższego centralnego źródła władzy tworzącego porządek prawny, istnieje większa ilość ośrodków tworzących normy mniej lub więcej samodzielne. Dlaczego regiony chcą decentralizacji, bo maja dość rządzenia Polską przez Warszawę. Bo decentralizacja to rozliczenie z dochodów każdego regionu, co do złotówki. Dziś domagamy się rozliczenia z dochodów 16 województw, a od powstania III Rzeczpospolitej ani razu województw nie rozliczono. Bo boją się prawdy, bo ona pokaże jak poszczególne województwa pracują, a które są w bezwzględny sposób okradane. Bo samorząd to pieniądze i o te pieniądze toczy się bezwzględna walka samorządów z centralną biurokracją. Czy centrum nie może zrozumieć, że socjalizmu mamy dość.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »