ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu
Redaktor: Redakcja   
29.06.2019.

Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

Partia rządząca wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, na PiS głosowało 45,38 proc. wyborców, Koalicja Europejska zdobyła 38,47 proc. głosów, a Wiosna 6,06 proc. Głos Wielkopolski na swoich łamach zaprezentował powyższą mapkę - interesują nas w niej dysproporcje pomiędzy Koalicją a PiS-em.

Frekwencja polaków, którzy udali się do urn w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego była można powiedzieć imponująca. Tylko czy dotyczy ona wzrastającej świadomości Polaków czy raczej wynikała z mobilizacji sił elektoratu popierającego przeciwstawne partie walczące o dusze obywateli dzieląc tym sposobem nasz kraj na dwie części ścianę wschodnią popierającą w większości PiS z wyróżniającym się okręgiem warszawskim popierającym Koalicję oraz część zachodnią naszego kraju zdecydowanie stanowiącą ostoję dla Koalicji Europejskiej. Nasz spór krajowy ujawnił się w wyborach do parlamentu europejskiego. Warto się zastanowić dlaczego Polska od dobrych kilkuset lat w swoich poglądach i rozwoju jest nadal podzielona na te dwa bloki wschodni i zachodni. Dlaczego na większą część społeczeństwa zachodniej Polski nie działają wyborcze obietnice PiS-u i pomimo iż Koalicja nie jest tworem idealnym zdaje się uosabiać dla tej części wyborców mniejsze zło. Dlaczego taką karierę na Wschodzie Polski robi PiS, co daje wyborcom czego nie dostają od innych? Pytań jest wiele. Ale myślę, że odpowiedzi same się nasuwają. Po pierwsze skala bezrobocia jest inna, rozwój gospodarczy jest inny, stopień laicyzacji. Działalność kościoła, który w różnych częściach Polski prezentuje różne poglądy i priorytety, stopień świadomości ludzi, tradycja, rozwój osobisty, no i co najważniejsze pieniądze oraz nawyki przeciętnego obywatela. Poprzednie rządy pozostawiły wyborców z tych trudniejszych terenów samym sobie słabo starając zjednać ich sobie. Natomiast PiS świetnie potrafi wykorzystywać niezadowolenie ludzi grać na ich emocjach i dawać im to czego potrzebują bezpieczeństwo,stabilizację, nienaruszalność tradycji, wzbudzać nieufność wobec obcych oraz nienawiść do odmienności w różnych wymiarach. Tym sposobem PiS utrzymuje swój stały elektorat na wschodzie. Ciekawe jak długo? Bo chyba kiedyś złamie się ich monopol na głoszenie jedynie słusznych idei. A co z nami na zachodzie jest nie tak? A to, że chcemy być wolni bez uprzedzeń, istnieć w strukturach europejskich. No ale cóż tych którzy się boją i mają kompleksy jest więcej i jak temu zaradzić?

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »