ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Polska – sierpień 2009 w statystyce GUS
13.11.2009.

Emerytów jest 5260,3 – przeciętna emerytura – 1668,14zł

Rolnicze emerytury 1420,0 – przeciętna emerytura 913,11

Renty 1316,5 – przeciętna renta – 1226,40

Renty rodzinne 1353,0 – przeciętna renta – 1449,10

RAZEM: 9 mln 345 tys. 800 osób.

Średnia emerytura wynosi 1530,92 (wzrosty 2009 oku o 3,5 %), w tym emerytury rolnicze, renty i renty rodzinne.

Rolnictwo sierpień 2009r.

  • Zbiory zbóż były w tym roku rekordowe i wyniosły 29,7 mln. t
  • Skup żywca rzeźniczego ogółem był o 6,6% mniejszy niż w analogicznym okresie ub. roku.
  • Nastąpił wzrost żywca drobiowego i wołowego (odpowiednio o 3,1% i o 4,5%).

Groźna sytuacja

Średnia cena pszenicy i żyta w tym roku kształtują się znacznie poniżej poziomu notowanego przed rokiem, ten spadek następuje w okresie żniw w 2008r. wynosi odpowiednio dla pszenicy 13,7% a dla żyta 17,4%. A dziś w 2009 roku (spadek cen stosownie o 34,6% i o 40%). Ta sytuacja spowodowała, że rządzący wpadli na pomysł spalania nadmiaru zboża w elektrowniach. Dlaczego tego nadmiaru nie przerobić na pasze? Dlaczego przy takiej polityce rolnej trzeba dopłacać do KRUS-u, bo rolnikom należy się emerytura. Gdyby nie dopłaty z Unii Europejskiej, ten dział gospodarki by upadł. Nadal nie należy zapomnieć, że rolnicy za komuny przez szereg lat musieli oddawać za darmo 50% swojej produkcji, tu pomijam budowanie spółdzielni produkcyjnych, które miały jeden cel – zniszczyć prywatne rolnictwo. Ale teraz jest demokratyczna III Rzeczpospolita, gdzie powinno się dbać o rolnictwo? Tak jak to jest w Europie Zachodniej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »