ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW
Autor: Ludwik Ratajczak   
26.09.2013.
Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).

Przyjdzie czas na Polskę federalną - Donald Tusk

Liczba województw, powiatów i gmin w Polsce. Drogo kosztuje nas ten podział.

Rozliczenie 49 województw


Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw). Tak powstała ta mapa, gdzie pokazano w sza­rym kolorze te województwa, które nie przynoszą dochodu. Tych deficytowych województw jest 21 i do nich rząd cen­tralny musi dołożyć 2,5 mld. zł,, żeby mógł przeżyć. tę ma­pę wydrukowała "Wspólnota" w 1995 roku. I to był też początek poważnej dyskusji nad ilością województw w Pol­sce. Te dane dostarczył nam premier Cimoszewicz i zlecił takie wyliczenie. Na co warto zwrócić uwago, najwięcej do­chodu przynosi województwo warszawskie i dostaje najwię­cej pieniędzy od rządu na l obywatela 1391 zł. Ale poznańskie jest drugie pod względem podatków, a dostaje najmniej z wszystkich 49 województw, tylko 949 zł.. Dlate­go na licznych manifestacjach ludzie krzyczeli złodzieje z Warszawy, l wtedy Donald Tusk napisał artykuł, oto frag­ment:

"Bunt prowincji ukazał się w 1996 roku. Wtedy to powołaliśmy Ligę Regionów na czele stanął Romuald Szperliński. W ścisłym zarządzie był Donald Tusk i Ludwik Ratajczak".

„Jeżeli jest się za regionalizacją, ale wzdraga się przed użyciem słowa autonomia, tak jak czyni pan Andrzejewski, radny miasta Poznania, to uważam to za totalne nieporozumienie. Autonomia nie jest zagrożeniem dla naszego kraju. To, czego potrzeba, to autonomii od War­szawy, a nie od Polski. Przez czterdzieści lat wyhodowa­liśmy gigantycznego molocha, który sięgną! prawie do każdego miejsca naszego życia i zredukowaliśmy do mi­nimum autonomię. Oczywiście jest Wielkopolska. Ludzie niechętni regionalizacji uważają, że ma ona chęć wyrzucić poza granice Polski pewne jej obszary. To nie jest prawda. Podobnie silne tendencje regionalistyczne istnieją na Śląsku i Pomorza, gdzie działają rozmaite związki, tj. np. kaszubski, pomorski, śląski, wielkopol­ski. A tak naprawdę w regionalizacji chodzi o autonomię od Warszawy, od tego molocha, który łupi wszystkich równo. Najłatwiej zaakceptować myślenie regionalne, je­żeli pozna się jedną prawdę o wydatkach centrali. Żadne województwo nie przekracza tego pułapu co Warszawa. Jest mitem, że bierze się dużo do centrali, aby pomóc słabszym. Wszędzie zabiera się więcej niż oddaje. Jeżeli mówimy o autonomii, to mówimy o autonomii od biuro­kratycznej centrali, ograbiającej cały kraj systematycz­nie".
Dlatego Polska domagała się zmian, miała dość małych wo­jewództw, które nie gwarantowały zakończenia złodziejstwa i mataczenia pieniędzmi z budżetu, lewica przegrała wybory i do władzy doszedł AWS. Mazowieckiemu udało się powołać nie 11 województw, a 16. Ten bubel z gigantyczną administracją będzie trwał.

Dlaczego Donald Tusk nie zbudował Polski Regionalnej?
Dla Unii mamy 16 regionów, dlatego co roku GUS powinien rozliczać z dochodów (PIT, CIT, VAT i Akcyza) każdą gminę, powiat, województwo. Wiemy, że województwo opolskie jest bankrutem. My Wielkopolanie, chcemy wiedzieć ile wypracowujemy dochodów i na którym miejscu jesteśmy I po raz pierwszy Polacy dowiedzą się, kto tak naprawdę na naszą Polskę pracuje. Pamiętać musimy PLATFORMA OBYWATELSKA jest jedyną partią, która ma papiery na rządzenie Polską.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »