ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW
Autor: Ludwik Ratajczak   
26.09.2013.
Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).

Przyjdzie czas na Polskę federalną - Donald Tusk

Liczba województw, powiatów i gmin w Polsce. Drogo kosztuje nas ten podział.

Rozliczenie 49 województw


Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw). Tak powstała ta mapa, gdzie pokazano w sza­rym kolorze te województwa, które nie przynoszą dochodu. Tych deficytowych województw jest 21 i do nich rząd cen­tralny musi dołożyć 2,5 mld. zł,, żeby mógł przeżyć. tę ma­pę wydrukowała "Wspólnota" w 1995 roku. I to był też początek poważnej dyskusji nad ilością województw w Pol­sce. Te dane dostarczył nam premier Cimoszewicz i zlecił takie wyliczenie. Na co warto zwrócić uwago, najwięcej do­chodu przynosi województwo warszawskie i dostaje najwię­cej pieniędzy od rządu na l obywatela 1391 zł. Ale poznańskie jest drugie pod względem podatków, a dostaje najmniej z wszystkich 49 województw, tylko 949 zł.. Dlate­go na licznych manifestacjach ludzie krzyczeli złodzieje z Warszawy, l wtedy Donald Tusk napisał artykuł, oto frag­ment:

"Buntprowincji ukazał się w 1996 roku. Wtedy to powołaliśmy Ligę Regionów na czele stanął Romuald Szperliński. W ścisłym zarządzie był Donald Tusk i Ludwik Ratajczak".

„Jeżeli jest się za regionalizacją, ale wzdraga się przed użyciem słowa autonomia, tak jak czyni pan Andrze-jewski, radny miasta Poznania, to uważam to za totalne nieporozumienie. Autonomia nie jest zagrożeniem dla naszego kraju. To, czego potrzeba, to autonomii od War­szawy, a nie od Polski. Przez czterdzieści lat wyhodowa­liśmy gigantycznego molocha, który sięgną! prawie do każdego miejsca naszego życia i zredukowaliśmy do mi­nimum autonomię. Oczywiście jest Wielkopolska. Ludzie niechętni regionalizacji uważają, że ma ona chęć wyrzucić poza granice Polski pewne jej obszary. To nie jest prawda. Podobnie silne tendencje regionalisłyczue istnieją na Śląsku i Pomorza, gdzie działają rozmaite związki, tj. np. kaszubski, pomorski, śląski, wielkopol­ski. A tak naprawdę w regionalizacji chodzi o autonomię od Warszawy, od tego molocha, który łupi wszystkich równo. Najłatwiej zaakceptować myślenie regionalne, je­żeli pozna się jedną prawdę o wydatkach centrali. Żadne województwo nie przekracza tego pułapu co Warszawa. Jest mitem, że bierze się dużo do centrali, aby pomóc słabszym. Wszędzie zabiera się więcej niż oddaje. Jeżeli mówimy o autonomii, to mówimy o autonomii od biuro­kratycznej centrali, ograbiającej cały kraj systematycz­nie".
Dlatego Polska domagała się zmian, miała dość małych wo­jewództw, które nie gwarantowały zakończenia złodziejstwa i mataczenia pieniędzmi z budżetu, lewica przegrała wybory i do władzy doszedł AWS. Mazowieckiemu udało się powołać nie 11 województ, a 16. Ten bubel z gigantyczną administracją będzie trwał.

Dlaczego Donald Tusk nie zbudował Polski Regionalnej?
Dla Unii mamy 16 regionów, dlatego co roku GUS powinien rozliczać z dochodów (PIT, CIT, VAT i Akcyza) każdą gminę, powiat, województwo. Wiemy, że województwo opolskie jest bankrutem. My Wielkopolanie, chcemy wiedzieć ile wypracowujemy dochodów i na którym miejscu jesteśmy I po raz pierwszy Polacy dowiedzą się, kto tak naprawdę na naszą Polskę pracuje. Pamiętać musimy PLATFORMA OBYWATELSKA jest jedyną partią, która ma papiery na rządzenie Polską.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484