ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Redukcja liczby województw
Redaktor: Redakcja   
07.09.2019.

W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw

Statystyki i prognozy


W latach 90-tych zmniejszono liczbę województw z 49 do 16 co i tak było błędem ponieważ powinno być ich 11, jednak zdecydowały układy polityczne i z tego powodu powstały na życzenie prezydenta Kwaśniewskiego woj. opolskie i lubuskie, a z inicjatywy premiera Krzaklewskiego woj. świętokrzyskie. Prezydent nie chciał stracić województw rządowych, to one mają kontrolować samorząd w gminie, powiecie i 16 regionach marszałkowskich. Ten bubel administracyjny trwa do dziś. Mamy dwuwładzę w regionie 16 regionów + 16 województw rządowych daje nam 32. Trzeba stale przypominać, że za ten bałagan odpowiada Prezydent Kwaśniewski.

Jak wskazują ekspertyzy GUS w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat pojawi się konieczność zmniejszenia liczby województw ze względu na zmniejszającą się liczbę ludności. Z powodu niskiego przyrostu naturalnego liczba mieszkańców spadnie do tego stopnia, że nie będzie możliwe, ani konieczne utrzymywać odrębnych województw wraz z rozbudowanym aparatem administracyjnym. Zajdzie konieczność ( na marginesie już zachodzi) aby przyłączyć nierentowne województwa z najniższą ilością ludności do województw sąsiednich o dużym kapitale i perspektywach rozwoju, a także o większym przyroście naturalnym.

W ciągu najbliższych lat w województwie opolskim liczba ludności wyniesie 745 tys., w woj. lubuskim - 879 tys. w woj.świętokrzyskim - 977 tys. i woj. podlaskim - 982 tys.

Natomiast teraz PiS z okazji wyborów znów chce powiększyć nam listę województw o woj. środkowopomorskie. Co jakiś czas wraz sprawa woj. częstochowskiego lub wyodrębnienie Warszawy z woj. mazowieckiego aby uzyskać większe fundusze unijne. Płakać się chce jaką samowolę robi PiS nie myśląc perspektywicznie byle by przetrwać do następnych wyborów. Narobią takiego bałaganu, że kiedy wreszcie odejdą od władzy a mamy nadzieję, że kiedyś to nastąpi, będzie potrzeba kolejnych 20-30 lat na naprawę Państwa. Pytanie tylko dlaczego Polacy ich słuchają? Dlaczego jesteśmy tak krótkowzroczni?
 
następny artykuł »