ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Redukcja liczby województw


W najbliższych latach zajdzie konieczność zredukowania liczby województw
 
Podział Polski po wyborach do Europarlamentu


Wnioski po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
 
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Wszystko dla wągrowczan
Redaktor: Redakcja   
19.06.2009.

Z STANISŁAWEM WILCZYŃSKIM,
Burmistrzem Miasta Wągrowca, rozmawia Jerzy Mianowski.

Wągrowiec uchodzi za miasto prounijne i proinwestycyjne. A czy jest też proludzkie, czyli służące jego mieszkańcom, którzy mogą tutaj zaspakajać swoje aspiracje i potrzeby oraz samorealizować się?

STANISŁAW WILCZYŃSKI Burmistrz Miasta Wągrowca

STANISŁAW WILCZYŃSKI Burmistrz Miasta Wągrowca

- Miasto Wągrowiec swoje działania, w tym politykę inwestycyjną, prowadzi w oparciu o „Strategię Rozwoju miasta Wągrowca na lata 2002 – 2010”, która zakłada zrównoważony rozwój miasta we wszystkich dziedzinach jego działalności. Misja miasta to stworzenie przyjaznego środowiska dla mieszkańców, która konsekwentnie realizowana jest w sferach infrastruktury technicznej, kulturalno-oświatowej, społecznej i usługowej.

Jako przykład podać mogę w tym miejscu chociażby – modernizację sali kina Miejskiego Domu Kultury, które wyposażone zostało m.in. w nowoczesny sprzęt projekcyjny i nagłośnienie, modernizację hali sportowej oraz boisk piłkarskich Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowę sztucznego lodowiska czy modernizację plaży miejskiej, a także powstanie centrów handlowo – usługowych. Modernizuje się także obiekty oświatowe.

W oparciu o powyższe uwarunkowania istniejąca baza stanowi o możliwościach korzystania i wyborach samorealizowania się przez zainteresowane grupy mieszkańców, głównie młodzież. Miedzy innymi tylko w Klubie Sportowym Nielba trenuje ponad 400 osób, ale także bardzo aktywną działalność prowadzą kluby zrzeszające emerytów i rencistów. Przyszłość z miastem wiąże liczne młode pokolenie, które ma nie tylko możliwość przygotowania się tu na miejscu do dorosłego życia poprzez istniejący system szkolnictwa (szkoły zawodowe, licea czy szkoły wyższe), a także perspektywy życia w mieście turystyczno – rekreacyjnym o czystym i atrakcyjnym środowisku naturalnym. Oczywiście dostrzega się potrzebę podnoszenia standardów w takich obszarach, jak: ochrona zdrowia, opieka społeczna czy dostępność komunikacyjna i tym zagadnieniom poświęcamy dużo uwagi w naszej pracy.

Druga połowa bieżącej kadencji władz miasta zapowiada się bardzo obiecująco. Które z zaplanowanych zadań na pewno zakończą się sukcesem?

- Najważniejsze zadania inwestycyjne, które zamierza zakończyć się w bieżącej kadencji samorządu to: rewitalizacja Rynku, która przywróci jego pierwotną formę i będzie miejscem atrakcji i spotkań mieszkańców, budowa Aquaparku, którego oczekują nie tylko mieszkańcy Wągrowca ale także pobliskich miejscowości, budowa IV etapu obwodnicy, która pozwoli wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta oraz modernizacja linii kolejowej PKP nr 352 Poznań Wschód – Gołańcz, która przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do Poznania i poprawi komfort podróży.

Nieodosobnione są głosy wągrowczan krytycznie ustosunkowanych do rozmachu podejmowanych inwestycji…

- Przyjęty przez samorząd Wieloletni Plan Inwestycyjny na najbliższe lata jest przemyślany oraz spełnia oczekiwania mieszkańców. Jego finansowanie jest bezpieczne, co potwierdzają przeprowadzone analizy ekonomiczne oraz długoterminowa prognoza finansowa do roku 2020.

Tu i ówdzie padają opinie, że kosztem budowy mieszkań socjalnych, modernizacji ulic i chodników, nowych parkingów podjęto się budowy Aquaparku i przebudowy Rynku. Czym podyktowane były takie a nie inne decyzje samorządu w gąszczu potrzeb miasta i jego mieszkańców?

- Budowa Aquaparku oraz rewitalizacja Rynku to zamierzenia inwestycyjne, o które od wielu lat wnioskowali i postulowali mieszkańcy miasta. Rynek to najważniejsze miejsce miasta. W przeprowadzonej w roku 2007 ankiecie mieszkańcy opowiedzieli się za potrzebą budowy Aquaparku. Ale oprócz tych działań inwestycyjnych realizujemy także budowę ulic, chodników, parkingów oraz mieszkań socjalnych (adaptacja pomieszczeń po biurach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Na dobrą sprawę trudno zanegować powstanie Aquaparku z dużym parkingiem, ale nie brak utyskiwań, szczególnie kupców, na ograniczoną ilość miejsc parkingowych na obszarze Rynku po jego przebudowie. Jak zamierza Pan zwiększyć ich liczbę w mieście, w tym również wokół Rynku?

- Gwałtowny rozwój motoryzacji wymaga równoległego rozwoju infrastruktury towarzyszącej, tj.: budowę i modernizację dróg, mostów i wiaduktów, parkingów, stref serwisowych, stacji paliw. Jak łatwo zauważyć, system komunikacyjny jest niewydolny i wymaga angażowania znacznych nakładów finansowych. Miasto na miarę możliwości budżetu przeznacza corocznie środki na modernizację układu drogowego, m.in. dzięki emisjom obligacji komunalnych.

Odrębny problem to zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w mieście. Tej kwestii nie jest wstanie samodzielnie rozwiązać żadne miasto w Polsce. W tym zakresie oczekuje się współdziałania zainteresowanych właścicieli obiektów użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych oraz właścicieli obiektów handlowo-usługowych. Tylko wspólnie podjęte działania przyczynią się do rozwiązania tego problemu.

Odnośnie poruszonego obszaru wokół Rynku, należy stwierdzić, że w jego okolicach w ostatnich latach liczba miejsc parkingowych znacznie wzrosła. Nastąpiło to wskutek budowy parkingów przy ulicy Bydgoskiej, utworzenia miejsc parkingowych podczas przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich, a w minionych latach na ulicy Pocztowej i Wojska Polskiego oraz przy ZUS-ie. Dodatkowe miejsca parkingowe powstaną także w najbliższym czasie w wyniku modernizacji ulicy Bydgoskiej. Oczywiste jest, że jest to nadal mało. Miasto jest otwarte na każdą propozycję również ze strony kupców w sprawie wspólnego działania na rzecz tworzenia nowych miejsc parkingowych.

Zapewne kryzys gospodarczy zapuka też do części wągrowieckich rodzin, a więc ich pobyt na auta zmniejszy się, stąd rozwiązanie parkingowego problemu przesunie się w czasie, ale duża liczba rodzin słabo sytuowanych materialnie popadnie w ubóstwo w wyniku utraty zatrudnienia. Już zwyżkuje u nas bezrobocie i będzie jeszcze gorzej. Czy i jak samorząd lokalny zamierza zwalczać bezrobocie?

- Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Rolą samorządu jest tworzenie dobrego klimatu i wspieranie rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości, co staramy się czynić. Realizacja przez miasto w ostatnim czasie wielu inwestycji miejskich, w których uczestniczą również miejscowe firmy przyczynia się także do powstania wielu nowych miejsc pracy i taką politykę zamierzamy realizować.

Ubiegły i bieżący rok owocują wspaniałymi działaniami i osiągnięciami na niwie kultury i sportu, przez co mieszkańcy są coraz bardziej dumni ze swojego miasta oraz znamienitych artystów i sportowców sławiących je nie tylko w kraju ale też za granicą. Zachodzą obawy, że tych sukcesów nie potrafimy promocyjnie skonsumować. Co zamierza się w tym kierunku zrobić?

- Samorząd Miasta wspiera wszelkie inicjatywy sportowe i kulturalne. Ostatnie duże osiągnięcia zarówno piłkarzy jak i szczypiornistów naszego klubu Nielba, a także rezultaty reprezentacji Polski w piłce ręcznej - zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach świata, w których uczestniczył wągrowczanin Artur Siódmiak przysporzyło naszemu miastu dużego rozgłosu. Fakt ten postanowiliśmy wykorzystać w kampanii promocyjnej miasta. Od 4 marca na ulicach Poznania zobaczyć możemy wizerunek Artura Siódmiaka, który promuje nasze miasto na billboardach. Billboardy z wizerunkiem wągrowczanina możemy także spotkać na przedmieściach Bydgoszczy. Ponadto zawiesiliśmy także baner z wizerunkiem bohatera w hali OSiR–u, aby był przykładem do naśladowania dla naszych młodych sportowców. Promujemy też „Króla Artura” na stronie internetowej miasta www.wagrowiec.eu.

Na sukcesy trzeba nie tylko zapracować, ale też zainwestować w nie pieniądze. Ostatnia wygrana szczypiornistów „Nielby” ze „Śląskiem” Wrocław toruje naszemu klubowi drogę do ekstraklasy. „Nielbie” nie będzie już potrzebny milion złotych, ale prawie dwa razy tyle. Czy miasto wyłoży tak dużą kwotę na potrzeby tego klubu?

- Miasto tak jak dotychczas będzie wspierać naszych sportowców. W przypadku awansu do ekstraklasy piłkarzy ręcznych samorząd będzie wspierał Zarząd Klubu w pozyskaniu niezbędnych środków u nowych sponsorów.

Od prawie 20. lat nowemu samorządowi miejskiemu towarzyszy „Głos Wągrowiecki”, który niejednokrotnie był dość krytyczny wobec jego działań. Misja niezależnego tygodnika nie jest spójna z misją samorządu, choć jednemu i drugiemu na tym samym zależy. Jak Pan ocenia rolę Głosu Wągrowieckiego w budowie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego?

- Z dużą życzliwością przyjmujemy wszelkie krytyczne uwagi, jakie wypływają z lektury Głosu Wągrowieckiego. Gazeta jest pomocnym łącznikiem pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami i odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Dziękuję za rozmowę.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »