ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Co należy zmienić w obecnej konstytucji

Ażeby Polacy ją przegłosowali, a Warszawa Polski nie okradała

 
 
ROZLICZENIE 49 WOJEWÓDZTW

Naciskanie na rządzących, że nie powołali powiatów i du­żych województw spowodował, że zlecono Ruchowi Regio­nalnemu Wielkopolan rozliczenie z podatków Polski (49 województw).
 
Deklaracja "Ligi Regionów"

Ligę Regionów Współtworzyli: Donald Tusk, dziś Premier RP, Romuald Szperliński, dziś Prezydent Klubu Kapitału, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan.

Takiej Polski chcieliśmy już w 1994 roku.

Liga Regionów jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz upodmiotowienia społeczności regionalnych. Liga Regionów mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i każdego jej obywatela uważa, że:

 
Zrozumieć zbuntowaną prowincję

Zlikwidować centralistyczny ustrój

Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalą się suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolności i autonomii względem państwa. Co gorsza wybicie się na niepodległość i wprowadzenie demokratycznej procedury wyłaniania władzy uznaje się powszechnie za równoznaczne ze zmianą ustroju ze socjalistycznego na wolnościowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywał w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: przełom polityczny zmienił zasadę legitymizacji władzy, zachowując przy tym centralistyczny ustrój.

 
Media regionalne i lokalne wzmacniają budowę społeczeństwa obywatelskiego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami prasy regionalnej i lokalnej podkreślił ważną i wyjątkową rolę mediów o takim zasięgu w demokratycznym społeczeństwie. - My nauczyliśmy się już tego, że bez wolnych, niezależnych, dobrze działających mediów lokalnych i regionalnych nie ma mowy o dobrym funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa - powiedział szef rządu.

 
Przeciwnicy Unijnej Konstytucji

Tak o Konstytucji Europejskiej pisze w swojej książce “Rzeczpospolita Kłamców - SALON " Waldemar Łysiak.

Unijna konstytucja nie rozprasza takich obaw - raczej obawy potęguje. Miedzy innym przez rozwlekłość, zawiłość i mętny język swych paragrafów, dzięki czemu możliwe są rózne triki z “interepretacją".

 
Absurdy przypadkowości

Dotychczasowy stan jest, w części dotyczącej nazewnictwa, wadliwy, a w części kompetencyjnej wręcz szkodliwy. Wadliwość w zakresie nazewnictwa urzędów poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego polega przede wszystkim na braku konsekwencji. Urzędy te są określane przez rzeczowniki lub przymiotniki, a nazwa Starostwo Powiatowe stanowi w ogóle jakiś niezrozumiały wyjątek. Również nazwy: Marszałek Województwa i Urząd Marszałkowski wydają się sztuczne.

 
Gminy są wyjątkiem

Jednym z licznych organów prowadzących procedurę tworzenia budżetu jest Gmina. Gmina realizuje zadania publiczne(o znaczeniu lokalnym), a więc do zakresu działania gminy należą sprawy związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Zaspokojenie tych potrzeb przestaje być domeną państwa. Gmina wykonuje te zadania w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa, czyni to na własną odpowiedzialność, co z kolei oznacza, że staje się ona samodzielnym podmiotem, a państwo(rząd) – poza przypadkami określonymi w przepisach – nie może wkraczać w sferę jej działalności.

 
XX-lecie koncesji Autostrady Wielkopolskiej SA
Redaktor: Administrator   
02.08.2017.

Autostrada A2 z Konina do Świecka obchodziła XX-lecie koncesji. Koncesja trwa do 2037 roku, to jeszcze 20 lat. I wszystko co dzieje się na autostradzie zgodnie z umową jest zależne od właścicieli autostrady, czyli Dominiki i Sebastiana Kulczyków.

"My nie łączymy państw, My jednoczymy ludzi" - Jean Monnet

Pomnik przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Poznań 1 maja 2004 roku włączenie regionu Wielkopolski do Unii Europejskiej.


Jedno, co jest najważniejsze to jeżeli autostradą będzie jeździć więcej niż 90 tys. samochodów dziennie, będzie budowany trzeci pas ruchu. Ta główna droga do Europy będzie otwarta i nikt już nigdy jej nie zamknie. Bo wspólna Europa - tu przytoczę słowa Marcina Piątkowskiego z FORBES z dnia 30.03.2017r.

"Uważam, że UE jest wyjątkowym w historii ludzkości cudem instytucjonalnym, bo zaprasza do siebie biedne kraje i czyni je bogatymi. Tak się najpierw stało z południem Europy, z Grecją, Portugalią, Hiszpanią, ale też z Irlandią. Teraz to samo się dzieje z naszą częścią kontynentu. Obecność w centrach decyzyjnych tej wspólnoty jest polską racją stanu. Trzeba na Unię chuchać i dmuchać, bo taki cud może się już nie powtórzyć. To Polska jest złotym dzieckiem Europy, jej największym sukcesem minionych dekad. Powinniśmy być z tego dumni i mieć dobrą receptę na Europę. Ale nie taką, żeby wzorem Brytyjczyków zabrać swoje i zamknąć się przed Europą."

W 2037 roku nie będzie już nas, nie będzie Jarosława Kaczyńskiego, ale będą Dominika I Sebastian Kulczykowie. Będzie wielka uroczystość i Oni przekażą Autostradę A2 Polsce. Wtedy pokolenie, które będzie żyło w niebywałym dobrobycie, będzie nas wspominało, że byli w naszej historii ludzie, którzy nasz udział w Europie widzieli poprzez autostradę A2 do Europy.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »