Byliśmy zawsze za włączeniem Rosji w Obronę Europy
12.11.2009.

Kanclerz Angela Merkel powiedziała:

„-NATO ma za sobą istotną rundę rozszerzenia, ale to jeszcze nie koniec. W Bukareszcie powiedzieliśmy: także Ukraina i Gruzja zostaną członkami NATO. Sojusz konsekwentnie będzie odmawiał stronom trzecim prawa decydowania, kto ma zostać jego członkiem.

KANCLERZ ANGELA MERKEL

Oczywiście będziemy również sprawdzać w przypadku każdego z członków, czy jego udział służy bezpieczeństwu całego sojuszu. 60 rocznica powstania NATO jest odpowiednim momentem na to, by opracować nową strategiczną koncepcję bezpieczeństwa. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBrO) może być nową formą współpracy z NATO oraz wzmocnienia naszego sojuszu-Nowa strategiczna koncepcja NATO musi również odpowiedzieć na pytanie o podejście sojuszu do kontroli zbrojeń i zbrojenia. Powinniśmy dążyć do takiego świata, w którym broń atomowa nie będzie odgrywać żadnej roli. Teraz skupimy się na tym, by znaleźć sposób na jej redukcję. Chodzi jednocześnie o zapobieżenie uzbrojeniu Iranu w broń jądrową. Kiedy zastanawiamy się nad architekturą bezpieczeństwa, musimy również odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób włączymy w tę architekturę Rosję? Rosją współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w wysiłkach na rzecz rozbrojenia. Ale Rosja jest też częścią Europy. Dlatego związki z nią mają niezwykle istotne znaczenie. Istnieją już mechanizmy współpracy, jak Rada NATO - Rosja. Powinniśmy ten dialog intensyfikować. Jednocześnie jednak powinniśmy przystać na propozycję prezydenta Miedwiediewa, by znaleźć drogę do zacieśnienia współpracy między Unią, EPBiO i Rosją w sprawach bezpieczeństwa europejskiego. Nie chodzi o osłabianie NATO i EPBiO poprzez konkurencyjne działania na rzecz stosunków z Rosją. Związanie Rosji z przyszłą architekturą bezpieczeństwa jest w interesie nas wszystkich. Musi to się jednak odbyć poprzez współpracę NATO i EPBiO”.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826