O kraje Azji Centralnej toczy się bezwzględna walka polityczna i wojskowa.
12.11.2009.

Azja Środkowa otoczona czterema światowymi religiami – chrześcijaństwem, islamem, buddyzmem i konfucjonizmem. To też region otoczony czterema państwami jądrowymi a trzy z nich – Chiny, Indie i Rosja mają mocarstwowe ambicje.

Afganistanu w

Afganistanu w ciągu tysiąca lat, nikt nigdy nie zdobył. Rosja jest zadowolona, że NATO jest w Afganistanie. Ale NATO nie wygra tej wojny bez porozumień z Iranem i musi wzmocnić Afganistan.

Afganistan to strefa buforowa między Rosją i brytyjskimi Indiami. Kiedy Jelcyn, Krawczuk i Szuszkiewicz spotkali się W Puszczy Białowieskiej, aby rozwiązać ZSRR, nawet nie zaprosili przywódców Kazachstanu, Kirgizji, Tadżykistanu, Turkmenii i Uzbekistanu na konsultacje. Rozpad ZSRR dla tych republik był szokiem, te obszary pogrążyły się w nędzy i konfliktach. Tym obszarom przyglądali się Amerykanie i też Chiny, ale bardzo ostrożnie. Kirgizja obawia się Chin. Turcy w Kazachstanie, Turkmenii i Uzbekistanie robią interesy, ale są za słabi żeby tymi obszarami rządzić. Rosja wraca, bo Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenia są znaczącymi producentami ropy naftowej i gazu. A rurociągi idą do Rosji, zmiana kierunków transportu ropy napotyka na trudności ze strony Rosji. Rosja ażeby nie utracić tych krajów płaci im według europejskich cen. W tym kotle Rosja ma przeciwników, którzy uważają, że monopol Rosji szkodzi wielu krajom. Z obecnym monopolem Rosji nie zgadzają się Chiny i Iran. Zobacz mapę, są już projekty rurociągów przez Iran do Zatoki Perskiej, przez Afganistan do Indii z Kazachstanu do Chin. Na dziś to Rosja decyduje o ropie Azji Środkowej. Wejście Amerykanów i NATO do Afganistanu spowodowało, że na tym rynku zaczął działać silny gracz, który też ma swoje cele strategiczne. Sprawa jest trudna Pakistan jest niestabilny, Iran nie będzie wspomagał Amerykanów, tylko Alkaidę. Globalnie jest dziś tak, że Iran musi brać pod uwagę to, że dziś Amerykanie i NATO są w Afganistanie, Iraku, Turcji i też Pakistanie. Dlatego prezydent Obama, może się porozumieć z Iranem. W 1997 roku powstało Centgas, gdzie główną firmą jest UNOCAL z Kalifornii. Miał budować rurociąg i wydobywać ropę. Ale atak na World Trade Center w 2001 roku spowodował, że Amerykanie zamiast kłaść rurociągi rozpoczęli wojnę. Prezydent Barack Obama uznał operacje w Afganistanie za jeden z głównych projektów swojego rządu. Bo każdy wie, że to jest miejsce, gdzie można kontrolować świat. Rosjanie nie wierzą, że Amerykanie zbudują kraj demokratyczny w Afganistanie. Ale też wiedzą, że lepiej jak tam będą Amerykanie. Bo Chiny Azji Centralnej nie odpuściły, bo dla nich to miejsce na skok do Europy. A ropa i gaz też są im potrzebne.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826