Pielgrzymowanie śladami św. Pawła po starożytnej i współczesnej Grecji
Autor: Jerzy Miller   
29.08.2008.

Starożytna Grecja, z którą spotykamy się w trakcie edukacji szkolnej jest dla młodych Polaków czymś bardzo odległymi, abstrakcyjnym. W XIX wieku i okresie międzywojennym w gimnazjach klasycznych nauka greki obok łaciny była ważnym elementem kształcenia ogólnokształcącego humanistów.

Pozostałości korynckiej kolumnady w świątyni Zeusa Olimpijskiego w Atenach

Kościół św. Pawła i Piotra w Atenach

Klasycystyczna fasada Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach

Mozaika św. Paweł w Berei

Saloniki - Łuk tryumfalny Galeriusza na pierwszym planie

Dziś często Polacy kojarzą Grecje z ideą igrzysk olimpijskich, wspaniałymi zabytkami, kultowym filmem “Zorba", dobrym winem, porywającymi do tańca melodiami. W stolicy Wielkopolski osiadła na stałe grecka piosenkarka Eleni, tu w Poznaniu tworzy swoja ciekawą poezję. Grek Nikos Chadzinikolau. To właśnie Grecy docierający do Polski w ramach powojennej politycznej emigracji stanowią współczesny swoisty pomost dla kontaktów międzyludzkich pomiędzy naszymi narodami. Coraz liczniejsze podróże Polaków do Hellady zbliżają ich do korzeni wyjątkowej cywilizacji stanowiącej podwaliny dla współczesnej tożsamości wielkiej rodziny europejskich państw.

Pielgrzymowanie po Grecji to codzienne odkrywanie wielu miejsc w których św. Paweł prowadził z pokorą swoje dzieło misyjne. Poznawanie działalności misyjnej św. Pawła w Grecji, to równoczesne odkrywanie początków chrześcijaństwa w Europie. W trakcie drugiej i trzeciej wyprawy misyjnej Pawła chrześcijaństwo zapuszcza korzenie na greckiej ziemi w miastach:

Neapolis, Filippi, Amfipolis, Tesaloniki, Berea, Ateny, Korynt. Do pielgrzymów - turystów właśnie w tych miejscach docierają fizycznie i do serc homilie, listy Pawła do Tesaloniczan, do Koryntian docierają do naszej świadomości różne refleksje w kontekście do współczesnego świata.

W pierwszym liście Pawła do Koryntian - Paweł protestuje przeciwko fałszywej interpretacji “wszystko mi wolno", jakże aktualny jest jego wykład - nauka na temat małżeństwa. Dopełnieniem wędrówki śladami św. Pawła po ziemi greckiej była msza święta odprawiona w bazylice ateńskiej Dionizego Aeropagity - “pierwszego nawróconego" po pobycie Pawła w Atenach. Niezapomniana była eucharystia na kamieniach starożytnego koryntu, gdzie Paweł nawoływał do autentycznego stylu życia chrześcijańskiego naznaczonego miłością, bezinteresownością, pokorą i poszanowaniem. Nawracanie Pawła było osadzone w kontekście historycznym i chociaż były to doraźne porady zarówno gdy chodzi o doktrynę, jak i o życie praktyczne co stanowi dla słuchających dziś wyznawców i nie tylko bogaty materiał do osobistych przemyśleń i zastosowań.

Atrakcyjnym dopełnieniem szlaku wypraw misyjnych Pawła było zwiedzanie Meteorów - centrum klasztornego wschodniego kościoła ortodoksyjnego. Od XI wieku Meteory uważane są za obraz wielkości Boga. Wznoszą się jako skalisty las w równinie Tessalskiej, blisko miasta Kalambaka. Na tych pojedynczych, wysokich skałach wzniesiono 21 klasztorów, dziś jest czynnych tylko 6 klasztorów. Mnisi z Meteorów są od setek lat strażnikami greckiej ortodoksji, obrońcami narodowej świadomości. Wznoszące się na szczytach klasztory to miejsca doskonalenia duszy i modlitwy. Dla pielgrzymów poprzez panującą ciszę, piękno ikonostatów, tworzą niepowtarzalną atmosferę przybliżenia do Pana Przestworzy - Boga.

Macedonia - ojczyzna Aleksandra Macedońskiego

W podróży po wspaniałej Grecji obok podążania śladami św. Pawła było zaskakujące dla mnie odkrycie swoistego , pewnego fenomenu Macedonii - ojczyzny Aleksandra Macedońskiego, kolebki zjednoczonej Grecji, hellenistycznego imperium. Uważam, że Macedonia będąc największym regionem Grecji jest bardzo mało znana - zaniedbana jeśli chodzi o jej promocję. Jeśli wcześniej Akropol, Mykeny, Delfy, Olimpia były mi znane z licznych wydawnictw, filmów to wykopaliska koło wioski Vergina i Pelle w Macedonii stały się dla mnie kulminacyjnym, najbardziej zachwycającym epizodem wyprawy po starożytnej Helladzie. W 1977 roku grecki archeolog Manolis Andronikos odnalazł grobowiec króla Filipa, którego szczątki złożono w pięknej złotej skrzyni z piękną przykrywą ze znakiem “Słońca Macedonii" Królewskie Słońce Macedonii dziś często można zobaczyć na flagach w tym regionie, Współcześni Grecy dumni są z tego symbolu, którym posługiwał się Aleksander Macedoński. Wykopaliska w Verginie potwierdziły, że w tym miejscu znajdowało się starożytne miasto Ajgaj - pierwsza stolica Macedonii.

Wielkopolska kolebka naszej państwowości i chrześcijaństwa

Sposób wyeksponowania wyjątkowych skarbów w kurhanie grobowym w Vergine spowodował, że zasmuciłem się nad kondycją ekspozycji naszych najstarszych zabytków na terenie Wielkopolski. Jeśli już są prowadzone ciekawe wykopaliska np. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, to są błyskawicznie zasypywane nie ukazując społeczeństwu naszych najdawniejszych zabytków, Ostrów Lednicki ze swoją okazałą ruiną, odcięty od stałego lądu nie przynosi nam chwały. Uczmy się od Greków ich podejścia do zabytków, do unikalnej ekspozycji. Uczmy się od dyrektora Muzeum w Krośnie Jana Garncarskiego, który tworzy, buduje unikalny Skansen Archeologiczny “Karpacka Troja" w Trzcinicy koło Jasła. W Polsce jak widać są jednostki, pierwsze jaskółki w tworzeniu nowoczesnych ekspozycji muzealnych. W Wielkopolsce czas zatrzymał się w miejscu od czasów prof. Józefa Kostrzewskiego odkrywcy Biskupina, nie ma nowych śmiałych inicjatyw, projektów przedstawiających atrakcyjnie najdawniejsze dzieje naszego narodu - początki państwowości polskiej. Wracając do Macedonii to przyznaję, że czuliśmy się tam bardziej swojsko niż w górzystej, kontynentalnej Grecji dzięki równinnym krajobrazom, bogatszej florze i przeokropnym deszczom. Podziwialiśmy wszyscy geniusz i dzieła Aleksandra Macedońskiego budowniczego wielkiego świata kultury hellenistycznej. Ateny i Sparta zeszły - na drugi plan - od tej pory Akropol - symbol cywilizacji greckiej po wędrówce po Macedonii w moich oczach nie jest już tym największym osiągnięciem Hellady. Cichym bohaterem pielgrzymki po Grecji stał się Apostoł Łaski i Pokoju - św. Paweł; wędrowanie jego śladami z bieżącym merytorycznym komentarzem biblijnym ks. Artura Andrzejewskiego było największym odkryciem, gdyż zabytkowe otoczenie, piękna przyroda była tylko naturalnym tłem dla mądrości i miłości jaką zawierał w naukach i listach św. Paweł.

“Miłość niech będzie bez obłudy,

Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi".

List do Rzymian

Kościół Rzymskokatolicki od 29 czerwca 2008 roku - 29 czerwca 2009 roku będzie organizował uroczystości religijne, spotkania ekumeniczne związane z działalnością św. Pawła. Ten rok św. Pawła powinien stać się wyjątkową okazją do refleksji nad kondycją moralną współczesnego świata. Turyści odwiedzający w roku św. Pawła Ziemię Świętą, Syrię, Jordanię, Turcję, Grecję - Kretę, Cypr, Włochy - Sycylię, Hiszpanię, niech uświadomią sobie, że podążają również śladami św. Pawła - Apostoła Narodów - wyjątkowego człowieka, ewangelizatora, teologa, mistyka, podróżnika, który nie tylko będzie im towarzyszył na szlakach geograficznego i duchowego pielgrzymowania lecz także w codziennym często szarym życiu.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826