ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Pisaliśmy często o Iraku

Zawsze twierdziliśmy, że Husain nie miał bomby atomowej, ale amerykanie, żeby rządzić musieli mieć wpływ na cenę ropy. Arabia Saudyjska i Kuwejt był ich, ale żeby rządzić ropą potrzebny był im Irak. I teraz malutka notatka na 30 stronie Gazety Wyborczej z dnia 10.11.2009 r. „Amerykański Koncern Exxon Mobil wraz z brytyjsko-holenderskim Shellem wygrały przetarg na eksploatację Irackich złóż ropy. Zachodnia Kurna 1. Amerykańsko-europejskie konsorcjum zainwestuje 50 mld dolarów w złoża,które ma prawo eksploatować przez 20 lat. Będą wydobywać 100 mln. ton ropy rocznie”.

 
Chińska restauracja w Berlinie

W Berlinie Chińczycy wybudowali wspaniałą restaurację. Jest ona oddalona od centrum Berlina i ma gigantyczny parking na 1000 samochodów. Są to przepiękne obiekty Himmels Pagode i Kaiser Pagode. Cała obsługa jest chińska. Wszyscy starają się mówić po niemiecku. Jedzenie wspaniałe, co ciekawe nie drogie.

 
O kraje Azji Centralnej toczy się bezwzględna walka polityczna i wojskowa.

Azja Środkowa otoczona czterema światowymi religiami – chrześcijaństwem, islamem, buddyzmem i konfucjonizmem. To też region otoczony czterema państwami jądrowymi a trzy z nich – Chiny, Indie i Rosja mają mocarstwowe ambicje.

 
Kochamy Się

Jeżeli chcemy budować rurę z Polski do Danii na dnie Bałtyku, to nie możemy zakazywać budowy rury na dnie Bałtyku Rosjanom i Niemcom. Rosja musiała ukarać Ukrainę. Bo jej się zachciało łączyć z Zachodem, a za gaz chcieli płacić jak Białoruś.

 
Byliśmy zawsze za włączeniem Rosji w Obronę Europy

Kanclerz Angela Merkel powiedziała:

„-NATO ma za sobą istotną rundę rozszerzenia, ale to jeszcze nie koniec. W Bukareszcie powiedzieliśmy: także Ukraina i Gruzja zostaną członkami NATO. Sojusz konsekwentnie będzie odmawiał stronom trzecim prawa decydowania, kto ma zostać jego członkiem.

 
Mamy swój gaz a szukamy problemów

Witamy w Warszawie

Polska w 2006 roku zużyła 14,5 mld m3 gazu z czego 4,2 mld m3 pochodzi z wydobycia krajowego. Polska podpisała długoletnia umowę z Rosją od 2002 roku do 2020 roku i ona będzie jeszcze trwać 11 lat. W 2006 roku 7 mld m3 gazu to import z Federacji Rosyjskiej – Gazprom.

 
Oni rządzą rosyjską ropą i gazem

Jak do władzy doszedł Władimir Putin to na czele Gazpromu stanął jego współpracownik Alieksiej Miller, a szefem rady nadzorczej został dzisiejszy prezydent Dimitrii Miedwiediew. Od tego czasu Kreml chwycił mocną ręką cały sektor paliwowo-energetyczny.

 
Nasza Ambasada w Brukseli ma już 5 lat

Owacjami na stojąco zakończył się w brukselski koncert muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmarka, zdobywcy Oscara 2005 za muzykę do filmu „Marzyciel”. Koncert, który okazał się wielkim sukcesem uświetnił obchody 5-lecia obecności Wielkopolski w Brukseli.

 
Pielgrzymowanie śladami św. Pawła po starożytnej i współczesnej Grecji

Starożytna Grecja, z którą spotykamy się w trakcie edukacji szkolnej jest dla młodych Polaków czymś bardzo odległymi, abstrakcyjnym. W XIX wieku i okresie międzywojennym w gimnazjach klasycznych nauka greki obok łaciny była ważnym elementem kształcenia ogólnokształcącego humanistów.

 
Uroczyste otwarcie Autostrady Wielkopolskiej
Redaktor: Redakcja   
17.01.2012.
W gronie osób, które osobiście otwierały betonową autostradę, byli: prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan Kulczyk, marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, były minister infrastruktury Cezary Garbarczyk i Andrzej Patalas.

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Lech Wałęsa i Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak

Na zdjęciu prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Janem Kulczykiem

Jan Kulczyk

Andrzej Patalas

Jan A.P. Kaczmarek

Wieki koncert uświetnił otwarcie autostrady A2.

Na zdjęciu Barbara Gutaj - Sopran i Jan A.P. Kaczmarek


Zaproszeni do otwarcia kładli dłonie na pulpicie ustawionym na autostradowej jezdni, powodując jej rozświetlenie.

Uroczystość otwarcia autostrady uświetnili także wybitni Polacy: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były prezydent Lech Wałęsa.

Zdaniem prezydenta Komorowskiego dzięki A2 jesteśmy bliżej marzeń o nowoczesności - zbliża się moment, kiedy pozbędziemy się kompleksów spowodowanych złymi opiniami o polskich drogach.

106 km NOWEJ AUTOSTRADY PROSTO DO EUROPY

Otwarcie odcinka A2 Świecko - Nowy Tomyśl, największego w Polsce projektu autostradowego.


- 1 grudnia 2011 roku Polska zostaje podłączona do europejskiej sieci autostrad.

- Odcinek oddany jest do użytku prawie pół roku przed terminem.

- Do 21 maja 2012 roku przejazd A2 na trasie Świecko - Nowy Tomyśl będzie bezpłatny.

- Koszt budowy odcinka to prawie 6 mld zł {1,3 mld euro), z czego 25 proc, przeznaczono na ochronę środowiska naturalnego.

- Odcinek wykonany jest w trwałej, nowoczesnej technologii betonowej.

- Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny i konsorcjum 11 polskich i europejskich banków.

- Projekt jest pierwszym i największym zrealizowanym w Poisce w ramach Partnerstwa Publiezno-Prywatnego.

- AWSA zbudowała łącznie 255 kilometrów nowoczesnej autostrady A2 i jest jedynym koncesjonariuszem w Polsce, który wykonał tak długi odcinek.

1 grudnia, tuż po północy, Autostrada Wielkopolska łl (AWSA) odda do publicznego użytku odcinek autostrady A2 Nowy Tomyśl - Świecko. Tym samym, prawie pół roku przed terminem, najdłuższa i najnowocześniejsza polska autostrada połączy się z europejską siecią autostradową. Do 21 maja 2012 roku przejazd nowym odcinkiem, o łącznej długości prawie 106 km, będzie bezpłatny. Inwestycja, której łączna wartość wyniosła prawie 6 mld zł, jest pierwszym i największym projektem prowadzonym w Polsce w ramach Partnerstwa Publiezno-Prywatnego oraz jednym z największych infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Europie.

Oddawany do użytku odcinek autostrady A2 jest jednym z najbardziej strategicznych fragmentów planu budowy autostrad w Polsce, Poprzez bezpośrednie połączenie z siecią niemieckich autostrad będzie kluczowym szlakiem komunikacyjnym między Polską i Europą Zachodnią. Docelowo nowo otwarty odcinek, tącząc się w Świecku z niemiecką autostradą A12 (Berlin - Frankfurt/n. Odrą) będzie częścią strategicznego, europejskiego szlaku komunikacyjnego na linii Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa.


PARTNERSTWO PUBUCZNO - PRYWATNE

Kluczowe tezy:

- W Polsce z powodu niskiej świadomości i braku determinacji władz centralnych i samorządowych PPP rozwija się bardzo wolno w stosunku do innych krajów europejskich.

-Rozwój PPP może być jednym najważniejszych wyzwań, ale i szans, w najbliższych fatach, czemu będzie sprzyjała słaba kondycja finansów publicznych i zmniejszenie napływu środków unijnych na infrastrukturę (w Anglii i Francji PPP rozwinęło się na przełomie lat 70. i 80. - w okresie kryzysu).

-Realizacja projektów infrastrukturalnych w systemie PPP daje, dzięki zaangażowaniu inwestorów prywatnych, szansę na znaczne zwiększenie ich efektywności inwestycji: przykładem jest Autostrada Wielkopolska, która została oddana do użytku przed czasem (jako jedyna z prowadzonych obecnie inwestycji drogowych), a podczas realizacji projektu nie wystąpiły żadne zakłócenia i nieprawidłowości.

-Realizacja budowy autostrady A2 Nowy Tomyśl - Świecko jest flagowym przykładem skutecznego partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrej współpracy pomiędzy państwem a prywatnym biznesem. Obecnie to największy w Europie projekt infrastrukturalny realizowany w systemie PPP.

o 62% wartości projektu finansowane pochodzi z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - to najwyższe do tej pory zaangażowanie EBI w projekt infrastrukturalny w Polsce.

o Ok. 26% wartości projektu finansowane jest z kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych (jest to ok. 400 min EUR)

o 12% całkowitych kosztów realizacji pokrywa koncesjonariusz (jest to 186 min EUR)

Idea PPP

Idea PPPoparta jest na przekazywaniu przez administrację zarówno państwową, jak i samorządową, funkcji o charakterze publicznym podmiotom prywatnym.


System PPP umożliwia:

-realizowanie projektów w sytuacji ograniczonej dostępności kapitału publicznego

-ograniczenie całkowitych kosztów danego projektu

-lepszą alokację ryzyka

-zwiększoną efektywność procesu wdrażania i zarządzania projektem

-wyższąjakość usług publicznych

generowanie dodatkowych przychodów

poprawę działania administracji publicznej

wprowadzenie mechanizmów konkurencji do procesu świadczenia usług publicznych

sprawniejszą realizację zwłaszcza dużych inwestycji infrastrukturalnych

nie wszystkie inwestycje PPP zaliczane są do długu publicznego


Polska vs Europa

Partnerstwo publiczno-prywatne uznawane jest za niezwykle korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach świata. W Europie PPP najbardziej upowszechniło się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii. W Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią ok. 15% wszystkich inwestycji publicznych.

 
następny artykuł »